چه راهکارهایی برای بهتر نمودن مهارتهای حرکتی کودک از بدو تولد وجود دارد ؟( قسمت دوم از ۱۸ ماهگی تا ۲۴ ماهگی ) :

g15

سئوالی که برخی از والدین طرح می کنند این است که آیا راهکاری وجود دارد که بتوان توانایی و قابلیت حرکتی یک کودک را بهتر نمود ؟

در جواب این والدین باید بگوییم که : بله

اقداماتی که در دپارتمان مغز و اعصاب کودکان پلی کلینیک فوق تخصصی مغز و اعصاب و روان مهر برای بهبود مهارتهای حرکتی کودک از ۱۸ ماهگی  تا ۲۴  ماهگی  توصیه میشود عبارتست از :

 

 

 

 

 1. کودک با استفاده از ۳ مکعب برج می سازد ( ۱۸ ماهگی):

 

 کنار کودک پشت میز بنشینید و روی هم قرار دادن مکعبها را به او نشان دهید. سپس ۳ مکعب را روی میز بگذارید و او را تشویق کنید که با مکعبها برج بسازد.

 کودک در یک یا دو کوشش می تواند با استفاده از ۳ مکعب برج بسازد.

 

 

 

 

 1. کودک ۵ پله را چهار دست و پا بالا می رود ( ۱۸ ماهگی) :

 

 کودک را در پائین پله روی دستها و زانوها قرار دهید، اسباب بازی را در پله ششم بگذارید، کودک را تشویق کنید که برای به دست آوردن اسباب بازی به صورت چهار دست و پا از پله ها بالا برود.

 کودک ۵ پله را چهار دست و پا بالا می رود.

 

 

 

 1. کودک برای برداشتن اسباب بازی به طرف زمین خم می شود و سپس به حالت ایستاده درمی آید ( ۱۸ ماهگی) :

 

 کودک به حالت ایستاده قرار گیرد. اسباب بازی کوچکی را بر روی زمین در جلوی پای او بگذارید و او را تشویق کنید که خم شود و آن را بردارد.

 کودک زانوهای خود را خم می کند و اسباب بازی را از روی زمین بر می دارد و بدون گرفتن دست به زمین برای تعادل به حالت ایستاده در می آید.

 

 

 

 1. کودک فنجان را با مکعبها پر می کند ( ۱۸ ماهگی) :

 

در کنار کودک و مقابل میز بنشینید فنجان و ۶ تا۸ مکعب را روی میز بگذارید و کودک را تشویق کنید که مکعبها را داخل فنجان بریزد.

کودک دست کم ۴ مکعب را به داخل فنجان می ریزد.

 

 

 1. کودک دست مربی را گرفته و با دست دیگر نرده را می گیرد و از ۵ پله بالا می رود ( ۱۸ ماهگی) :

 

کودک را در پائین پله بگذارید و یکی از دستهای او را به نرده کنار پله بگذارید، دست دیگر او را بگیرید و به او بگوئید که از پله بالا برود.

کودک با گذاشتن هر دو پا روی یک پله از ۵ پله بالا می رود.

 

 

 1. کودک ۵ قدم عقب می رود ( ۱۸ ماهگی) :

 

در کنار کودک بایستید و همچنانکه او نگاه می کند چند قدم به عقب بروید و او را تشویق کنید که به عقب برود. برای تشویق او جهت عقب رفتن می توانید از ا سباب بازی که کشیده می شود استفاده کنید.

کودک دست کم ۵ قدم به عقب می رود.

 

 

 

 1. کودک با استفاده از ۵ مکعب برج می سازد (۲۱ ماهگی) :

 

در کنار کودک در مقابل میز بنشینید و چگونگی قرار دادن مکعبها را بر روی هم به او نشان دهید. سپس مکعبها را روی میز بگذارید و او را تشویق کنید که برج بسازد.

 کودک در یک یا دو کوشش با ۵ مکعب برج می سازد.

 

 

 

 1. کودک با یک دست نرده و با دست دیگر دست مربی را می گیرد و از ۵ پله پائین می آید (۲۱ ماهگی) :

 

کودک را به حالت ایستاده در پله پنجن بگذارید و یک دست او را روی نرده قرار داده در کنار او بایستید و دست دیگر او را بگیرید، او را تشویق کنید که از پله ها پائین بیاید.

 کودک با گذاشتن دو پا روی هر پله از پله ها پائین می آید.

 

 

 

 1. کودک صفحات کتاب را یکی یکی ورق می زند ( ۲۴ ماهگی) :

 

 کودک را روی پای خود بگذارید یا پشت میز در کنار او بنشینید و یکی یکی ورق زدن کتاب را به او نشان دهید. او را تشویق کنید که صفحات کتاب را ورق بزند.

کودک ۳ ورق را یکی یکی می زند.

 

 

 1. کودک با نوک پا به توپ ضربه می زند( ۲۴ ماهگی) :

 

روش الف) در کنار کودک بایستید توپ بزرگی را جلوی پای او به طوری که با پای او تماس داشته باشد قرار دهید و به او نشان دهید که چگونه با پایش به توپ ضربه بزند و او را تشویق کنید که مانند شما با پای راست به توپ ضربه بزند.

 کودک با پای راست توپ را می زند.

روش ب) روش بالا را با پای چپ کودک تکرار کنید.

 کودک با پای چپ توپ را می زند.

 1. کودک با دیدن فعالیت خط عمود رسم می کند :

 

 در کنار کودک و پشت میز بنشینید. ئرق کاغذ را روی میز بگذارید و یک خط به صورت عمود بر روی کاغذ رسم کنید. سپس مداد را به کودک بدهید و او را تشویق کنید که مانند شما خطی را رسم کند.

 کودک خطی را با زاویه ۳۰ درجه نسبت به خط عمود رسم می کند.

 

 

 

 1. کودک یک دست خود را به نرده می گیرد و از پله ها بالا می رود(۲۴ ماهگی) :

 

کودک را در پائین پله ها بگذارید و یک دست او را روی نرده قرار دهید. کودک را تشویق کنید که از پله ها بالا برود.

 کودک با قرار دادن دو پا روی هر پله از ۵ پله بالا می رود.

 

 

 

 1. کودک ۱۰ قدم می دود( ۲۴ ماهگی) :

 

در کنار کودک بایستید و ۱۰ قدم به طرف جلو بدوید و او را تشویق کنیدکه بدود. شما با تشویق و دست زدن او را به دویدن وادار کنید.

 

 

 

 

 1. کودک با مشاهده چگونگی فعالیت، دو مکعب را در امتداد هم به هم وصل می کند، ( قطارمی سازد)( ۲۴ ماهگی) :

 

 پشت میز و در کنار کودک بنشینید. همچنانکه نگاه می کند دو مکعب را در امتداد هم به هم وصل کنید، دو مکعب دیگر را روی میز بگذارید و به او بگوئید که آنها را به هم وصل کند و یک قطار بسازد.

 کودک با فشار دادن، دو مکعب را به هم وصل می کند.

 

 

 

 1. کودک با یک دست نرده را می گیرد و از ۵ پله پائین می آید ( ۲۴ ماهگی) :

 

 کودک را در پله پنجم نردبان قرار دهید.او باید با یک دست نرده را بگیرد و سپس شما روی پله و در کنار کودک بایستید و او را تشویق کنید که از پله ها پائین برود.

 کودک هر دو پا را روی پله ها می گذارد و از ۵ پله پائین می رود.

 

 

 

 1. کودک برای باز کردن در، دستگیره را می چرخاند ( ۱۴ ماهگی) :

 

 کودک را در مقابل در بسته بگذارید، باز کردن در را به او نشان دهید و او را تشویق کنید که او هم این عمل را انجام دهد.

 کودک با چرخاندن دستگیره در با یک دست آن را باز می کند.

 

 

 1. کودک توپ را به طرف بالا می اندازد( ۲۴ ماهگی) :

 

در کنار کودک بایستید توپ را به دست او بدهید، او باید توپ را در کنار گوش خود نگه دارد و سپس بگوئید که آن را پرتاب کند.

 کودک توپ را به طرف بالا و مقابل پرتاب می کند.

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *