کودک فلج مغزی

جابجایی کودک فلج مغزی

حمل و جابه جایی کودک مبتلا به فلج مغزی

اگر کودک شما فلج مغزی است حتما با روش های زیر آن را جابجا کنید تا آسیب کمتری به ستون فقرات ، نخاع و … برسد.

اهمیت آشنایی و استفاده از حمل و جابه جایی صحیح کودک مبتلا به فلج مغزی بسیار روشن و مهم است

حمل و جابجایی صحیح در کودک احساس امنیت و آرامش ایجاد می کند.

استفاده از روش ها و الگوهای نا به هنجار تنه و اندام های کودک را آزرده و در طول مدت جابه جایی درد شدید ایجاد می کند و پس از انتقال تا مدتی این درد همچنان آزار دهنده است.

الگوهای صحیح حرکتی ووضعیتی رادرکودک تشویق وترغیب می کند.

حمل وجابه جایی صحیح،مراقبت ازکودک را برای شما ساده تر می سازد.

جابجایی کودک فلج مغزی

روش های حمل کودکان فلج مغزی :

روش صحیح حمل کودک اسپاستیک(سفت)متوسط باوزن بالارا که سروتنه اش تمایل به خم شدن به سمت جلو دارد، دراین حالتها،مراقب با یک دست بالا تنه را گرفته،اندامهای فوقانی وشانه هارا دروضعیت مناسب ودورازهم قرار می دهدوبادست دیگراندامهای تحتانی رازهم جدا می کند.بدین ترتیب مراقب کشش آرامی رابه عضلات شکم وجلوتنه واردومیزان اسپاستی سیتی راکاهش می دهد. سرها نیز آزادوروبه محیط اطراف است تاکنترل سربیشترشده ویادگیری کودک از محیط افزایش یابد.

زمانیکه حمل کننده تنها با یک دست لگن کودک راگرفته ودست دیگربرای انجام فعالیت های دیگرآزاد است. دراین وضعیت اندام های تحتانی کودک از هم جدا می باشد. این شیوه زمانی استفاده می شود که کودک کنترل نسبتا مناسبی روی سروبالاتنه وتا حدی اندامهای فوقانی داشته باشد. مراقب می تواند با جابه جایی کودک ازیک سمت به سمت دیگر تحمل خودرادرحمل کودک افزایش ومیزان فشار وارده به بدن خودرا کاهش دهد.

شیوه صحیح حمل کودک با تون عضلانی متغیر(آتویید) ،  با توجه به میزان کنترل سروتنه کودک،خستگی فردمراقب ومیزان برقراری ارتباط کودک با محیط ،می توان ازاین شیوه ها برای حمل کودک بهره جست.ضمنا وقتی مفاصل جمع است،می توان با فشار مختصری به ثبات آنها وکاهش حرکات اضافه کمک نمود.

جابه جایی با استفاده ازدستها درحالت نشسته

کودکی که به مرحله نشستن رسیده وقادربه چهاردست وپا رفتن نیست،می تواند درمحیط منزل بدون استفاده ازویلچر وتنها با استفاده از وسایل ساده ای همچون یک قطعه چوب بدون کمک از دیگران جابه جا شود.

جابه جایی با استفاده از دستها درحالت چهاردست وپا

اگرکودک تنها با چهاردست وپا راه رفتن قادربه جابه جایی است،ممکن است ران وزانوهایش دراکثراوقات روزخم شده باشند.به او بگویید درطول روززانوهایش را صاف کرده وبنشیند ودرطول شب هم پاهایش را صاف کند. ضمنابرای دستها وزانوهای او بالشتک بسازید،تاازساییده شدن مفاصل واندامهابرروی زمین وزخم شدن آنها حفاظت کند.

درمان و جابجایی کودک فلج مغزی

آموزش راه رفتن با کمک دونفر

مراقبین دردوطرف کودک می ایستند هرمراقب یک دست را دوربدن کودک ودست دیگررا زیرآرنج خم شده،ساعدودست اوقرار می دهد.

کودک ابتدا پای قوی تر وبعد پای دیگرش را جلو می کذارد.

همانطور که کودک به جلو گام برمی دارد،مراقبین پا به پای اوراه می روند.

روزانه چندین باربا کودک راه بروید.ازاوبخواهید سعی کنید هرروزبا کمک کمتری راه برود.به تدریج مراقبین به یک نفرتقلیل یافته تا حس استقلال بیشتری به کودک داده شود.

کودک فلج مغزی

آموزش راه رفتن با کمک یک نفر

این روش زمانی به کار می رود که فرد تا اندازه زیادی قادربه ایستادن باشدولی هنوز تعادل لازم رابرای راه رفتن کسب نکرده است.

مراقب با استفاده از ۲دست یا ۲حلقه کودک را درحالت ایستاده حمایت می کند.

کودک نخست پای ضعیف تر را جلو می گذارد وسپس پای دیگرش را حرکت می دهد.

کمک کننده پابه پای کودک راه می رود.

توجه کنید درصورتی که کودک نتواند پای ضعیف تر خودراحرکت دهد،مراقب باید آن را به جلو هل دهد.

تشخیص فلج مغزی کودک

برچسب ها : بهترین فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ، بهترین فوق تخصص مغز واعصاب ،  مغز و اعصاب ، بهترین دکتر مغز واعصاب کودکان ، دکتر مغز واعصاب ، دکتر متخصص مغز واعصاب ، روانپزشکی ، جراح مغز واعصاب ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، روانشناسی ، رشته روانشناسی ، روانپزشک ، رشته روانپزشکی ،دکتر مغز و اعصاب کودکان ، فلج مغزی ، درمان فلج

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *