روش دارو دادن به کودک

راه حل مقاومت کودک در برابر مصرف دارو

با بهترین فوق تخصص کودکان تهران همراه باشید

در برابر کودکی که برای مصرف دارو مقاومت می کند چه باید کرد؟

در میان کودکان ، همیشه هستند کودکان و حتی نوزادانی که برای خوردن دارو بسیار اذیت می کنند و چاره ای برای دادن دارو به کودک هم نیست ، مصرف دارو همیشه یک تجربه مطبوع نیست، اما ضروری است.

برخی از والدین پس از دیدن رفتار دفاعی و حتی پرخاشگرانه کودکان در برابر خوردن دارو ( مانند پرت کردن قرص ها ، بستن دهان ،جیغ کشیدن ، گریه ی زیاد و …) غمگین و هراسان می شوند. تا جایی که گاهی بین والیدین برای ندادن دارو هم در آن زمان بحث می شود. ناراحتی آنها طبیعی است. تحمل این رفتارها برای یک انسان آگاه بسیار مشکل است. برای اجتناب از جنگ و دعوا و ایجاد یک تصور صحیح از درمان دارویی ،به توصیه های ما عمل کنید تا کودک هم کمتر اذیت شود و شما هم راحت باشید.

راه صحیح دارو دادن به کودک

دیدی مثبت داشته باشید برای دارو دادن

در ابتدا اصلا برای دارو دادن به فرزند کوچک و خوردسالتان از او عذر خواهی نکنید و نگذارید فکر کند که به نظرشما دارو بدمزه است. درست مانند آنکه یکی از اعمال عادی و روزانه را انجام می دهید، مثبت باشید و اصلا غیر عادی رفتار نکنید.

رفتاری جدی داشته باشید، به طوری که عدم همکاری کودک به هیچ وجه به ذهنتان خطورنکند و در کار شما تاثیر نداشته باشد . وقتی ناچارید برای درمان به کودک دارو بدهید، طوری رفتار کنید که احساس کند حق انتخاب دارد و مشکل مهمی پیش نیامده است. اما شما با روند و سرعتی مناسب کار دادن دارو های کودک را انجام دهید.

خود را سرزنش نکنید. به کودک نگویید که به خاطر دادن دارویی بد مزه به اومتاسف هستید و همچنین، در صورت مقاومت در برابر مصرف دارو کودک را تهدید نکنید که این موضوع را به اطلاع پزشکش می رسانید. از یک روش جمعی استفاده کنید، به او بگویید که شما و پزشک خواهان درمان و بهبودی او هستید و به همین علت، او مجبور است که دارو مصرف کند.

برای مطالعه بیشتر در باره داروهای ضد صرع اینجا مقاله ای کامل دارید.

مشکل دارو نخوردن و را تا حد امکان آسان بگیرید

روش های دیگر: راههای زیادی برای آسان تر کردن مصرف دارو بدون از بین رفتن اثر آن وجود دارد.

داروها به شکلهای گوناگون:قرص،شربت یا قرص های جویدنی موجودندوشما می توانید نوعی را انتخاب کنید که مصرف آن برای کودکتان آسانترباشدتوصیه اکید ما این است که همیشه هنگام تجویز داروها باپزشک صحبت کنید واراو بخواهید،بهترین راه را برای استفاده از آن داروی خاص به شما توصیه کند.

درصورت موافقت پزشک یا داروسازان،داروراباچیزی که کودک دوست دارد،مخلوط کنید.مثلا می توانید یک داروی مایع را باقدری شیر یا آبمیوه مخلوط کنید .داروراداخل یک فنجان یا شیشه نریزید،زیرااگرکودک همه آن را نخورد،مقدارصحیح دارورادریافت نخواهد کرد.می توانید،یک قرص را خورد کنید وبایک قاشق فالوده سیب،مربا یا آب پرتقال مخلوط کنید.هیچگاه،دارورا به عنوان آب نبات به کودک ندهید.

اگرکودک شما دربلعیدن قرص مشکل دارد،بخش۴-۹رابرای غلبه براین مشکل مطالعه کنید.کودک باید بیاموزد که بدون چون وچرا دارورا مصرف کند .

اگر کودک شما تشنج دارد برای داروهای ضد تشنج و یا دارو های ضد صرع به اینجا مراجعه کنین.

روش های گوناگون را بیازمایید.درمورد قاشق های مخصوصی که می تواند به شما دردادن داروبه کودک کمک کنند،با پزشک مشورت کنید. بکوشید با یک قطره چکان یا سرنگ بدون سوزن داروی مایع را دردهان طفل بریزید.

ازروش های ویژه استفاده کنید.قطره های چشمی وگوشی درمیان سایرداروها احتیاج به روش های خاصی دارند.ازروش زیرکه یک چشم پزشک به ما آموخته است،استفاده کنید:کودک را بخوابانیدوچشمانش را ببندید.چند قطره از دارورادرگوشه داخلی چشمی که بسته است،بچکانید.هنگامی که کودک چشمانش راباز می کند،قطرات دارو به قرنیه می رسند.یک کودک شش یا هفت ساله می تواند خودش از این روش استفاده کند.

درصورت نیازبه استفاده از قطره گوشی،درحال چکاندن دارو توجه کودک رابه تماشای تلوزیون یا داستانی که برایش تعریف می کنید،جلب کنید.

اگر متوجه بیماری میگرن در کودک شدید برای داروی میگرن کودکان به اینجا مراجعه شود.

درمورد دارو دادن و کاری که می کنید توضیح دهید

حتی یک کودک خردسال نیز بیماری را احساس می کند.درمورد میکروب ها و داروها که جنگجویان کوچک وشجاعی برای مبارزه با آنها هستند،با کودک صحبت کنید. به او بفهمانید که مصرف داروهمین حالاضروری است. اوراازطول زمان درمان نیز آگاه کنید.

پایدارباشید عمل خودراتوضیح دهید وسپس بدون عذرخواهی یا همدردی بیش از حد،دارورابه او بخورانید.درصورت امکان،بهتراست همراه با دارو یک لیوان آب میوه نیز به کودک بدهید.

برای مصرف دارویک دوره زمانی تعیین کنید.بااستفاده از یک تقویم،شمارش معکوس را آغاز کنید.تعدادروزهایی را که کودک باید دارو مصرف کند،علامت بزنید. هربارکه دارو می خورد،یک ستاره می گیرد وبه پایان آن دوره زمانی نزدیک تر میشود.

ازیک علامت دهنده استفاده کنید.به عنوان مثال،یک تایمر یا یک ساعت راطوری تنظیم کنید که زمان مصرف دارورا با زنگ زدن اعلام کند.بااین روش تقصیرها برسرساعت می افتدنه شما

همکاری را تشویق کنید.

کودک را در آغاز به خاطر مصرف دارو وسپس به خاطر خوش اخلاقی دردریافت آن،تشویق کنید.کودک بزرگتری که خودش دارورامصرف می کند،بایدرفته رفته احساس خوبی نسبت به این عمل پیدا کند.

مشکل درخوردن قرص

سرانجام،همه کودکان باید بلعیدن قرص را بیاموزند،زیرابیشترداروهای بزرگسالان به این شکل هستند.کودکان خردسال،داروهایشان را به صورت مایع ویاقرص های جویدنی مصرف می کنند،امادراغلب موارد،ازکودکان بزرگترانتظار میرودتابه آسانی قرص را ببلعند.اگرچه برخی کودکان به راحتی این کارراانجام میدهند،اماهیچ کس با دانستن روش آن به دنیا نمی آید.بسیاری ازاوقات،اولین دفعه مصرف قرص،همراه با یک بیماری است.اگراین تجربه برایش ترسناک باشد،برای مدت طولانی برای او مشکل ایجاد خواهد کرد.

دراینجا چندمرحله برای آماده کردن کودکان،مطرح شده اند.

متخصص مغز و اعصاب کودکان

چگونگی انجام آنرابه کودک بیاموزید.

یک توالی منطقی از وقایعی راکه به پایین رفتن قرص از گلو می انجامد،برای کودک توضیح دهید.سپس مواردزیررابه کاربندید:

الگوی کودک باشید.اول،توضیح دهیدکه قرص،آب نبات نیست وخوردن بدون اجازه آن ممنوع است.سپس به کودک اجازه دهید تاقرص خوردن شماراتماشا کند.

من قرص رو وسط زبونم میگذارم.میبینی کجاست؟)(حالابرای پایین دادن اون،میخوام کمی آب بخورم اوخ نشد.خوب یک لیوان آب دیگه.حالادرست شد)کودک را مجبوربه تقلیدازخودکنید.ازاوبخواهیدخوردن قرص را تصورکرده،سپس تظاهربه انجام آن کند.مجبورش کنید،جایی را که قرص ازروی زبان حرکت می کند،نشان دهدوسپس بانوشیدن یک جرعه آب،وانمودکندکه قرص مانندپینوکیوبه داخل شکم نهنگ وارد شده است.

تمرین کردن.حالابگزاریدبلعیدن تکه ای کوچک ازهویج پخته،لوبیای پخته،یا قطعه کوچکی از آب نبات را تمرین کند.این قطعه باید ازقرص واقعی کوچکترباشد.کم کم،اندازه قطعه را افزایش دهید ودرهرمرحله اوراتشویق کنید.برخی کودکان درمقایسه با سایرین به جلسات تمرین بیشتری نیاز دارند.

درصورت لزوم،ازیک وسیله کمکی برای قرص خوردن استفاده کنید.باپزشک خوددراین مورد مشورت کنیدودرصورت نیاز،این وسیله را که معمولا درداروخانه ها موجوداست،برای کمک به کودک تهیه کنید.به خاطرداشته باشید،قطعات غذایی که برای تمرین استفاده می کنید،بزرگترازیک قرص حقیقی نباشند.

برای تکمیل دانش خود و مشاهده لیست داروهای ضد تشنج به اینجا مراجعه کنید.

با یک قرص جویدنی ویتامین به سادگی تمرین کنید. قرص را به قطعاتی کوچک تقسیم نموده و از کودک خود بخواهید که هر قطعه را جداگانه ببلعد. سپس اگر دچارسردرد شد و نیاز به دارو داشت ،داروی مسکن جویدنی بچه را ( آسپرین بچه یا استامینوفن) خرد کنید و بگذارید هرقطعه را جداگانه ببلعد. شما از تاثیر این روش عالی، شگفت زده خواهید شد.

موارد مفید دیگر : بهترین فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ، بهترین فوق تخصص مغز واعصاب ،  مغز و اعصاب ، بهترین دکتر مغز واعصاب کودکان ، دکتر مغز واعصاب ، دکتر متخصص مغز واعصاب ، روانپزشکی ، جراح مغز واعصاب ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، روانشناسی ، رشته روانشناسی ، روانپزشک ، رشته روانپزشکی ،دکتر مغز و اعصاب کودکان ، مصرف دارو.

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *