مهارتهای شناختی کودک

 

چگونه میتوان مهارتهای شناختی را در کودک تقویت نمود ؟

ارزیابی مهارتهای شناختی ((برنامه از تولد تا ۵ سالگی))ارزیابی انفرادی است که تواناییها و نیاز های کودک را برآورده می کند.ارزیابی مهارتهای شناختی سطح کنش وری تقریبی کودک را به منظور آموزش برنامه مهارتهای  شناختی تعیین می کند.پاسخ های کودک را در برگه ارزیابی مهارتهای شناختی یاداشت کنید.از برگه های ارزیابی برای بررسی پیشرفت تکاملی کودک می توان چند بار استفاده کرد.

روشهای تقویت مهارتهای شناختی کدامند ؟

۱.کودک به صداها توجه  کند (۰-۶ ماهگی)

کودک را در تخت خواب قرار دهید.صدای ملایمی را در فاصله ۱۵ سانتیمتری گوشهای او ایجاد کنید کودک چشم ها یا سر خود را به طرف منبع صدا برمی گرداند یا تغییرات دیگری در رفتار او مانند کاهش یا افزایش در حرکات بدنی یا تنفسی به وجود می آید.

۲.کودک چشم های خود را در جهت افقی حرکت دهد(۰-۶ ماهگی)

کودک را به پشت روی زمین قرار دهید و کنار او بنشینید.اسباب بازی را دست کم در فاصله ۱۵ سانتیمتری صورت او نگه دارید و آن را از راست به چپ وبالعکس حرکت دهید. کودک اسباب بازی را با چشمهایش از راست به چپ و از چپ به راست تعقیب می کند.

۳.کودک به مدت ۳ ثانیه به دست هایش نگاه کند(۰-۶ ماهگی)

رفتارهای بازی کودک را مورد مشاهده قرار دهید اگر او به دست هایش نگاه نمی کند دستهای او را  در معرض دیدش قرار دهید و دقت کنید که آیا او  به مدت چند ثانیه به دستهایش نگاه می کند یا نه.

۴.هنگامی که اسباب بازی با انگشتان کودک تماس پیدا کند آن را چنگ بزند(۰-۶ ماهگی)

توجه کودک را به جغجغه جلب کنید.به آرامی جغجغه را به انتهای انگشتان کودک بزنید تا او به چنگ زدن آن علاقه مند شود.جغجغه را طوری نگه دارید که دست کودک به آن برسد.

۵.کودک دست های خود را به دهان ببرد (۰-۶ ماهگی)

به آرامی دست های کودک را در وضعیتی که به دهان نزدیک است قرار دهید و او را تشویق کنید که دستهایش را به دهان ببرد.

۶.کودک به شیئی آویزان ضربه بزند(۰-۶ ماهگی)

شیئی را مقابل چشم های کودک نگه دارید آن را تکان دهید تا توجه کودک جلب شود و با او حرف بزنید تا تشویق شود آن را بگیرد.

۷.کودک با مالیدن اسباب بازی به دهان آن را بررسی  کند(۰-۶ ماهگی)

اسباب بازی را به دست کودک بدهید نگاه کنید تا ببینید که او اسباب بازی را به دهان می برد یا نه.

۸.کودک به شیء مورد نظر دست یابد(۰-۶ ماهگی)

کودک را به شکم روی زمین قرار دهید کنار او بنشینید و اسباب بازی را در فاصله ۱۵ سانتیمتری صورت او قرار دهید و اسباب بازی را تکان دهید تا توجه کوک جلب شود.

۹.کودک با گوینده ارتباط بصری برقرار کند(۰-۶ ماهگی)

صورت خود را در فاصله ۳۰-۴۵ سانتیمتری صورت کودک قرار دهید.نام کودک را صدا کنید و به حالت بازی با او حرف بزنید به او فرصت دهید تا به صورت شما نگاه کند.

۱۰.کودک مکعب را از یک دست به دست دیگرش بدهد(۷-۱۲ ماهگی)

مکعب را روی زمین و جلوی کودک بگذارید و او را تشویق کنید که آن را بردارد.مکعب دیگری را نیز به به همان دستش نزدیک کنید و گویید((این را هم بردار))و او را تشویق کنید که مکعب اولی را به دست دیگرش بدهد.

۱۱.کودک پارچه را از صورت خود کنار می زند(۷-۱۲ ماهگی)

کودک را به پشت در تخت خود قرار دهید دستمال را روی صورت او بگذارید و با ذکر نام کودک بگویید:(_____ کو؟)

۱۲.کودک به سمتی که اسباب بازی انداخته می شود نگاه کند(۷_۱۲ ماهگی)

اسباب بازی را به مدت چند دقیقه یا بیشتر به کودک بدهید سپس اسباب بازی را از او بگیرید  و آن را در کنارش بندازید و بگویید:کجا رفت؟

۱۳.کودک فعالیت حرکتی ساده را تقلید کند(۷_۱۲ ماهگی).

توجه کودک را جلب کنید چشم های خود را بپوشانید و باز کنید و بگویید:((دالی)).کودک بازا((دالی))را تقلید می کند و منتظر دیدن صورت شما می شود و چشم های خود را با دستهایش می پوشاند.

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *