Doktor Mehran Ağam Məhəmmədpour

Uşaq nevrologu

orta şərq ölkələrinin ilk ixtisaslaşmış psixonevroloji klinikası

Xidmət sahələri:

Nevrologiya:

Hərəkət , Yaddaş , Sinir – əzələ , Damar problemləri , Epilepsiya , Sodorqa , Tiklər , Baş agrilari , Migren , Başgicəllənmə , Baş travmalari , Beyin təzyigi , Əzələ zəifliyi , Sinir ceziltise , Səs pozgunluqlari. ,

Psixiatriya:

Psixosomatik , Nigahöncəsipsixoloji , Konsultasiya , Ailəkonsultasiya , Zərərli , Vərdişlərəleyhinəkonsultasiyala , Yuxu problemləri .

Uşaq-Nevrologiyasi:

Inkişafproblemləri , Genetikxəstəliklər , Sinir – əzələxəstəlikləri , Epilepsiya , Sodorqa , Qicolmalar , Tiklər , Baş agrilari , Migren , Baş olçusunun inkişafi , Başgicəllənmə , Fiziki inkişafin ləngiməsi , Uşaq cerebral ifıici , Baş travmalari , Beyin qansizmasi , Beyin təzyiqi , Əzələ zəifliyi , Sinir ceziltise , Səs pozgunluqlari.

Uşaq-psixiatriyası:

Hiperaktivlikvədiqqətzəifliyi , Yaddaş problemi , Autizm , Koqnitiv problemlər , Nitqqusurlari , Dilkəkələnməsi , Əqli inkişafinləngiməsi , Yuxupozgunlugu , Uşaqlarinaglamasivənadincliyi , Envrez , izterab , Stress.

Aparatla:

Elektroensefalogram (EEQ)

Brain mapping

Sinir vəəzələ yoxlaması (EMG-NCV)

Beyin damarlarinin rəngli doppleri

Başgicəllənmə yoxlanması

Audiometriya və timpanometriya

Qulaq sinirinin yoxlanması (ABR)

Göz sinirinin yoxlanması

Neurofeedback və biofeedback

TDCS (transkranial direct current stimulyası)

RTMS (transkranial magnit stimulyası)

Polisomnografiya (yoxu yoxlaması)

Ən son tibbi avadanlıglar və yuksək ixtisaslı peşəkar həkimlər sizin saglamlığınızın keşiyindədirlər

Klinikamızda aşağıdakı ixtisas həkimləri fəaliyyət göstərir:

Neyrocərrah , Nevroloq , Psixiatr

Ortoped , Oftalmoloq

Qulaq burun bogaz həkimi

Audiometriya

Psixoloq

Fizioterapevt və reablitasiya mutəxəssisi

Logoped

Protez mütəxəssisi

Reablitasiya :

Logoped , Fizioterapiya , Massaj , Mualicəvi gimnastika , onurg problemləri

Ünvan :

Iran – Tehran – SeyedXəndan – No.1316- Mehrklinikasi

Tel.00982143018 , 00989374706799

Email : info@mehrbrainclinic.com