تفاوت های آدم های مثبت با آدم های منفی

تفاوت های آدم های مثبت با آدم های منفی

تفاوت های آدم های مثبت با آدم های منفی

همان طور که می دانید ، بودن کنار آدم های مثبت و منفی تجربه هایی متفاوت است . اگر می خواهید مثبت تر باشید ، در اینجا۵۱شیوه برای این کار آورده شده اند :

۱ – شکست بخشی از یاد گیری است

انسان های مثبت شکست را به منزله فرصتی برای یادگیری و بهتر شدن می بینند. آن ها می دانند شکست صرفا یک رویداد است و ماهیت وجودی شان را تعریف نمی کند. در مقابل ، شکست ، آدم های منفی را به لحاظ احساسی فلج می کند ، چرا که آنها میگذارند شکست ماهیت وجودی شان را تعریف کند. این آدم ها متوجه نمی شوند که شکست بخشی از یادگیری و رشد کردن است.

  ۲_می توانم کارهای دشوار انجام دهم

آدم های مثبت دوست دارند با چالش روبرو شوند. آن ها می دانند بدون تلاش و کوشش ، رشد هم درکار نخواهد بود. آدم های مثبت از سختی ها استقبال می کنند و به دنبال راه هایی برای فائق آمدن بر آن ها می گردند در مقابل آدم های منفی مسیر آسان را ترجیح می دهند. چون موانع ، احتمال شکست را افزایش می دهند. آدم های مثبت سعی می کنند چنان که از طاعون دوری می کنند ، از آن ها نیز دوری کنند. به دید آدم های منفی ، روزگار سخت کسی را نمی سازد ، بلکه ویران می کند.

۳– به بهترین شکلی که می توانم کارم را انجام می دهم

آدم های مثبت سعی می کنند فارغ از شرایط به بهترین شکلی که می توانند کارشان را انجام دهند. آن ها می دانند چیزهای بسیاری خارج از حیطه  کنترلشان وجود دارد ، اما تلاش و کوشش در این حیطه نمی گنجد. آدم های مثبت فارغ از نوع کار ، آن را به بهترین شکلی که می توانند انجام می دهند ، حتی اگر این بهترین شکل چندان هم فوق العاده نباشد.

در مقابل ، آدم های منفی دوست دارند همه چیز برایشان آسان باشد. آن ها معتقدند اگر بنا باشد برای کاری سخت تلاش کنند ، آن کار در حد توان شان نیست و در نتیجه از انجام دادن آن صرف نظر می کنند. این آدم های تنها اگر بدانند کسی نگاه شان می کند ، تمام توان شان را به کار می گیرند.

۴– چه آدم الهام بخشی

آدم های مثبت از موفقیت دیگران الهام می گیرند ، به کسانی که از خودشان بهتر هستند نگاه می کنند و از خودشان می پرسند : از او چه می توانم یاد بگیرم ؟

اما آدم های منفی به سایر آدم ها حسودی می کنند و از موفقیت شان می ترسند.در نظر آدم های منفی ، موفقیت دیگران به منزله شکست خودشان است .

۵ – چه کاری را می توانم بهتر انجام دهم ؟

آدم های مثبت از باز خوردهای دیگران استقبال می کنند. چون این آدم ها برای بهتر شدن تلاش می کنند ، از هر چیزی که مهارت شان را افزایش دهد استقبال می کنند. آدم های منفی بازخوردها و پیشنهادهای اصلاحی دیگران را توهین آمیز می دانند و آن ها را نه ابزاری برای دستیابی به پیشرفت ، که نشانه ای برای خامدستی خودشان تلقی می کنند.

۶ – من به چیزی که روی آن تمرکز دارم قدرت می بخشم

آدم های مثبت روی چیزهایی که می توانند کنترل کنند تمرکز می کنند .آن ها می دانند شادی شان به واکنش شان به اتفاقات پیرامون خود بستگی دارد.

آدم های مثبت باور دارند به چیزهایی که بر آن ها تمرکز می کنند قدرت می بخشند ، پس از قدرت تمرکزشان هوشمندانه استفاده می کنند. اما آدم های منفی تمرکزشان را بر روی چیزهایی می گذارند که نمی توانند کنترل کنند. برای نمونه آن ها راجع به مکالمات گذشته شان بسیار فکر می کنند ، خودشان را به خاطر اشتباه های گذشته سخت سرزنش می کنند اجازه میدهند ترس از آینده آن ها را از حرکت در مسیر امروز باز بدارد.

۷ – آدم ها می توانند تغییر کنند

آدم های مثبت می دانند تنها چیزی که تغییر نمی کند همانا مفهوم تغییر است .

آن ها باور دارند می توانند تغییر کنند و دیگران را تغییر دهند . اما آدم های منفی باوردارند آدم های تغییر ناپذیر هستند و بنابراین برای پیشرفت        تلاشی نمی کنند ، چرا که باور دارند : فایده اش چه است ؟

به علاوه ، آدم های منفی نمی گذارند سایرین نیز تغییر کنند. منفی ها به مجرد اینکه هویت کسی را به شکل خاصی در نظر بگیرند ، سخت می توانند دید خود را نسبت به او تغییر دهند. آدم های مثبت به خودشان راجع به ضعف هایشان یا دشواری شرایطی که در آن قرار دارند دروغ    نمی گویند.

در مقابل ، آنها به خودشان چیزهایی می گویند که برای رسیدن به موفقیت نیازشان دارند. آدم های منفی بدترین دشمن خودشان هستند. آن ها همیشه نیمه ی خالی لیوان را می بینند ، حتی اگر آدم های موفقی باشند. آن ها مهارت عجیبی در تمرکز کردن بر جنبه های منفی همه چیز و کاستن از اعتماد به نفس خود دارند.

۸ – چیزهای زیادی هست که هنوز یاد نگرفته ام

آدم های مثبت عاشق یادگیری هستند. آنها می دانند اطلاعات روز به روز بیشتر می شود و چیزی که ۱۰ سال پیش استفاده می شد ، شاید امروز دیگر چندان اثر بخش نباشد. اما آدم های منفی فکر می کنند همه چیز را می دانند و اگر اطلاعات جدید با دانسته های پیشین شان تناقض داشته باشد ، کم تر از آن استقبال می کنند. آن ها کمتر به آن چه درست است اهمیت می دهند و بیشتر برایشان مهم است که چه کسی درست میگوید.

۹ – به رویاهای بزرگ فکر می کنم .

آدم های مثبت هراسی نسبت به گذر از مرزهای فرضی پیشین و کسب استقلال ندارند. در مقابل ، آدم های منفی نه تنها در حد و اندازه های کوچک فکر می کنند ، بلکه سعی می کنند به دیگران هم بقبولانند رویاها و آرمان هایشان بیش از حد بزرگ است.

۱۰– تا به حال راجع به ( فلانی ) شنیده اید ؟

آدم های مثبت در غیاب دیگران از آن ها تعریف می کنند ، اما آدم های منفی دیگران را در هم می شکنند تا خودشان احساس خوبی داشته باشند.

۱۱– من یا بدترین دشمن خودم هستم ، یا بهترین دوست خودم .

آدم های مثبت گفتگوی موثری با خودشان دارند. آن ها از چیزهایی که به خودشان می گویند آگاه هستند و نمی گذارند افکار دیگران نا امیدشان کنند. به علاوه ، انتظارات این آدم ها هم معقول است .

۲۱ – بدن من چه می گوید ؟

آدم های مثبت مانند قهرمان ها با خودشان رفتار می کنند. آن ها با مردم به صورت هدف دار تعامل دارند و حالات چهره شان مثبت گرایی شان را بازتاب می دهد. اما آدم های منفی خود را کوچک می پندارند ، سرشان را بین دست هایشان می گیرند و به پایین نگاه می کنند. اگر صرفا نگاهی به این آدم ها بیندازید خواهید گفت غمگین یا بی تفاوت هستند ، اما به هیچ وجه خوشحال نیستند.

 ۱۳ – کار رویایی از دل کار تیمی بر می آید

چون آدم های مثبت تیم دوست هستند ، ایده هایی را پشتیبانی می کنند که به خودشان تعلق ندارد حتی اگر با آن ها مخالف باشند. اما آدم های منفی سخت می توانند ایده هایی را پشتیبانی کنند که حس می کنند موفق نمی شوند.

وقتی ایده ای که به خودشان تعلق نداشته به موفقیت نمی رسد ، حتما در صحبت با هم تیمی هایشان ازعبارت من که گفته بودم استفاده می کنند.

۱۴– نیمه پر لیوان چیست ؟

آدم های مثبت حس قدردانی دارند. آن ها خوبی های هر موقعیتی را درمی یابند و همه چیز را تمام شده نمی پندارند . اما آدم های منفی سخت می توانند در موقعیت های دشوار ، نکات مثبت ببینند . آن ها اغلب به دیدن جنبه های مثبت موقعیت ها فکر نمی کنند .

۵۱ – تو خیلی خوب کارت رو انجام می دهی

آدم های مثبت دوست دارند مثبتی را گسترش دهند . آن ها خوب توجه دارند سایرین چه موقع کارشان را خوب انجام می دهند و به سرعت این نکته را به آن ها می گویند. اما آدم های منفی گرا می گویند : چرا باید سایرین را به خاطر کارهایی که وظیفه شان است تشویق کنم ؟ چیزی که این آدم ها نمی فهمند این است که مساله تشویق کردن نیست ، بلکه نشان دادن توجه شما به دیگران است .

یک تشویق ساده می تواند روابط را مستحکم تر کند و به آدم ها برای بهتر انجام دادن کارشان انگیزه بدهد. آدم های مثبت هیچ گاه قدرت کلمات دلگرم کننده را دست کم نمی گیرند .

برای مطالعه جدیدترین مقالات روانشناسی و درمان بیماری های مغز و اعصاب با ما همراه باشید

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *