نیکوتین

نیکوتین

فواید نیکوتین

تاریخچه نیکوتین

تا قبل از کشف بر جدید بشر نه گیاه تنباکورا می شناخت و نه در بر قدیم اثری از آن بود. این گیاه در زمان صفویه توسط پرتقالی ها وارد ایران شد.سیگار شایع ترین ماده اعتیاد آور در جهان است.این ماده هیچ منع قانونی برای تولید و مصرف نداشته در گذشته ی نه چندان دور ، از آزادی تبلیغ نیز بر خوردار بود.این آگاهی عمومی،شیوع مصرف دخانیات را که در سه دهه ی قبل در بعضی از نقاط جهان تا ۶۰% جمعیت را در بر می گرفت کاهش داده است.با این همه امروزه مصرف سیگار به معمای حاد بهداشت دردنیا تبدیل شده است.به طوریکه:تبلیغات برای سیگار ممنوع شده است.اقدامات هشدار دهنده نسبت به عوارض سیگار آغاز شده است.شیوع مصرف در آمریکا و انگلستان افت معنی داری یافته است. اما:

هنوزیک میلیارد نفر در جهان سیگار می کشند . هنوز سالانه سه میلیون نفر از عوارض سیگار می میرند.در مردان شایع تر از زنان است . در زنان و نوجوانان جهان سوم درحال افزایش است.همه گیری شناسی دخانیات در ایران تعداد افراد سیگاری در جامعه ایران بنا به آمار معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان ده میلیون نفر است.سالانه پنجاه هزار نفر در اثر مصرف سیگار در ایران میمیرند.طبق قانون مصوب آذر ۸۵ محدودیت های شدید برای مصرف سیگار به وجود آمده ، اما علیرغم این امر میزان مصرف سیگار رو به افزایش است . سالانه پنجاه و پنج میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود.جالب اینکه در سال ۲۰۰۴ به گزارش وزارت کشاورزی آمریکا ، ایران چهارمین وارد کننده ی سیگار از آن کشوربوده که این رقم درسال۲۰۰۵ به بیش از دوازده میلیارد نخ رسیده و بنابه گزارش انجمن آسم و آلرژی اخیرا به اولین وارد کننده سیگار از آمریکا تبدیل شده است.

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

نیکوتین

مضرات نیکوتین

نیکوتین

تحلیل داده های پژوهش ها نتایج زیر را بدست می دهد.میزان شیوع مصرف سیگار در مردان قریب به ده برابر زنان است.حداقل در یک منطقه ی جنوب میزان شیوع مصرف قلیان در زنان بالاتر از مردان بوده و به ۶/۱۳  می رسد.میزان شیوع آن در کل جمعیت این منطقه ۱/۹ بود.در مقایسه مطالعات میزان شیوع مصرف سیگار در روستاها بیشتر از شهر هاست.نکته ی مهم در مورد سیگار این است که عامه ی مردم در اکثرنقاط جهان مصرف آن را اعتیاد محسوب نمی کنند ، سیگار را وابستگی آور نمیدانند ، بار منفی برای آن قایل نیستند ، در ملائام و حتی با ژست و افتخار آن را دود میکنند ، از عوارض بی شمار آن در سلامتی انسان آگاهی ندارند. آن را یک بیماری نمی دانند و هرگز نمی دانندکه باید برای رهایی از آن از درمان روان پزشکی بهره گیرند . اما آنچه اهمیت سیگار و وابستگی به نیکوتین را دو چندان می کند،این است که سیگار دریچه ی نامرئی عبور از دنیای انسانهای سالم به دنیای اعتیاد است. به جرات می توان گفت هیچ فرد وابسته به حشیش،هروئین و کوکائین و…را نمی توان یافت که وابستگی را از سیگار آغاز نکرده باشد.آمار زیرتکان دهنده است:

نوجوانانی که سیگار می کشند سه بار بیشتر از غیر سیگاری ها محتمل است که الکل مصرف کنند .هشت بار بیشتر از غیر سیگاری ها احتمال مصرف ماری جوانا دارند.بیست و دو بار بیشتر از غیر سیگاری ها احتمال مصرف کوکائین دارند.باید پذیرفت و به همگان آموخت که سیگار اعتیاد آور قوی است.ترک آن نسبتا دشوار و با عودهای مکرر همراه است،اما کاملا عملی و ضروری است . مصرف دخانیات موجب بیماری زایی و مرگ زود رس انسان است . عوارض بهداشتی مصرف سیگار و سودمندی ترک در سیر زمان . عوارض بهداشتی توقف مصرف ، مرگ پیش رو را کاهش می دهد . به طوری که ۵۰% خطر در عرض ۵ سال پس از ترک از بین می رود ۱-۵ سال پس از زندگی بدون سیگار ، میزان مرگ و میر تقریبا به حد افراد غیر سیگاری می رسد.سودمندی ترک خطر مرگ و میر کلی در افراد سیگاری نسبت به غیر سیگاری دو برابر بیشتر است .

مطالب مشابه

نیکوتین ، نیکوتین چیست ، فواید نیکوتین ، مضرات نیکوتین ، مغز و اعصاب کودکان ، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ، بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان در تهران ، نیکوتین طبیعی در بدن ، میزان ترشح نیکوتین در بدن .

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *