آموزش افزایش هوش کودکان

چگونه هوش کودک را افزایش دهیم ؟ قسمت ششم

در ادامه سری مقالات تخصصی مغز و اعصاب کودکان با ما همراه باشید تا موضوع جذاب چگونه هوش کودک را افزایش دهیم با هم دنبال کنیم:

روشهای افزایش هوش کودک

از کودک بخواهید به وسیله کاموا یا نخ و پولک، دور بدن ماهی، لب و بال و دم آن را با چسب روی کاغذ بچسباند (فواید این کار: تمرین مهارتهای حرکتی ظریف، هماهنگی چشم و دست، چسب زدن، توجه و دقت می باشد)

وسایل مورد نیاز: کارتن میوه (موز،سیب،پرتقال)

یک کارتن بزرگ تهیه کنید و دو حفره به اندازه جای دست های کودک روی آن ایجاد کنید و ازکودک بخواهید تا دست های خود را وارد حفره کرده واشیای مختلف مثل انواع میوه و…

را لمس کند سپس کودک به شما بگوید چه چیزی را لمس کرده است. قبل از آن ابتدا اشیای مربوطه را به کودک نشان دهید و اجازه دهید لمس کند و اطمینان پیدا کنید نام آنها را میداند سپس تمرین بالا را انجام دهید. این تمرین به ادراک و تشخیص حس لامسه کمک خوبی میکند و باعث تقویت هوش کودک و بهبود عملکرد مغز و اعصاب کودکان می شود.

تعدادی از اسباب بازی های کودک را مقابل او قرار دهید و هر بار از او بخواهید آنها را به شیوه ای دسته بندی کند. مثلا آن اسباب بازی هایی که هم رنگ هستند را جدا کند . دفعه بعد آنهایی که هم شکل هستند را کنار هم بگذارد و سپس آنهایی که بزرگتر هستند را جدا کند. این تمرین به درک بهتر کودک از مفهوم تشابه و شناخت همرنگی، هم شکلی و اندازه کمک میکند و استدلال او را درگیر میکند.

می توان یک حلقه بزرگ ورزشی یا تویوپ را مقابل کودک قراردهید وازاوبخواهید برای ورور به استخر توپ ازدرون این حلقه یا تویوپ باید شیرجه بزند ودرون استخرتوپ فرودآیدیا اگراستخرتوپ دراختیارنبود روی بالشت نرم فرود آید. این بازی به هماهنگی حرکتی وسرعت عمل کمک میکند.

از کودک بخواهید به پشت روی زمین بخوابد.یک توپ متوسط را با یک نخ به صورت آویزان بالای سرکودک به حرکت در آورید (ارتفاع توپ به اندازه ای باشد که کودک برای زدن توپ کمی از سطح زمین جدا شود وروبه جلو خم شود)ازکودک بخواهید توپ را با دست یا پا بزند.برای سخت ترشدن تمرین میتوان روی سطحی درمقابل کودک تعدادی استوانه یا لیوان پلاستیکی قرارداد وازکودک خواسته شود با توپ استوانه هارا مورد هدف قراردهد.تمرین برای تقویت هماهنگی ومهارتهای حرکتی وتمرکز مناسب است.

ازکودک بخواهیدروی زمین درازکشیده وتوپ را با پاهایش ازروی زمین برداردوبالای سربیاورد. سپس بادست آن را گرفته وداخل سبد بالای سرش بیندازد. این تمرین برای تقویت مهارتهای حرکتی،هماهنگی حرکتیو یکپارچگی حسی کودک مناسب است.

دراتاق به کودک یک اسباب بازی را نشان دهید وبگویید وسایلی را که دراتاق همرنگ  آن اسباب بازی هستند به شما نشان دهد،که به درک همرنگی وتوجه بینایی کودک کمک می کند.

با استفاده ازمقوا ازهریک ازاشکال هندسی تعدای دربیاورید(مربع،مثلث،دایره)وروی یک سطح مشخص اززمین آنهارابه صورت نامنظم بچسبانید.ازکودک بخواهید تنهاباگذاشتن پای خود روی یک نوع شکل هندسی ازیک طرف به طرف مقابل برود. مثلا فقط میتونی پاهاتو روی مربع ها بذاری و به اون طرف بری.این بازی به ادراک بینایی فضایی و توجه دیداری کمک می کند.

چند کاسه ی کوچک مقابل کودک قرارداده وزیریکی ازآنها گوی کوچکی قراردهید .

سپس درمقابل کودک کاسه ها را چند بار جابه جا کنید.ازکودک بخواهید کاسه ای که گوی زیرآن است را نشان دهد.این بازی به توجه بینایی کمک می کند.

وسایل مورد نیاز:سبدرنگی،توپ های رنگی کوچکبه رنگهای مختلف،کش یا طناب

دراین فعالیت یک سبدکوچک رنگی راباکش یا طناب به دورکمرکودک ببندید وازکودک بخواهید دربازی توپ گیری،فقط باید توپ هایی که همرنگ سبد دورکمرش به طرف او می آیندرابگیردوداخل سبدبیندازد.(فوایدبازی:تقویت حرکات ظریف،توجه بینایی،شناسایی وتشخیص همرنگ ها)

موانعی برسرراه کودک قراردهید وازاوبخواهیدجفت پا ازاروی موانع بپرد.به تدریج فاصله موانع را برای سخت ترشن تمرین کم کنید تا مهارتهای حرکتی وتعادل کودک تقویت شود.

یک تخته چوبی یا یک آجرروی زمین قراردهیدتاکودک روآن بایستد.

تعدادی توپ را در سمت راست و تعدادی درسمت چپ کودک قرار دهید و ازکودک بخواهید با خم شدن به پهلوی راست و چپ توپ ها را با دست هل بدهد.برای دشوارترشدن تمرین میتوانید در هر سمت کودک هدفی تعیین کنید تا کودک توپ ها را به سمت آن بزند. تمرین برای تقویت هماهنگی و مهارتهای حرکتی و تمرکز مناسب است.

یک تصویر از یک کتاب داستان مقابل کودک قرار دهد و از او بخواهید داستانی برای آن بسازد.(تقویت مهارتهای کلامی)

تمرین حفظ تعادل و یکپارچگی حسی :

میتوان باکنارهم گذاشتن یونولیت های پایه دارباریک که عرض آن تقریبا برابرپهنا یا عرض کف پای کودک باشد جاده ومسیری درست کردوازکودک بخواهیدروی آن بایستد وقدم بردارد. اوباید بتواند تقریبا تعادل خودراروی آن حفظ کند.

تعدادی سنگ دراندازهها وشکلهای مختلف دراختیارکودک قراردهید تابااستفاده ازآنها شکل یک آدمک یا خانه یا درخت و…بسازد.این تمرین باعث تقویت مهارت های ظریف دست وادراک بینایی میشود.

کودک را در مقابل خود قرار دهید و از او بخواهید به شما نگاه کند. سپس ترتیبی ازچندحرکت رابابدن خودانجام دهید وازکودک بخواهید حرکت شمارابا بدن خودش تکرارکند وبه تقلیدازشمابپردازد.مثلا دست راستتان را روی بینی گذاشته وسپس به پای راستتان بزنید وازکودک بخواهید اونیزهمین کار را تکرار کند. به تدریج با استفاده از حرکتهایی که اندامهای دو سمت مخالف بدن را درگیر کند، مثلا دست راست و پای چپ و با افزایش تعداد حرکاتی که در یک مرحله انجام می دهید و همچنین با افزایش سرعت انجام حرکات فعالیت را برای کودک دشوار تر کنید. این تمرین به تقلید و برنامه ریزی حرکتی کمک میکند.

آموزش های تخصصی هوش توسط فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

چند شکل هندسی (مربع،مثلث،دایره و…) به صورتی که با هم تداخل داشته باشند و قسمتی از هر شکل داخل شکل دیگر قرار گرفته باشد بکشید (شکل ها یکدیگر را قطع کرده باشند)

و ازکودک بخواهید دور هرشکل را بارنگ خاصی رنگ کرده وشکل هارابه این صورت ازهم جداکند.این بازی به ادراک بینایی فضایی،تشخیص شکل اززمینه وتوجه دیداری کمک میکند.

کودک به حالت چهار دست و پا قرار گیرد. پا و دست یک سمت را بالا بیاورد و با دست توپ ها را به داخل سبد پرتاب کند. این تمرین موجب تقویت کنترل تعادل، هماهنگی و تمرکز و توجه میشود.(این تمرین رابابلندکردن پاودست مخالف تمرین کنید).

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *