چه راهکارهایی برای بهتر نمودن مهارتهای شناختی کودک از بدو تولد وجود دارد ؟( قسمت هفتم از ۳۷ ماهگی تا ۴۸ ماهگی ) :

مهارت شناختی 7

اقداماتی که در دپارتمان مغز و اعصاب کودکان پلی کلینیک فوق تخصصی مغز و اعصاب و روان مهر برای بهبود مهارتهای شناختی کودک از ۳۷ ماهگی تا۴۸ ماهگی  توصیه میشود:

 

 

۵۴.کودک اشیاء را بر اساس اندازه جور می کند(۳۷_۴۸ ماهگی) :

۸ عدد شیء و ۲ عدد جعبه خالی را در مقابل کودک بگذارید و به او بگویید:((چیز های بزرگ را در این جعبه و چیز های کوچک را در آن جعبه بگذار)).

مقیاس:کودک ۴ شیء بزرگ و ۴ شیء کوچک را به طور صحیح جور می کند.

 

 

 

 

۵۵.کودک با خمیر شکل های ساده درست می کند(۳۷_۴۸ ماهگی):

به کودک بگویید من می خواهم یه مار درست کنم به من نگاه کن.

عمل لوله کردن خمیر یا گل را به او نشان دهید و سپس بگویید:((حالا تو هم یک مار درست کن))این عمل را برای درست کردن شکل گرد مانند توپ و شکل پهن مانند کلوچه تکرار کنید. کودک با خمیر بازی شکلهای دراز/گرد و پهن درست می کند.

 

 

۵۶.کودک صداهای بلند و آهسته را تمیز می دهد(۳۷_۴۸ ماهگی) :

زنگ را ابتدا با صدای بلند و سپس با صدای آهسته به صدا در آورید. صدای بلند را تکرار کنید و از کودک بپرسید((این صدا بلند بود یا آهسته؟))چند بار این عمل را تکرار  کنید.

کودک صدای بلند و صدای آهسته را تشخیص می دهد و از ۳ مورد ۲ مورد را صحیح پاسخ می دهد.

 

 

 

 

۵۷.کودک ۶ رنگ اصلی را تمیز می دهد(۳۷_۴۸ ماهگی):

۶ مداد رنگی یا گچ رنگی را در مقابل کودک بگذارید و بگویید:((مداد آبی را  به من بده)). سوال را برای رنگ های دیگر تکرار کنید.کودک از ۶ رنگ ۵ رنگ را می شناسد.

 

 

۵۸.کودک تصویر دو قسمتی را کنار هم می گذارد و آن را کامل می کند(۳۷_۴۸ ماهگی) :

۳ جفت تصویر ساده(ایره/مثلث/مربع)که یک تصویر از هر کدام  به دو قسمت مساوی  بریده شده است.تصویری را  که به دو قسمت شده است در مقابل کودک بگذارید و بگویید:((این دو قسمت را کنار هم بگذار تا یک شکل مانند نمونه درست شود)).

کودک دو قطعه تصویر را بدرستی در کنار هم قرار می دهد و از سه مورد دو مورد را صحیح انجام می دهد.

 

 

۵۹.کودک شکل ها را تمیز می دهد(۳۷_۴۷ ماهگی) :

دایره/مربع و مثلث را در مقابل کودک بگذارید و بگویید:((دایره(گرد)را نشان بده))ترتیب قرار گرفتن شکل ها را بعد از هر تلاش تغییر دهید و سوال را برای هر ۳ شکل تکرار کنید.کودک دایره/مربع و مثلث را تمیز می دهد.

۶۰.کودک کوتاه و بلند را تشخیص می دهد(۳۷_۴۸ ماهگی) :

یک شیءبلند و یک شیء کوتاه را روی میز بگذارید و به کودک بگویید:((بلند را نشان بده))((اونکه کوتاهه نشان بده))و این عمل را روی اشیاء مختلف تکرار کنید. کودک کوتاه و بلند را تشخیص می دهد و از ۳ تلاش دو مورد را صحیح انجام می دهد.

 

 

۶۱.کودک مهره ها یا مکعب ها را به ترتیب رنگ جور می کند(۳۷_۴۸ماهگی) :

دسته مکعب ها را به صورت تصادفی بر روی یک خط بچینید.چهار مکعب دیگر را به دست کودک بدهید و بگویید:((مکعب های خود را مانند این مکعب ها بچین)).ترتیب قرار گرفتن مکعبهارا در هر تمرین تغییر دهید و تمرین را تکرار کنید.کودک از ۳ کوشش دو مورد را به طور صحیح انجام می دهد.

 

 

۶۲.کودک اشیاء را از روی شکل و رنگ جور می کند(۳۷_۴۸ ماهگی) :

از هر شکل و از هر رنگ یک عدد در فاصله دست کم ۱۵ سانتیمتر در مقابل کودک قرار دهید.بقیه شکلها را در کنار کودک بگذارید.به هر چهار شکلی که بر روی میز گذاشته اید اشاره کنید و بگویید:((همه دایره های زرد را بردار و این طرف بگذار.همه ی مربعهای زرد را بردار و این طرف بگذار/همی مربعهای قرمز را بردار و این طرف بگذار و همه دایره های قرمز را بردار و این طرف بگذار)).کودک شکل و رنگ را با هم جور می کند.

 

 

۶۳.کودک بافت اشیاء را تمیز می دهد(۳۷_۴۸ ماهگی)

وسایل:توپ پارچه ای(نرم)/مکعب(سخت)/ورق کاغذ سمباده(زبر)/کتاب یا توپ(صاف).

۴ شیء با ساختهای مختلف را در مقابل کودک بگذارید و بپرسید:((کدام نرم است؟کدام سخت است؟کدام صاف است؟کدام زبر است؟)).

کودک از ۴ مورد ۳ مورد را درست پاسخ می ده.

 

 

۶۴.کودک ۶ رنگ را نام می برد(۳۷_۴۸ ماهگی) :

۶ مداد رنگی را در مقابل کوک بگذارید و به طور تصادفی یکی از رنگ ها را بردارید و بپرسید:((این چه رنگیه؟)).کودک از ۶ رنگ ۵ رنگ را به طور صحیح نام می برد.

 

۶۵.کودک اشیاء را در دسته ی مربوط به آن قرار می دهد(۳۷_۴۸ ماهگی) :

وسایل:۳ دسته و در هر دسته ۳ شیء مشابه:ظرفها(چنگال/قاشق/کارد)/ابزار کار(میخ/پیچ/مهره) و حیوانات اسباب بازی(اسب/سگ/گاو).

یک مورد از هر دسته را در فاصله دست کم ۱۵ سانتیمتر در مقابل کودک قرار دهید.بقیه موارد را در کنار او بگذارید و بگویید:((ظرفها را پیش هم بگذار همه ی حیوانات را کنار هم قرار بده  و همه ی ابزار ها را کنار هم قرار بده)).

کودک اشیاء را دسته بندی می کند.

 

 

۶۶.کودک ۵ شیء را می شمارد(۳۷_۴۸ ماهگی) :

۵ عدد شیء را در مقابل کودک بگذارید و بگویید:((مکعب ها را بشمار))((مداد ها را بشمار)).

کودک ۵ شیء را به صورت کلامی با صدای بلند می شمارد.

 

 

۶۷.کودک نام و نام خانوادگی خود را می گوید(۳۷_۴۸ ماهگی) :

از کودک بپرسید :اسمت چیه؟.اگر کودک نام خود را بگویید دوباره بپرسید:فامیلی ات چیه؟.

کودک نام و نام خانوادگی خود را می گوید.

 

 

۶۸.کودک نام ۳ شکل را می گویی(۳۷_۴۸ ماهگی):

مربع و مثلث و دایره را در مقابل کودک بگذارید و سپس به هر یک از آن ها اشاره کرده و بپرسید:((این چه شکلیه؟)).

کودک نام دایره و مثلث و مربع را بیان می کند.

 

 

۶۹.کودک از میان ۳ شیء شیئ را که برداشته شده است را نام می برد(۳۷_۴۸ ماهگی) :

اطمینان حاصل کنید  که کودک ۵ شیء مورد نظر را بخوبی می شناسد سپس ۳ شیء را در مقابل او بگذارید و یکی از آن ها را برداشته و کمی دور تر از بقیه قرار دهید و با دست روی آن را بپوشانید و از کودک بپرسید:((کامیک را برداشتم ؟))در هر تمرین شیء را تغییر دهید.کودک از ۳ کوشش در ۲ مورد می تواند نام شیء پنهان شه را بیان کند.

 

 

 

۷۰.کودک تصویر ساده ای از آدمک ترسیم می کند(۳۷_۴۸ ماهگی) :

ورق کاغذ و مداد را به کودک بدهید و از او بخواهید که آدمک ترسیم کند.در این زمینه کودک را راهنمایی نکنید.

کودک از اجزای آدمک(مانند سر/دستها یا پاها/چشم ها/بینی و دهان)دست کم ۴ مورد را رسم می کند.ممکن است کودک صورت و چند جزء از اجزاء آن یا سر و تنه را با اجزاء آن رسم کند.هر یک از اجزاء بدن(سر/بینی/تنه)یا اجزاء زوج بدن(چشمها/دستها/پاها)یک مورد محسوب می شود.

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *