افزایش هوش کودکان و نوزادان

چگونه میتوان هوش کودک را افزایش داد؟( قسمت پنجم )

چگونه میتوان هوش کودک را افزایش داد؟( قسمت پنجم )

وسایل کودک را داخل شن ،ماسه ،خاک، پنبه و موارد مشابه پنهان کنید و از او بخواهید آنها را پیدا کند. این تمرین موجب تقویت توجه بینایی و حس لامسه میشود.

از کودک بخواهید روی زمین سرامیک شده راه برود به صورتی که پایش را روی خطوط بین سرامیک ها قرار ندهد وازداخل سرامیک ها حرکت کند.این تمرین موجب تقویت توجه بینایی ولامسه میشود.

روی کاغذ یا روی زمین با چسباندن کاموا یا نوار چسب ماز درست کنید.(منظور از ماز، مسیرهای مارپیچ و تو در تویی است که دارای انشعابات و بن بست هستند و باید از یک سمت آنها وارد شد و از سمت دیگر خارج شد)از کودک بخواهید مسیرباز را پیدا کند و از آن عبور کند. این تمرین باعث آگاهی بینایی فضایی کودک میشود.

روی زمین با پشت سرهم گذاشتن نقاطی با استفاده ازقراردادن علامت(بارنگ،چسب کاغذی،قراردادن تیکه های مقوایاپارچه و…)مسیری ایجاد کنید.ازکودک بخواهید به صورت چهاردست وپاباگذاشتن دست ها و پاهایش روی نقاط مشخص شده حرکت کند.

یعنی درهرلحظه هریک اززانوها وکف دستهای کودک بایدروی یکی از نقاطی که شما مشخص کرده ایدقرارداشته باشدوبه همین صورت مسیرراتاآخرطی کند .این تمرین باعث بهبود طرحواره بدنی وآگاهی بدنی وتوجه بینایی کودک میشود.

ازکودک بخواهیدرژه رفتن را درقالب بازی تمرین کند.به این صورت که با گفتن عددیک ابتدا دست وپای راست را به سمت جلو حرکت دهدوسپس با گفتن عدددودست وپای چپ را جلو بیاورد.وهمین حرکت رادرمسیرمشخصی تکرار کند.(حرکت دادن همزمان دست وپای یک سمت بدن وسپس سمت دیگر)این تمرین باعث هماهنگی حرکتی بین اندام ها میشود.

تعدادی بادکنک را باد کرده وسرهریک را داخل یک لیوان قرار دهید. ازکودک بخواهیدازفاصله ی معین با شلیک توسط آب پاش یا شیلنگ آب ،بادکنک ها را از روی لیوان ها بیندازد. این تمرین برای هماهنگی چشم و دست، جهت یابی و تمرکز مناسب است.

تعدادی مکعب دررنگ های مختلف دراخیار کودک قراردهید. سپس با استفاده از مدادرنگی وروی کاغذالگویی ازروی هم گذاشتن مکعب های رنگی را بکشید(مثلا یک مکعب زرد وروی آن یک مکعب آبی و…)وازکودک بخواهید الگویی که شما کشیده اید راباروی هم گزاشتن مکعب هایش درست کند.این کاربرای بهبودمهارت کپی کردن کودک وتمرین توالی وهمچنین تمرکز مناسب است.

قفل و کلید را در اختیارکودک قرار دهید تا با استفاده از کلید قفل را باز کند. این تمرین برای تقویت مهارت های دستکاری کودک مناسب است.

وسایل موردنیاز: آبرنگ، کاغذ، نی نوشابه

ازکودک بخواهید تا آبرنگ روی کاغذ،بارنگ های مختلف یک شکل بکشدوقبل از خشک شدن با نی روی آبرنگ ها رافوت کندتا پخش شود.(دقت بینایی ،رشد مهارت های ظریف)

برای ارتباط با فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان همراه شوید

میتوان هنگام توپ بازی کردن با کودک یک محدوده مشخصی را تعیین کردتاکودک درون محدوده خاص قرارگیردوازبیش فعالی وبی قراری او کاسته شود وبتواند حریم شخصی خودرادرک کندوکم کم بشناسد.مثلا یک حلقه ی بزرگ ورزشی برای کودک بگذاریم ویک حلقه برای خودتان وجایگاه قرارگیری شما وکودک درحین بازی درداخل همین حلقه است وفقط درمحدوده درون همین حلقه حق حرکت وجنب وجوش دارید وتوپ هایی که برای همدیگر می اندازید یا شوت میکنیدباید دراخل حلقه باشدواگرکسی خارج ازحلقه بیندازدبازی رامیبازد.

ورزش کودکان و هوش بچه ها

ورزش کودکان

 

فعالیت هایی ازقبیل اینکه درهرردیف کدام شکل با بقیه تفاوت دارد برای ادراک بینایی وتوجه مناسب هستند.(ازلحاظ ظاهرمثلا همه ی اشکال خروس دوتاجه هستند ولی یکی ازخروس ها سه تاج داردویا اینکه مثلا همه ی اشکال حیوانند ویکی درخت و…)

تقلید راه رفتن حیوانات موجب خودآگاهی کودک ازاندامهای خود ووضعیت بدن،تقویت مهارتهای حرکتی وهماهنگی میشود.

 

با این روش های ساده می توانید به هوش کودک خود کمک کنید

در دبستان ها  و پیش دبستانی ها می توانید از این روشها استفاده کنید تا به هوش کودکان افزایش یابد

راه رفتن خرگوشی: جهش روی دوپاودست ها
راه رفتن کانگورو: جهش روی دوپا
راه رفتن خرس: باسن رابالا گرفته وچهاردست وپا راه برود
راه رفتن خرچنگی:به پشت بخوابد،بابالاآوردن دست وپاتنه راازسطح زمین بلند کندوحرکت کند.

وسایل مورد نیاز:نخ ومهره های کوچک رنگی که سوراخ داشته باشند.

ازکودک بخواهید مهره های رنگی رابه ترتیبی که شما می گویید مثلا زرد،قرمز،آبی،سبزو…داخل نخ یا سیم های پلاستیکی کندودستبند یا گردنبنددرست کند.

تقویت حرکات ظریف،توجه وتمرکز،ادراک بینایی،شناخت رنگها ازجمله فواید این تمرین است.

سرگرمی های وصل کردنی:غذای مخصوص هرحیوان رابه خودش وصل کنید یا وسایل مورد نیازهرشغل را به خودش وصل کنید.

کودک را به اتاق تاریک برده ونورچراغ قوه را روی عروسک هایی که به شکل حیوان هستند که از دیوار یا سقف آویزان هستند بتابانید وبه کودک بگویید که نورچراغ قوه هر کدام ازعروسک هاراروشن کرد باید او اسم عروسک رابگوید وصدای آن رادربیاورد.

به جای عروسک میتوانید ازعکس حیوان استفاده کنید و به دیوار بچسبانید.این تمرین به ادراک بینایی، تحریک بینایی،توجه و تمرکز، کمک به تقویت عضلات چشم کمک میکند.

 

بازی های همراه با تحرک برای تقویت هوش کودکان مفید می باشد

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *