قشقرق در کودکان

 

قشقرق در کودکان به چه مفهومی است ؟

قشقرق طبق تعریف عبارت است از رفتار غیر قابل کنترل مثل جیغ کشیدن/پا کوبیدن به زمین/مشت و لگد زدن/کوبیدن سر/به زمین افتادن/و سایر نمایش های خشونت بار سرخوردگی.در شکل بسیار شدید قشقرق می تواند به صورت حبس کردن نفس/استفراغ/خونریزی های ملتحمه و پرخاشگری شدید نظیر گاز گرفتن تظاهر کند.

چنین رفتار هایی اکثرا هنگامی دیده می شوند که کودک خردسال دچار احساس ناکامی/خشم/یا صرفا ناتوانی در کنار آمدن با یک وضعیت می شود.

قشقرق را در کودکان ۱ تا ۳ ساله می توان رفتاری طبیعی تلقی کرد در صورتیکه دوره قشقرق مدت کوتاهی داشته باشند .

قشقرق کودکان بیشتر در چه سنی دیده می شود ؟

این رفتار در کودکان ۱۸ ماهه تا ۴ ساله شایع است. به نظر می رسد که این رفتار در اواخر سومین سال زندگی به اوج خود می رسد.تقریبا ۲۰ درصد از کودکان ۴ ساله هنوز قشقرق های منظم دارند.و خشم انفجاری تقریبا در ۵ درصد از کودکان سن مدرسه رخ می دهد.در دوران قبل از مدرسه قشقرق در پسر ها و دختر ها بطور مساوی رخ می دهد.

قشقرق شایعترین مشکل رفتاری گزارش شده در کودکان ۲ و ۳ ساله است.دفعات معمول قشقرق تقریبا یکبار در هفته است که البته تغییرات زیادی در آن مشاهده می شود.مدت هر قشقرق ۲ تا ۵ دقیقه است و این مدت با افزایش سن بیشتر می شود.

علل بروز قشقرق در کودکان چیست ؟

اکثر کودکانی که دچار قشقرق می شوند هیچ مشکل طبی زمینه ای ندارند اما در یکسری از موارد علل  زیر مطرح است :

  • وقتی کودک چرت معمولش را از دست می دهد یا دچار گرسنگی یا خستگی می شود .
  • آسیبهای حین زایمانی و تولد نارس در کودک وجود داشته باشد .
  • کودک مبتلا به اختلال ژنتیکی نظیر سندرم پرادر ویلی ،، تشنج ، آسیب و یا اختلال مغزی ، کاهش شنوایی ، تاخیر در تکلم و اتیسم باشد .
  • استرس خانوادگی یا خشونت در خانه وجود داشته باشد .
  • آنمی فقر آهن و تماس با سرب
  • پرکاری مادرزادی غده فوق کلیه و بلوغ زودرس.

جهت درمان قشقرق در کودکان چه اقداماتی میتوان انجام داد ؟

مداخله درمانی با آموزش والدین درباره قشقرق و تاکید بر اینکه قشقرق یک مرحله طبیعی از رشد است شروع  می شود.والدین ممکن است ترسهای بی موردی درباره مهارت هایشان در تربیت کودک یا درباره سلامت روانی فرزندشان داشته باشند.بالینگر می تواند ترس های آنها را از بین ببرد و آنها را به طرف تربیت موثرتر سوق دهد.پیش گیری از قشقرق یک هدف واقع بینانه است.

والدین می توانند بفهمند که نقش آنها کمک کردن به کودک برای حرکت به سمت کنترل خویش در هنگام ناکامی و عصبانیت است.

قشقرق کودک با چه ناحیه ای در مغز ارتباط دارد ؟

در خردسالان نوپا هنوز کنترل لوب پیشانی به طور کامل شکل نگرفته است.والدین و سایر مراقبین می توانند با جلوگیری از گرسنگی/خستگی/تنهایی/تحریک بیش از حد کودک تا حدودی کنترل خارجی بر رفتار کودک داشته باشند.

آیا والدین میتوانند باعث تقویت قشقرق در کودک شوند ؟

در بعضی از موارد والدین با اجابت کردن توقعات کودک ناخواسته رفتار قشقرق او را تقویت می کنند.کودک ۲ ساله ای که یاد گرفته است وقتی جیغ می کشد مادرش نوشابه اش را به او می دهد ممکن است این رفتار را تکرار کند تا آنچه را می خواهد بدست آورد.این رفتار کودک را می توان فریبکاری تلقی کرد ولی ممکن است رفتار آموخته شده ای باشد که از یک تجربه ی موفق قبلی حاصل شده است.

دودلی والدین درباره ی رفتار مقبول کودک نوپا نیز می تواند منجر به عدم هماهنگی توقعات و محدودیتها  شود.کمک کردن به والدین برای روشن شدن آنچه که کودکشان اجازه انجام آن را می یابد و اینکه چه رفتاری خارج از محدوده او است می تواند وسوسه تسلیم شدن در برابر کودک وقتی او با صدای بلند یا در حضور دیگران جیغ می کشد را از بین ببرد.

چگونه میتوان از قشقرق قریب الوقوع کودک پیشگیری نمود ؟

پرت کردن حواس از موضوع یا رویداد مسبب ناکامی یک روش موثر برای میانبر زدن قشقرق قریب الوقوع است.خارج کردن فیزیکی کودک از محیطی که با مشکل کودک ارتباط دارد گاهی مفید است.کودکانی که با محیط هایر سر و صدا یا دارای تحریکات بصری مشکل دارند را می توان از این نوع تحریک مفرط بر حذر داشت تا زمانی که بالغتر شوند.

محیط را می توان به گونه ای سازمان داد که احساس ناکامی کودک نوپا کاهش پیدا کند و خواسته های نامتناسب با سن کودک محدود شود.وقتی این رویداد اجتناپ ناپذیر رخ می دهد والدین می توانند یک لحظه با اشراف به قضیه نگاه کنند و از خود بپرسند چه می توان کرد تا کودک به سرعت به شرایط کنترل شده بازگردد بدون اینکه توقع نامعقول کودک ۲ ساله تقویت شود.

مرور کارهای روزمره ی کودک برای فهمیدن این مسئله که آیا رفتار کودک بیانگر یک نیاز اساسی برآورد نشده است اهمیت دارد.کودکانی که در طول روز در مهد کودک رفتار خوبی دارند و شب ها در خانه قشقرق به راه می اندازند شاید پیام می دهند که در آن زمان به توجه والدین نیاز دارند.

ممکن است کودک به دلیل فعالیت های روزانه خسته شده باشد و صرفا نیاز داشته باشد که زودتر به رختخواب برود.

شناسایی استرس زمینه ای اساس درمان است چون بسیاری از عوامل مولد استرس را می توان از بین برد.اگر قبل از خوراکی دادن به کودک از او خواسته می شود که اسباب بازی هایش را کنار بگذارد و کودک همیشه قشقرق به راه می اندازد والدین می توانند ترتیب این فعالیت ها را تغییر دهند.ممکن است کودک در آن لحظه گرسنه باشد و نتواند تاخیر در تغذیه را تحمل کند.والدین می توانند تغییراتی در محیط خانه ایجاد کنند تا مجبور نباشند مرتب به کودک ((نه)) بگویند.کودکی که دوست دارد با دستگاه پخش والدین بازی کند ممکن است اگر این دستگاه خارج از دید و در یک کمد قفل شده قرار داده شود کمتر قشقرق به راه بیاندازد.

برنامه ریزی منظم برای خوابیدن/خوردن/فعالیت فیزیکی و تغییر شرایط خانه(یا مهد کودک)برای محافظت از کودک و پیاده کردن این برنامه توسط والدین(یا مراقبین)که به خوبی استراحت کرده و از سلامت روانی برخوردار باشند معمولا به پشت سر گذاشتن سریع این مرحله دشوار منجر می شود.

آیا قشقرق کودک خطری برای کودک دارد ؟

عوارض قشقرق عبارت اند کبودی ها و پارگی های جزئی.هیچ گزارش موردی از خونریزی مغزی یا سایر آسیب های جدی ناشی از قشقرق وجود ندارد.بدرفتاری با کودک می تواند یکی ازعوارض قشقرق باشد.

رفتاردرمانی چه تاثیری روی کنترل قشقرق دارد ؟

مداخلات رفتاری بیشتر فقط پس از راهکارهایی توصیه می شوند که به کودک کمک می کند تا با برآوردن نیاز های اساسی/تغییر محیط/بروز تحولات قابل انتظار/کنترل بیشتری بر خود داشته باشد.راهکارهای رفتاری که متخصصین بهداشت روانی بکار می برد عبارت اند از تغییر رفتار با استفاده از تقویت مثبت و منفی/خاموشی/درمان دارویی.

طی اولین هفته تمام مداخلات رفتاری ممکن است رفتار قشقرق کودک افزایش پیدا کند.باید به والدین هشدار داد که احتمالا قبل از اینکه این رفتار بهتر شود بدتر خواهد شد.در همان حین که والدین برای دفع یا کاهش قشقرق تلاش می کنند ارائه تقویت مثبت برای رفتار های خوب از جانب آنها نیز اهمیت دارد.همچنین توصیه می شود که وقتی رفتار کودک مطلوب است والدین وقت بیشتری  را با کودک بگذرانند تا رفتاری که مطلوب والدین است تقویت شود.

آیا  پلی کلینیک فوق تخصصی مغز و اعصاب و روان مهر میتواند به این کودکان کمک نماید ؟

بخش مغز و اعصاب و روان کودکان پلی کلینیک فوق تخصصی مغز واعصاب و روان مهر با دارا بودن کادر مجرب در حیطه کودکان شامل فوق تخصص مغز واعصاب کودکان و نوجوانان ، فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان و روانشناس کودک و نوجوان میتواند برنامه مشخصی را بر حسب وضعیت هر کودک طراحی نموده  و روند درمان را پیش ببرد.

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *