اختلالات اندامی کودکان

اختلالات اندام تحتانی در کودکان

مشکلات ساق و پا از علل شایع نگرانی والدین هستند. بیماری های همراه با چرخش پا عبارتند از چرخش انگشتان به داخل (آی ان-تی او ای آی ان جی) و خارج (اویوتی-تی او ای آی ان جی).چرخش انگشتان پا به داخل در شیر خواران و کودکان خردسال شایع تر است. اغلب نیازی به ارجاع به ارتوپدنیست. به ندرت جراحی در بیماران بالای ۸ سال که اختلالات شدید دارند که باعث اختلال در عملکرد شده است ، لازم میشود.

مراجعه والدین به پزشک به دلیل نگرانی از ظاهر اندام تحتانی یا پاها یا نحوه راه رفتن کودک،پدیده شایعی است. واریان های طبیعی شایع اندام تحتانی در کودکان عبارتند از مشکلات همراه با چرخش مثل چرخش پنجه پابه داخل و خارج،مشکلات زاویه ای مثل زانوی پرانتزی وضربدری وکف پای صاف.

اختلالات اندام تحتانی در کودکان

مغز و اعصاب کودک

شرح حال ومعاینه

یک شرح حال ومعاینه کامل(جداول ۱و۲)،اغلب برای افتراق دادن اشکال طبیعی تکامل اندام از اختلالات پاتولوژیک بدون نیازبه رادیوگرافی کافی است. قد و وزن کودک باید باصدک های رشد بررسی شوند زیرا رشدطبیعی احتمال وجود بیماری های سیستمیک راکاهش می دهد. معاینه عضلانی-اسکلتی باید شامل ارزیابی ازنظر دیسپلازی لگن،تفاوت بلندی پاها و شلی مفاصل،ارزیابی دامنه حرکات غیرفعال و جهت گیری چرخشی اندام تحتانی(پروفایل چرخشی)،و بررسی نحوه راه رفتن کودک باشد.

اختلالات اندام تحتانی درکودکان

پروفایل چرخشی یک جز کلیدی در معاینه عضلانی-اسکلتی است که شامل اندازه گیری زاویه جلو رفتن(پی آراوجی آرای اس اس آی او ان) پا ، چرخش داخلی و خارجی لگن وزاویه ران-می شود. محدوده های طبیعی مقادیرپروفایل چرخشی را نشان می دهد. مقادیر خارج از این طیف نشان دهنده یک وضعیت پاتولوژیک است.

مقادیر زاویه جلو رفتن پا در چرخش پنجه به خارج ، اعداد مثبت و با چرخش پنجه به داخل مقادیر منفی دارند. ارزیابی چرخش لگن در صورت انحراف استخوان ران به جلو(اف ای ام اوآرای ال ای ان تی ای وی ای اس آرآی اوان) ، افزایش درچرخش داخلی و درصورت انحراف استخوان ران به عقب(اف ای ام او آرای ال ارای تی آراو وی ای آراس آی او ان)،افزایش درچرخش خارجی را نشان می دهد. زاویه ران-پا (تی اچ آی جی اچ-اف اواوتی ای ان جی ال ای) در چرخش تیبیا(تی آی بی آی ای تی او آراس آی او ان)،وقتی که پا نسبت به محورران به داخل چرخیده باشد ، مثبت است.

ارزیابی زانوی پرانتزی وزانوی ضربدری نیاز به اندازه گیری های اضافه تری شامل فاصله بین کوندیلی برای زانوی پرانتزی (ژنوواروم)وفاصله بین دو قوزک برای زانوی ضربدری (ژنووالگوم)دارد.خط تقسیم کننده پاشنه را باید برای ارزیابی بدشکلی های پا مثل متاتارسوس ادداکتوس مورد ارزیابی قرارداد.

بیماری ها

اختلالات اندام تحتانی درکودکان را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد:چرخشی،زاویه ای واختلالات پا.

چرخش پنجه به داخل  (آی ان-تی او ای آی ان جی)

جهت گیری پا به داخل،شایع ترین وضعیت همراه با چرخش در کودکان است. سه علت اصلی آی ان-تی او ای آی ان جی عبارتند از متاتارموس ادداکتوس،چرخش داخلی تیبیا و انحراف استخوان ران به جلو.

علت آی ان-تی او ای آی ان جی براساس سن بیمار درزمان شروع علایم مطرح می گردد.

متاتارسوس ادداکتوس:شایع ترین اختلال مادرزادی پا است و معمولا خود به خود تا یک سالگی بهبود می یابد. معاینه فیزیکی انحراف پنجه پا به داخل نسبت به پشت پای نرمال،فقدان تاندون آشیل محکم،تحدب یا سی شکل بودن قسمت خارجی پا وتقعر در بخش داخل پا را نشان می دهد . شدت بیماری با خط تقسیم کننده پاشنه تعیین می گردد. پا را باید از نظر انعطاف پذیری به منظور رد کردن بد شکلی های انعطاف ناپذیر(آرآی جی آی دی)(مثل متاتارتوس واروس)ارزیابی کرد . درمان باید بر اساس شدت بیماری وسن بیمار انجام شود.برای مراجعه به بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب در تهران با ما در ارتباط باشید .

اختلالات در کودکان

اختلالات اندام تحتانی در کودکان

متاتارتوس ادداکتوس انعطاف پذیر،نیازی به درمان ندارد. جراحی برای متاتارتوس ادداکتوس میزان شکست وعوارض بالایی دارد ولذا گچ گیری وکفش های قابل تنظیم معمولا درمرحله اول  وقبل ازآنکه کودک شروع به راه رفتن کند،امتحان می شوند. اکثرموارد متاتارسوس ادداکتوس ماندگار،دردوران بلوغ همچنان بی علامت هستند  و جراحی به ندرت لازم می شود. چرخش داخلی تیبیا.چرخش داخلی تیبیا یک واریان طبیعی چرخشی شایع است که شایع ترین علت آی ان-تی او ای آی ان جی است و معمولا در نوپایان تظاهرمی کند. جراحی ممکن است دربیمارانی که بالای ۸ سال هستند وبدشکلی شدید باقی مانده(زاویه ران-پابیشتراز۳ انحراف معیاربالای حدمیانگین (بالاتراز۱۵درجه چرخش داخلی)واختلال  ظاهری یا عملکردی شدیدی دارندوبهبودخودبه خودآنها موردانتظارنیست،مدنظرقرارگیرد.

در بین اختلالات اندام تحتانی در کودکان ، انحراف استخوان ران به جلو.اف ای ام او آرای ال ای ای ان تی ای وی ای آراس آی او ان یا انحراف استخوان ران به جلو شایع ترین علت آی ان-تی او ای آی ان جی درکودکان سنین مدرسه بوده و بین سنین ۴-۷ سال بیشترین شدت رادارد. معاینه باید برارزیابی چرخش به داخل وخارج لگن متمرکزباشد. افزایش چرخش به داخل (۶۰-۹۰درجه)باکاهش چرخش به خارج (۱۰-۱۵درجه)برای این وضعیت تشخیصی است. کشککها وپاهابه سمت داخل هستند(کشکک های کج یا بوسنده)که منجربه گام برداشتن همراه بالنگش یاباحرک نیم دایره ای پا می شود. کودکان مبتلا به اف ای ام او آرای ال ای ان تی ای وی ای آراس آی او ان اغلب برای راحتی به شکل دبلیو ونه به حالت تقاطع پا ها می نشینند. بهبود خود به خود در بیش از۸۰%کودکان تا هشت سالگی رخ می دهد. کفش های مخصوص،بریس ها و سایر اورتوتیک ها موثر نیستند. مداخله جراحی برای کودکان بالای ۸ سال با اختلالات ظاهری یا عملکردی شدید ناشی ازاف ای ام او آرای ال ای ان تی ای وی ای

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *