چه راهکارهایی برای بهتر نمودن مهارتهای حرکتی کودک از بدو تولد وجود دارد ؟( قسمت دوم از ۳۰ ماهگی تا ۳۶ ماهگی ) :

g10

سئوالی که برخی از والدین طرح می کنند این است که آیا راهکاری وجود دارد که بتوان توانایی و قابلیت حرکتی یک کودک را بهتر نمود ؟

در جواب این والدین باید بگوییم که : بله

اقداماتی که در دپارتمان مغز و اعصاب کودکان پلی کلینیک فوق تخصصی مغز و اعصاب و روان مهر برای بهبود مهارتهای حرکتی کودک از ۳۰ ماهگی  تا ۳۶  ماهگی  توصیه میشود عبارتست از :

 

 

 

 

 1. کودک با مشاهده چگونگی فعالیت، دایره رسم می کند(۳۰ ماهگی) :

 

 پشت میز و در کنار کودک بنشینید کاغذ را روی میز بگذارید، در حالی که او نگاه می کند، به کمک مداد    دایره ای روی کاغذ رسم کنید و به کودک بگوئید که مانند آن دایره ای رسم کند.

کودک با تقلید، دایره رسم می کند. دایره باید گرد و بسته باشد.

 

 

 

 

 1. کودک ۵ قدم روی پنجه پا راه می رود ( ۳۰ ماهگی) :

 

 کودک روی زمین و در کنار شما بایستد. همچنان که او نگاه می کند، روی پنجه های خود راه بروید و به او بگوئید که او هم روی پنجه پا راه برود.

 کودک دست کم ۵ قدم روی پنجه پا راه می رود( ممکن است لازم باشد که کفشهای کودک را در آورید).

 

 

 

 1. کودک با ۸ عدد مکعب برج می سازد( ۳۰ ماهگی) :

 

پشت میز و در کنار کودک بنشینید، مکعبها را روی میز در دسترس او بگذارید و تشویق کنید که با آنها برج بسازد.

کودک با مکعبها برج می سازد.

 

 

 

 1. کودک نخ را از سه مهره درشت عبور می دهد ( ۳۰ ماهگی) :

 

 در کنار کودک پشت میز بنشینید. عبور بند کفش از مهره ها را به او نشان دهید. سپس بند کفش و مهره ها را روی میز بگذارید و او را تشویق کنید که بند را از درون مهره ها عبور دهد.

کودک نخ را از مهره ها عبور می دهد.

 

 

 

 

 1. کودک با دو پا « درجا» می پرد ( ۳۰ ماهگی) :

 

 روی زمین و در مقابل کودک بایستید، روی دو پا بالا و پائین بپرید و به کودک بگوئید که این عمل را انجام دهد.

کودک بدون کمک روی دو پا بالا و پائین می پرد.

 

 

 

 1. کودک با کمک روی یک پا می ایستد( ۳۶ ماهگی) :

 

روش الف) رو به روی کودک بایستید وایستادن روی پای راست را به او نشان دهد. دست چپ کودک را بگیرید و به پای چپ او اشاره کنید و بگوئید آن را بلند کند. ممکن است لازم باشد که شما دست خود را کمی بالاتر از زمین زیر پای او بگذارید تا پای چپ کودک بالاتر قرار بگیرد.

 زمانی که کودک دست شما را بگیرد، روی پای راست خود به مدت ۳ ثانیه می ایستد.

روش ب) روش بالا را با پای چپ کودک تکرار کنید.

 زمانی که کودک دست شما را بگیرد، روی پای چپ خود به مدت ۳ ثانیه می ایستد.

 

 

 

 

 

 

 1. کودک بین دو خط موازی که ۲۰ سانتیمتر از هم فاصله دارد راه می رود ( ۳۶ ماهگی) :

 

 در کنار کودک بایستید و بین دو خط راه بروید تا کودک نگاه کند. سپس کودک را در ابتدای مسیر بین دو خط بگذارید و بگوئید که بین دو خط راه برود و پای خود را بیرون خط نگذارد.

کودک ۵ قدم بین دو خط راه می رود؛ بدون اینکه پای خود را از خط خارج کند.

 

 

 1. کودک از ارتفاع ۴۵ سانتیمتری به پائین می پرد( ۳۶ ماهگی) :

 

در کنار کودک روی سکو بایستید، با هدایت یک پا به پائین بپرید. به کودک بگوئید که او هم بپرد.

کودک با هدایت یک پا به پائین می پرد.

 

 

 

 1. کودک با یک دست نرده را می گیرد و پاهای خود را یک درمیان روی پله ها می گذارد و از ۵ پله بالا می رود ( ۳۶ ماهگی) :

 

در پائین پله ها کنار کودک بایستید او باید با یکی از دستهای خود نرده را بگیرد، به او نشان دهید که چگونه با گذاشتن یک پا روی هر پله از پله ها بالا رود، سپس به او فرصت دهید که از پله های بالا برود.

 کودک با گذاشتن یک پا روی هر پله ۵ پله را بالا می رود.

 

 

 

 

 1. با مشاهده ترسیم خط افقی، کودک نیز خط افقی رسم می کند ( ۳۶ ماهگی):

 

 در کنار کودک و پشت میز بنشینید. کاغذ و مداد را روی میز بگذارید و در حالی که کودک نگاه می کند به کمک مداد خط افقی روی کاغذ رسم کنید. سپس مداد را به کودک بدهید و از او بخواهید تا خطی مانند آن رسم کند.

 کودک خط افقی رسم می کند، خط باید با زاویه ۳۰ درجه با خط افقی رسم شود.

 

 

 

 1. کودک با دستهایش که به طرف جلو باز کرده است، توپ بزرگی را می گیرد ( ۳۶ ماهگی) :

 

 در مقابل کودک به فاصله ۴ قدمی او بایستید و به او بگوئید که به توپ نگاه کند و سپس توپ را به طرف او بیندازید تا او آن را بگیرد.

 کودک در یک یا دو کوشش، توپ را با دستهایش که به طرف جلو باز نگه داشته است، می گیرد.

 

 

 

 1. کودک با رکاب زدن سه چرخه می راند ( ۳۶ ماهگی) :

 

 کودک را روی سه چرخه بگذارید و چگونگی رکاب زدن را به نشان دهید.

 کودک دست کم ۵ قدم را با سه چرخه رکاب می زند.

 

 

 

 

 

 1. کودک ۱۰ قدم روی خط مستقیم راه می رود ( ۳۶ ماهگی) :

 

 نوار را روی زمین در خط مستقیم قرار دهید و کنار کودک در مقابل نوار بایستید و راه رفتن روی خط مستقیم را بدون خارج شدن از آن به کودک نشان دهید. در کنار کودک بایستید و او را تشویق کنید که روی خط راه برود و از خط خارج نشود.

 

 

 

 1. کودک با مشاهده فعالیت با مکعبها پل می سازد (۳۶ ماهگی) :

 

 در کنار کودک پشت میز بنشینید و با ۳ مکعب پل بسازید. ابتدا ۲ مکعب را با کمی فاصله از یکدیگر روی میز بگذارید و مکعب سوم را روی آن دو مکعب قرار دهید. سپس ۳ عدد مکعب به کودک بدهید و به او بگوئید که با آنها پل درست کند.

 کودک با یک یا دو کوشش پل می سازد.

 

 

 

 1. کودک از سکویی که ۲۲ سانتیمتر ارتفاع دارد جفت پا می پرد( ۳۶ ماهگی) :

 

در کنار کودک روی سکو بایستید از روی سکو جفت پا بپرید و سپس به کودک بگوئید که او هم بپرد.

 کودک جفت پا پائین می پرد.

 

 

 

 1. کودک برای بریدن کاغذی که پهنای آن ۱۵ سانتیمتر است از قیچی استفاده می کند(۳۶ ماهگی) :

 

پشت میز و در کنار کودک بنشینید، چگونگی بریدن کاغذ و به دو نیم کردن آن را نشان دهید. کاغذ و قیچی را روی میز و در مقابل کودک بگذارید و به او بگوئید که آن را ببرد. می توانید با کشیدن خط بر روی کاغذ خط برش را به او نشان دهید.

 کودک کاغذی را که ۱۵ سانتیمتر پهنا دارد با بریدن به دو قسمت تقسیم می کند.

 

 

 

 1. کودک آب را از پارچ می ریزد ( ۳۶ ماهگی):

 

در کنار کودک و در جلوی لگن ظرفشویی بایستید. در صورت نیاز کودک روی چهارپایه قرار گیرد. چگونگی بیرون ریختن آب پارج به لگن ظرفشویی را به کودک نمایش دهید. سپس پارچ را که تا نیمه آب دارد به دست او بدهید تا او آب پارچ را خالی کند.

 کودک آب را از پارچ به لگن یا حوض می ریزد.

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *