چه راهکارهایی برای بهتر نمودن مهارتهای حرکتی کودک از بدو تولد وجود دارد ؟( قسمت دوم از ۱۲ ماهگی تا ۱۵ ماهگی ) :

1

سئوالی که برخی از والدین طرح می کنند این است که آیا راهکاری وجود دارد که بتوان توانایی و قابلیت حرکتی یک کودک را بهتر نمود ؟

در جواب این والدین باید بگوییم که : بله

اقداماتی که در دپارتمان مغز و اعصاب کودکان پلی کلینیک فوق تخصصی مغز و اعصاب و روان مهر برای بهبود مهارتهای حرکتی کودک از ۱۲ ماهگی  تا ۱۵  ماهگی  توصیه میشود عبارتست از :

 

 

 

 

 

 1. کودک توپ را پرتاب می کند(۱۲ ماهگی) :

 

روش الف) کودک را روی زمین بنشانید و در کنار او بنشینید. توپ را به دست راست او تعارف کنید و تشویق کنید که توپ را پرتاب کند.

 کودک با دست راست توپ را پرتاب می کند.

روش ب) روش بالا را با دست چپ کودک تکرار کنید.

کودک با دست چپ توپ را پرتاب می کند.

 

 

 1. کودک مکعب کوچکی را داخل فنجان می گذارد(۱۲ ماهگی) :

 

در کنار کودک بنشینید، مکعب را داخل فنجان بگذارید، مکعب و فنجان را کنار هم روی میز قرار دهید که در دسترس کودک باشد. او را تشویق کنید که مکعب را در داخل فنجان بگذارد.

کودک مکعب را چنگ می زند و داخل فنجان می اندازد.

 

 

 1. زمانی که یک دست کودک را بگیرند ، دست کم ۱۰ قدم راه می رود( ۱۲ماهگی) :

 

روش الف) در کنار کودک روی زمین زانو بزنید تا او بایستد. دست راست او را بگیرید و تشویق کنید که به طرف جلو گام بردارد.

هنگامی که دست راست کودک را نگه می دارند ده قدم بر می دارد.

روش ب) روش بالا را با دست چپ کودک تکرار کنید.

هنگامی که دست چپ کودک را نگه می دارند ده قدم بر می دارد.

 

 

 

 1. زمانی که اسباب بازی را بخواهید، کودک آن را به شما می دهد (۱۲ ماهگی) :

 

روش الف) کودک را روی زمین بنشانید و روبه روی او بنشینید و اسباب بازی را به دست راست او تعارف کنید. کودک باید اسباب بازی را بگیرد و سپس دست خود را به طرف او ببرید و بگوئید:« اسباب بازی را به من بده».

کودک با دست راست خود اسباب بازی را به شما می دهد.

روش ب) روش بالا را تکرار کنید و این بار اسباب بازی را به دست چپ کودک بدهید.

کودک با دست چپ خود اسباب بازی را به شما می دهد.

 

 

 

 

 1. کودک دست کم ۳ ثانیه بدون کمک می ایستد(۱۲ ماهگی) :

 

 کودک بایستد و شما پشت سر او بنشینید. کمر شلوار او را بگیرید تا تعادلش حفظ شود. اسباب بازی را به کودک بدهید تا به آن نگاه کند. دست خود را از کمر او بردارید. او باید به ایستادن خود ادامه دهد.

 کودک به مدت ۳ ثانیه به تنهایی می ایستد.

 

 

 

 1. کودک با استفاده از دو مکعب برج می سازد(۱۵ ماهگی) :

 

 در کنار کودک پشت میز بنشینید. قرار دادن دو مکعب بر روی هم را به او نشان دهید.یک عدد مکعب روی میز بگذارید و مکعب دیگر را به دست کودک تعارف کنید. کودک باید مکعب را با انگشت شست و اشاره خود بگیرد. سپس او را تشویق کنید، مکعبی را که در دست دارد روی مکعب دیگر که بر روی میز است قرار دهد.

 کودک در یک یا دو کوشش با گذاشتن دو مکعب بر روی هم یک برج می سازد.

 

 

 1. کودک با دیدن فعالیت خط خطی کردن، کاغذ را خط خطی می کند ( ۱۵ ماهگی) :

 

 در کنار کودک پشت میز بنشینید. ورق کاغذ را جلوی او بگذارید و همچنان که او نگاه می کند، کاغذ را با مداد خط خطی کنید. سپس مداد را به کودک بدهید و او را تشویق کنید که کاغذ را خط خطی کند.

کودک کاغذ را خط خطی می کند.

 

 

 

 1. کودک بدون کمک ۵ قدم بر می دارد ( ۱۵ ماهگی) :

 

 کودک بایستد و شما پشت سر او روی زمین بنشینید. اسباب بازی را در حدود ۷ قدمی جلوی پای او بگذارید با نگه داشتن کمر شلوارش به او کمک کنید که قدم برداشتن را شروع کند. سپس دست خود را از روی کمر او بردارید.

 کودک قدم زدن را ادامه می دهد و دست کم بیش از ۵ قدم بر می دارد.

 

 

 

 

 1. کودک گلوله خمیر را داخل بطری می گذارد ( ۱۵ ماهگی) :

 

در کنار کودک پشت میز بنشینید. همچنانکه کودک نگاه می کند تکه خمیر را داخهپل بطری بیاندازید. سپس گلوله خمیر را روی میز بگذارید و او را تشویق کنید که خمیر را داخل بطری بیندازد.

 کودک با استفاده از انگشت شست و اشاره تکه خمیر را بر می دارد و با یک یا دو کوشش آن را داخل بطری می اندازد.

 

 

 1. کودک با خزیدن به عقب از ۵ پله پائین می رود ( ۱۵ ماهگی) :

 

کودک را در انتهای پله ها بگذارید. دستهای او را روی پله ششم و پاهایش را روی پله پنجم به طرف اولین پله قرار دهید. در کنار او بنشینید و او را هل دهید تا به طرف پله های پائین سر بخورد.

کودک ۵ پله را باخزیدن به عقب پائین می رود.

 

 

 

 1. کودک با وارونه کردن فنجان مکعب را خارج میکند. ( ۱۵ ماهگی) :

 

پشت میز کنار کودک بنشینید و در حالی که او نگاه می کند، مکعب را داخل فنجان بگذارید و خارج کردن مکعب از لیوان را به کودک نشان دهید و سپس فنجان را روی میز بگذارید و از او بخواهید که مکعب را از فنجان خارح کند.

کودک با وارونه کردن فنجان مکعب را خارج می کند.

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *