متخصص مغز و اعصاب

نوروفیدبک

درمان با نوروفیدبک

که بی نظمی ها رابه عنوان مشکل زیر بنایی و ایجاد کننده مشخصه های اساسی آن تلقی می کند. و باید به منظور برطرف نمودن نشانه های این اختلال، اصلاح گردند. همچنین در فصل اول یاد شد که مغز انسان قادر به (شفابخشی خود) است و منظور ما ازشفابخشی، توانایی یادگیری و یادگیری مجدد مکانیسم های خودتنظیمی است که برای طرح وکارکرد طبیعی مغز نقش اساسی دارند. دربرخورد، اصلاح وضعیت بی نظم، اهمیت حیاتی دارد. هنگامی که مغزنظم یافته و توان خود تنظیمی پیدا می کند، نشانه هایی که ظاهرا منشا و خاستگاه هایی مجزا دارند، بهبود پیدا می کنند. رفتار بهتر می شود، تمرکز و توجه افزایش می یابد، خواب طبیعی می شود و خلق ثبات پیدا می کند. این اتفاقات حاصل انعطاف پذیری و قابلیت تغییر در مغز انسان هستند. این قابلیت های ذاتی را می توان از طریق آموزش امواج مغزی که به عنوان نوروفیدبک یا نورتراپی شاخته می شود، فعال نمود. نوروفیدبک کارکرد و خود کنترلی مغز را به طریق مختلف بهبود می بخشد، اما مکانیسم زیربنایی آن شامل تقویت مکانیسم های خودتنظیمی مورد نیاز برای کارکرد موثر می باشد. اجازه بدهید تا مشکلاتی را که یک کودک مبتلا به آن دردنیای واقعی تجربه می کند، مورد بررسی قرار داده و آنها را با بی نظمی و نشانه های اصلی این کودکان پیوند دهیم. سپس نشان خواهیم داد که نوروفیدبک چگونه با این مشکلات برخورد و آنها را حل و فصل می کند.

درمان با نوروفیدبک

نوروفیدبک

 

بی نظمی سیستم برانگیختگی

ما این عقیده را رایه کردیم که جسم و ذهن، سیستمی برای مدیریت برانگیختگی دارد. منظور از برانگیختگی، حالت تهیج و آرمیدگی است که رابطه ای متقابل با یکدیگر دارند. این حلقه، باز خورد مستمر در فعالیت سیستم اعصاب مرکزی شامل، (سمپاتیک و پاراسمپاتیک)حالات توجه، بیداری، خواب آلودگی، تکانشگری، خلق، هوشیاری و بازداری رفتاری را کنترل می کند. سیستم برانگیختگی یک (ترموستات) است که شرایط متغیر را احساس کرده و سازگاری های ما را با آن شرایط، مدیریت و تنظیم می کند. به یادداشته باشیم که چگونه ماتیو (فصل۲) در زمینه نشستن بر روی صندلی اش و کنترل و نگه داشتن دست هایش مشکل داشت. (هرگاه دیگران از او خواستند ساکت باشد، او همچنان پرشور و باهیجان حرف می زد.) اینها علایم مشخصی از بی نظمی هستند. مشکل ماتیو برای نشستن بر سرجایش، حواس و توجه نابه سامان او، مشکل او در تمرکز و عملکرد نا هماهنگ او، همگی انعکاس یک حالت بی نظمی زیربنایی در سیستم عصبی هستند. اگر ما میتوانستیم به درون سرماتیو نگاهی بیندازیم (البته ما ازطریق مشاهده علایم الکتریکی ناشی از امواج مغزی او قادر به این کارهستیم.) احتمالا شاهد غیر فعال بودن نوار مغزی هستیم. بنابراین به احتمال فراوان او کمتر متوجه نشانه های مهمی شد که به اومی گفتند. چگونه باید رفتار کند. نشانه هایی مانند: آموزش هایی که معلم به اومی داد و یا ناراحت شدن فردی که در کنارش نشسته بود.

ماتیوی بیچاره سوار بر چرخ و فلک آن، دستخوش بالا پایین شدن هاونواساناتی مداوم در فعالیت مغزی بود که توانایی او را برای کنترل خودکار مغز و سطوح برانگیختگی آن، سلب می کردند. البته سواری بر این چرخ و فلک در نوسان میان حالت فعال سازی و(عمدتا)نافعال سازی مغز با تحریکات و مزاحمت های ناراحت کننده و گاه و بی گاه اطرافیان در محیطی دشوار و پرتوقع ،نه یک سرگرمی لذتبخش که یک سردرگمی ناخوشایند است. این نواسانات نامنظم در حالت براگیختگی، تاثیرات دیگری ایجاد می کند که موجب سردرگمی  کودکانی مانند ماتیومی شود. همانطور که خواهیم دید، درمان با نوروفیدبک مغز را قادر می سازد تا این نواسات برانگیختگی را به نحوی اصلاح نماید که کودکان بتوانند تمرکز و توجهشان را بر روی کار و فعالیتشان حفظ نمایند.

هماهنگی ضعیف با اقتضاعات محیطی

هنگامی که بی نظمی غلبه پیدامی کند، حفظ هماهنگی بادیگران برای کودکان بسیار دشوارمی شود. درنتیجه،چنین کودکانی در ادراک و پاسخ دادن مناسب به دنیای اطراف خود بر اساس یک مبنای هماهنگ، دچار مشکل می شوند. ماتیو (قادر بود که به طور موقت، بیش فعالی خود را کنترل کند.) و با این کار موجب عصبانیت آنهایی میشد که (اعتقاد داشتند، او چنانچه بخواهد می تواندواقعاآرام سر جایش بنشیند، تکانشگری اش را کنترل کند و تمام مدت ساکت باشد. )گاهی اوقات، ماتیوبه کانون های مشترک یا مهم توجه می کرد. اغلب مواقع او از دستورالعمل ها پیروی نمیکرد، در کلاس ایجاد خلل می کرد و دست به رفتارهای تعارضی تحریک کننده (به لحاظ عصب شناختی) می زد که توجه و درگیری را هرچند بی ثمر، افزایش می دادند. ماتیو (درک اندکی از زمان آینده داشت و تقریبا به طور منحصر در زمان حال زندگی می کرد. او با انکار آگاهانه و اجتناب از ضرورت های بی پایانی که به طور مداوم بر او تحمیل می شدند، در مقابل خواسته های جهان از خودش دفاع می کرد.) در مورد برنامه ها، چارچوب ها و تقاضاهای تحمیل شده از سوی محیط، هماهنگی آنچه که در درون فردمی گذرد با خواسته های بیرونی، نیازمند مدیریت برانگیختگی است.

مرکز نوروفیدبک

ممکن است شما هم مثل والدین ماتیو متوجه شوید که کودکتان قادر نیست به آسانی ازیک فعالیت به فعالیتی دیگر منتقل شود. در این بی نظمی برانگیختگی مورد نیاز مغز، جهت تغییر دادن وضعیت و تعدیل امواج مغزی، نامعمول و یا ناکافی است. دشواری ها در تغییر وضعیت، یادآوری، یکپارچه ساختن و انطباق با برنامه ریزی ها و مقتضیات بیرونی با مشکلات تمرکز ادراکی، استرس مغز و عدم انعطاف پذیری هم مرتبط هستند.

مشکلات تمرکز ادراکی

یکی از عوارض نوروفیدبک همراه بابی نظمی، تحریف ادراکی وحواس پرتی است به طوریکه، در توانایی فرد برای حفظ تمرکز و انجام رفتار معطوف به هدف، تداخل ایجاد نماید. این الگوها، حواس آنها را پرت می کنند، آنها را به واکنش های آنی وا می دارند و منجربه ادراکات غیر معمول و تحریف در تعبیر و تفسیر می شوند.

توجه انتخابی ماتیو، فراموشکاری او، تمایل او برای حواسپرتی در برخی درگیریها یا اذیت و مسخره شدن ها در مسیر او به سمت ماشین مادرش پس از اتمام مدرسه، توجه و آگاهی اندک او نسبت به آینده، خشم برافروخته در درون در حین فکر کردن درباره خواهر ها وبی عدالتی هایی که آنها در حق اور وا داشته اند، همگی نمونه هایی از تاثیرات اغراق آمیزی هستند که از مشکلات تمرکز ادراکی ناشی می شوند.

نوروفیدبک با آموزش دادن مغز برای خود تنظیمی و تمرکز، تفکر را سامان می دهد، انعطاف پذیری را در تغییر دادن وضعیت افزایش می دهد و افراط های هیجانی را منظم می کند. بهبود تمرکز و ارتباطات مغزی موجب درک بهتر نشانه های اجتماعی و محیطی شده و احتمال بازخوردهای منفی در پاسخ به رفتار شتاب زده یا نا مناسب را کاهش می دهد.

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *