سخت رویی راه کارهای مقابله با آن

نقش تعدیل کننده سخت رویی بر استرس

نقش تعدیل کننده سخت رویی بر استرس

سخت رویی

 

 

 

 

سخت رویی

افراد سخت رو کسانی هستند که در برابر اعمال و رفتار احساس تعهد کرده و معتقدند که رویدادهای زندگی قابل کنترل و پیش بینی هستند و بالاخره تغییر در زندگی و نیاز به انطباق با آن را نوعی شانس و مبارزه جویی برای رشد بیشتر در نظر می گیرند ،به جای اینکه آن را تهدیدی برای زندگی خود به شمار آورند .در سال های اخیر ،توجه زیاد ی به سخت رویی به عنوان یک عامل تعدیل کننده تاثیر استرس بر سلامتی شده است .

 

نظر روانشناسان

بر اساس نظر روانشناسان اثر های سخت رویی بر سلامت روانی به وسیله مکانیزم های ارزیابی و مقابله ای انتقال داده می شود .

روانشناسان خاطر نشان می کنند که سخت رویی با تمایل به دریافت بالقوه رویدادهای استرس زا زندگی به شیوه ای که کمتر تهدید کننده باشد ، ارتباط دارد .در حمایت از این عقیده یافته ها نشان می دهند که اشخاص سخت رو رویداد های زندگی را مشابه افراد غیر سخت رو تجربه می کنند ،اما این رویدادها را غیر استرس زا ارزیابی کرده و در مورد توانایی خود برای مقابله با آنها خوشبین هستند.

 

سخت رویی دو مولفه را تغییر می دهد

بر این اساس به نظر می رسد ،سخت رویی دو مولفه ارزیابی را تغییر می دهد

ارزیابی از تهدید را کاهش داده و انتظار برای مقابله موفقیت آمیز با آن را افزایش می دهد .

به نظر می رسد ویژگی های تعهد

کنترل و مبارزه جویی تاثیر اساسی برشیوه های ارزیابی افراد سخت رو از رویدادهای استرس زای زندگی دارند .

در مطالعه ،فرآیندهای ارزیابی را در افراد سخت رو با توجه به تجربه های اخیر زندگی مورد بررسی قرار می دهند .

 

موضوع مورد بررسی عبارت بود از :

موضوع مورد بررسی عبارت بود از :

آیا افراد سخت رو بر اساس انتخاب ها و رفتارهایشان تمایل به مواجهه  متفاوتی با تجربه های زندگی دارند ؟

 

آیا آنها تجربه های مشابه را متفاوت از افراد غیر سخت رو ارزیابی می کنند؟

نتایج حاکی از تفاوت معنا دار بین افراد سخت رو و غیر سخت رو در ارزیابی رویدادها بود .

بر این اساس ،در مقایسه با افراد غیر سخت رو

افراد سخت رو درصد بیشتری از تجارب زندگی شان را مثبت و کاملا تحت کنترل گزارش دادند

تنها درصد اندکی از رویدادها را کمتر قابل کنترل ارزیابی کردند.

 

رویدادهایی که به صورت غیر قابل کنترل

افراد سخت رو و غیر سخت رو  از نظر درصد رویدادهایی که به صورت غیر قابل کنترل ارزیابی کرده بودند ،تفوتی نداشتند .

این نتایج اشاره دارد به اینکه افراد سخت رو تمایل دارند رویدادهای استرس زای زندگی را به شیوه کمتر استرس زا ارزیابی کنند .

” رویدادهایی که به صورت غیر قابل کنترل می باشند مثل تنش را با  دکتر مغز واعصاب در میان بگذارید “

مطالعه های دیگری برای تحقیق در زمینه سایر تفاوت های افرادسخت رو و غیر سخت رو از نظر فرایند های ارزیابی انجام شده است .

در زمینه نقش تعدیل کننده سخت رویی بر روی استرس تحقیق های فراوانی انجام شده است .

نتیجه ها نشان داد که سخت رویی استرس را تعدیل می کند .این تعدیل در جریان یک ارزیابی انطباقی از استرس صورت می گیرد .

 

آزمون

آزمودنی هایی با سخت رویی بالا استرس های عینی یکسان راکمتر تهدید کننده درجه بندی کردند تا آزمودنی های با سخت رویی پایین .

مردان با سخت رویی بالا ،کنترل بیشتری را در مقایسه با مردان با سخت رویی پایین گزارش دادند .

یکی دیگر از مکانیزم های اثر سخت رویی بر روی استرس نحوه مقابله با آن است

 

نظر روانشناسان

روانشناسان اشاره دارند بر اینکه افراد سخت رو در مواجهه با استرس از شیوه های کنار آمدن مستقیم و فعال استفاده می کنند

که این کنار آمدن با استفتده از راهبردهای مسئله –مدار استرس را به تجربه ای بی خطر تبدیل می کند .

 

” نظر روانشناسان و دکتر مغز واعصاب در را مورد تنش بپرسید “

بر عکس افراد غیر سخت رو از شیوه های کنار آمدن دفاعی مانندواپس روی و انکار استفاده می کنند که نه تنها مشکل را حل نمی کند،

بلکه باعث افزایش مشکل های هیجانی و ناسازگاری ها می شود. کنار آمدن مستقیم

رفتاری است که با استفاده از راهبرد های خاص

رویدادهای منفی را به رویدادهای مثبت تبدیل می کند و جنبه مخرب و آسیب زننده آن را کاهش می دهد.

این شیوه مقابله از دو مولفه ذهنی و عملی تشکیل شده است .

در مرحله ذهنی،فرد رویداد استرس زا را از چشم اندازی وسیعتر و یا  بلند نظری نگاه می کند .

این برخورد ذهنی باعث می شود تا آن رویداد خاص آنچنان هم ناراحت کننده به نظر نیاید .

سپس در مرحله عملی ، اقدام های عملی را به صورت قاطعانه در جهت رفع عامل استرس زا انجام می دهد.

 

 

پیوند : سخت رویی ، استرس ، تنش عصبی ، دکتر مغز واعصاب ، تنش

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *