چه راهکارهایی برای بهتر نمودن مهارتهای شناختی کودک از بدو تولد وجود دارد ؟( قسمت هشتم از ۴۹ ماهگی تا ۶۰ ماهگی ) :

مهارت شناختی 8

اقداماتی که در دپارتمان مغز و اعصاب کودکان پلی کلینیک فوق تخصصی مغز و اعصاب و روان مهر برای بهبود مهارتهای شناختی کودک از ۴۹ ماهگی تا۶۰ ماهگی  توصیه میشود:

 

۷۱.کودک پازل ۵ قطعه ای را کامل می کند(۴۹-۶۰ ماهگی) :

وسایل:پازل ۵ قطعه ای در ارتباط با هم که بر روی صفحه ای جاگذاری می شود.

پازل مورد نظر را در مقابل کودک بگذارید.در حالی که کودک به آن نگاه می کند اجزای پازل را جدا کنید و بردارید و سپس بگویید:((حالا تو اینها را در جای خودش قرار بده)).

کودک پازل ۵ قطعه ای را کامل می کند.

 

 

۷۲.کودک نام خود را که بر روی کارت نوشته شده است را می شناسد(۴۹_۶۰ ماهگی) :

وسایل:۴ عدد کارت ایندکس یا فهرست نویسی که بر روی یکی از آن ها نام کودک و بر روی ۳ کارت دیگر نام هایی که حروف آنها با نام کودک فرق دارد ولی تعداد حروفشان با آن برابر است نوشته شده است.

۴ کارت را(که یکی از آن ها نام کودک است)در مقابل کودک بگذارید و بگویید:((کارتی را که  اسم تو بر روی آن نوشته شده است را پیدا کن)). کودک از میان ۴ کارت کارت مربوط به نام خود را پیدا می کند.

 

 

۷۳.کودک قسمت حذف شده تصویر را تمیز می دهد(۴۹_۶۰ ماهگی):

تصویر را به کودک نشان دهید وبگویید:((به این شکل نگاه کن.چیزی از آن حذف شده  است.آن را پیدا کن و به من بگو)).

کودک  از ۴ تصویری که به او نشان می دهیم به قسمت حذف شده ۳ تصویر به طور صحیح پاسخ می دهد.

 

 

۷۴.کودک نماد ها (حروف یا اعداد)را جور می کند(۴۹_۶۰ ماهگی) :

وسایل:۲ سری کارت ۶ تایی که آ/ب/ج/۱/۲/۳ در آن نوشته شده است.

۶ عدد کارت را که شامل آ/ب/ج/۱/۲/۳ است د مقابل کودک بر روی میز بگذارید و ۶ کارت دیگر را نیز به او بدهید و بگویید هر یک از اینها را روی کارتهایی که بر روی میز قرار دارند بگذارید.

کودک ۶ کارت مربوط به نماد(حروف و اعداد)را جور می کند.

 

 

۷۵.کودک تصویر هی اشیاء را با کاربرد آنها جور می کند(۴۹_۶۰ ماهگی) :

وسایل:تصویر های ساده ای از اجاق گاز/قاشق/توپ/فنجان.

:کارت ها را در مقابل کودک قرار دهید و به او بگویید:((تصویر چیزی را که بر روی آن کاغذ می پزی به من بده))((با آن غذا می خوری))((با آن بازی می کنی))و((از آن می نوشی)).

کودک از ۴ تصویر ۳ مورد را صحیح پاسخ می دهد.

 

 

۷۶.کودک نام ۴ شیء را به کمک حافظه بیان می کند(۴۹_۶۰ ماهگی) :

وسایل:صفحه مقوایی برای مخفی کردن اشیاء و یک عدد شانه/مسواک/فنجان/مکعب و اسباب بازی.

۴ شیء را مقابل کودک و روی میز قرار دهید  و از او بخواهید که نام هر یک از آن ها را بگوید و سپس بگویید:((می خواهم آنها را پنهان کنم.))به آرامی تا ۵ بشمارید و از کودک  بپرسید:((من زیر این کاغذ چه چیزهایی را پنهان کرده ام؟)).

کودک از ۳ تلاش در ۲ مورد  می تواند نام ۴ شیء را ذکر کند.

 

 

۷۷.کودک برای بیان داستان ۳ تصویر را به ترتیب می چیند(۴۹_۶۰ ماهگی) :

وسایل:۳ سری کارت های مصور داستان.

داستانی را مربوط به یک سری از تصویر ها بیان کنید و ۳ تصویر را به طور تصادفی روی میز بگذارید و به کودک بگویید:((حالا تو تصویرها را به ترتیب بگذار و داستان تصویر ها را به من بگو)).

کودک تصویر ها را به ترتیب صحیح قرار می دهد و داستان آن را می گوید.داستان باید به ترتیب و شامل شرح مختصری درباره هر تصویر باشد.

 

 

۷۸.کودک اول /آخر و وسط را تمیز می دهد(۴۹_۶۰ ماهگی) :

۳ اسباب بازی را بر روی جاده یا مسیر بین  دو خانه که در تصویر نشان داده شده است قرار دهید .به هر خانه اشاره کنید و بگویید:((اسباب بازیها از خانه خود به این خانه می روند اول کدام ماشین خواهد رسید؟کدام ماشین وسط قرار گرفته است؟کدام ماشین در آخر قرار دارد؟)).

کودک از سه وضعیت قرار گرفتن اسباب بازیها دو وضعیت را درست پاسخ می دهد.

 

 

 

۷۹.کودک کم و زیاد را تمیز می دهد(۴۹_۶۰ ماهگی):

وسایل:تعدادی اشیاء کوچک که بتوان آن ها را دسته بندی کرد مانند دکمه ها و خلال دندانها.

روش:تعداد کمی از شیء مورد نظر را در یک طرف و تعداد بیشتری از آن را در طرف دیگر روی هم انباشته کنید و به کودک بگویید:((گدام بیشتر است؟کدام کمتر است؟)).

کودک از ۴ تلاش در ۳ مورد می تواند بجه گروه بیشتر و کمتر اشاره کند.

 

 

۸۰.کودک کاربرد اشیاء معمولی را می شناسد و آن را بیان می کند(۴۹_۶۰ ماهگی):

وسایل:تصویر خانه/کتاب/ساعت/چشم و گوش.

درباره این اشیاء از کودک سوال کنید:خانه/کتاب/ساعت/چشم و گوش و سپس به او بگویید:((چرا ما باید خانه داشته باشیم؟))اگر او نتوانست پاسخ بدهد یا مغشوش شد سوال خود را به این شکل مطرح کنید((خانه برای چیست؟)) و بقیه موارد را به ابن ترتیب از او بپرسید.

کودک کاربرد ۴ مورد از ۵ مورد را توضیح می دهد.هر توضیح منطقی او را می توان پذیرفت.پاسخ هایی که مورد قبول قرار می گیرند عبارتند از:خانه برای زندگی در آن/کتاب برای خواندن یا نگاه کردن به آن/چشم برای دیدن با آن/ساعت برای نشان دادن زمان و گوش برای شنیدن با آن.

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *