اسباب بازی کودکان

اسباب بازی کودکان

اسباب بازی کودکان یکساله

به کودک، برای مراقبت از اسباب بازی هایش پاداش بدهید. اگر می خواهید به کودکتان بیاموزید که چگونه از اشیاء مراقبت کند،بی تردیداستفاده از تحسین وپاداش درمقابل انجام آن کمک کننده خواهد بود.

مراقبت کودکان از اسباب بازی

اسباب بازی کودک

  • پاداش بدهید.اگر کودک شما خرابکارو بی دقت بوده است،اکنون زمان آن رسیده استکه برای رفتار درستش با اشیاء ومراقبت از آنها،پاداش بدهید.جدولی تهیه کنید که به شما نشان دهد پیشرفت کودک چگونه بوده استوبر حسب میزان پیشرفت،به او پاداش بدهید.برای مثال،اجازه بدهید مدت طولانی تری بازی کند یا بیشتر او را به گردش ببرید.وقتی میبینید که رفتارهای درست در کودک بیشتر میشود،بدین معنا که یک روز می گذرد و خرابکاری نمیکند،بعد در طی دو روز از خرابکاری خبری نیست و بعد از این مدت به سره روز میرسد،با دادن پاداش به کودک نشان دهید که متوجه پیشرفت او هستید.
  • کاری کنید که کودک مجبور شود امتیاز دستیابی به اسباب بازی هایش را ((کسب کند))به کودکی که زیاد خرابکاری میکند،اجازه ندهید در زمان با اباببازی های متعدد بازی کند ودرواقع تعدادی از اسباب بازی هایش را مصادره کنید ودر مقابل رفتار درست،یکی یکی اسباب بازی های موردعلاقه اش را به او برگردانید.همچنین،میتوانید وقتی اسباب بازی جدیدی برای او میخرید،در صورتی اجازه بازی با آن را به کودک بدهید که به اسباب بازی های قدیمی اش درست رفتار کرده باشد.جدولی ترتیب دهید که به کودک نشان دهد در مقابل هر بارکه با اسباب بازی اش درست رفتار کند،امتیاز کسب خواهد کرد. در مقابل اعمال خرابکارانه،ازپی آمد هااستفاده کنید.اگر کودک شما به رفتار خرابکارانه ی خود ادامه میدهد،باید یک گام جلوتر بروید.
  • از روش های محرومیت موقت یا اخراج استفاده کنید.اگر کودک به دستور شما در مورد بازی با یک اسباب بازی در یک زمان یا بازی نکردن با اسباب بازی خاصی توجه نمیکند،از روشهای یاد شده استفاده کنید.به او بگویید: ((وقتی بهت گفتم  فقط میتونی در یک زمان با یک اسباب بازی بازی کنی به حرف من گوش نکردی بنابراین،سه دقیقه از بازی محروم میشی.))زمان اخراج به سن کودک بستگی دارد.کودک را به محل اخراجش ببرید وبه اوبگویید چه مدت در آنجا بماندومحاسبه ی زمان را آغاز کنید.پس از پایان زمان جریمه،کودک را وادارید تا اسباب بازیهای اضافی را از زمین  جمع آوری کند.
  • اسباب بازی کودکان را به طور موقت مصادره کنید.اگرکودک نمیتواند با یک اسباب بازی بدون آسیب رساندن به آن را ندارد وبرای مدت مشخصی آن اسباب بازی را از کودک بگیرید.
  • از روش تصحیح بیش از حداستفاده کنید.اگر کودک اسبابازی اش را میشکند،او را مجبور کنید قطعات آن را در صورت امکان به هم بچسباند،یا قطعات اسباب بازی خرد شده را از روی زمین جمع  آوری کند ودر سطل بریزد.کودک راوادارید تا اسباب بازی هایش را تمیز و مرتب کند.به انجام تمامی مراحلی که گفته شد،نظارت کامل داشته باشید.

اسباب بازی کودکان

از یک متخصص مغز و اعصاب کودک کمک بخواهید. اگرالگوی مداوم و مصرانه ای از رفتار مخرب در کودکتان میبینید ویا اگررفتار کودک خطرناک ویا عصبی است،تاکید میکنیم که با یک متخصص مشورت کنید.

مباحث مشترک

مغز و اعصاب،فوق تخصص مغز و اعصاب،دکتر مغز و اعصاب کودکان،بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان در تهران،روانشناسی،روانپزشک،رشد و تکامل کودکان،روش های تربیتی کودکان،اسباب بازی کودکان.

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *