اسباب بازی کودکان

اسباب بازی کودکان

اسباب بازی کودکان یکساله

به کودک، برای مراقبت از اسباب بازی هایش پاداش بدهید. اگر می خواهید به کودکتان بیاموزید که چگونه از اشیاء مراقبت کند،بی تردیداستفاده از تحسین وپاداش درمقابل انجام آن کمک کننده خواهد بود.

مراقبت کودکان از اسباب بازی

اسباب بازی کودک

  • پاداش بدهید.اگر کودک شما خرابکارو بی دقت بوده است،اکنون زمان آن رسیده استکه برای رفتار درستش با اشیاء ومراقبت از آنها،پاداش بدهید.جدولی تهیه کنید که به شما نشان دهد پیشرفت کودک چگونه بوده استوبر حسب میزان پیشرفت،به او پاداش بدهید.برای مثال،اجازه بدهید مدت طولانی تری بازی کند یا بیشتر او را به گردش ببرید.وقتی میبینید که رفتارهای درست در کودک بیشتر میشود،بدین معنا که یک روز می گذرد و خرابکاری نمیکند،بعد در طی دو روز از خرابکاری خبری نیست و بعد از این مدت به سره روز میرسد،با دادن پاداش به کودک نشان دهید که متوجه پیشرفت او هستید.
  • کاری کنید که کودک مجبور شود امتیاز دستیابی به اسباب بازی هایش را ((کسب کند))به کودکی که زیاد خرابکاری میکند،اجازه ندهید در زمان با اباببازی های متعدد بازی کند ودرواقع تعدادی از اسباب بازی هایش را مصادره کنید ودر مقابل رفتار درست،یکی یکی اسباب بازی های موردعلاقه اش را به او برگردانید.همچنین،میتوانید وقتی اسباب بازی جدیدی برای او میخرید،در صورتی اجازه بازی با آن را به کودک بدهید که به اسباب بازی های قدیمی اش درست رفتار کرده باشد.جدولی ترتیب دهید که به کودک نشان دهد در مقابل هر بارکه با اسباب بازی اش درست رفتار کند،امتیاز کسب خواهد کرد. در مقابل اعمال خرابکارانه،ازپی آمد هااستفاده کنید.اگر کودک شما به رفتار خرابکارانه ی خود ادامه میدهد،باید یک گام جلوتر بروید.
  • از روش های محرومیت موقت یا اخراج استفاده کنید.اگر کودک به دستور شما در مورد بازی با یک اسباب بازی در یک زمان یا بازی نکردن با اسباب بازی خاصی توجه نمیکند،از روشهای یاد شده استفاده کنید.به او بگویید: ((وقتی بهت گفتم  فقط میتونی در یک زمان با یک اسباب بازی بازی کنی به حرف من گوش نکردی بنابراین،سه دقیقه از بازی محروم میشی.))زمان اخراج به سن کودک بستگی دارد.کودک را به محل اخراجش ببرید وبه اوبگویید چه مدت در آنجا بماندومحاسبه ی زمان را آغاز کنید.پس از پایان زمان جریمه،کودک را وادارید تا اسباب بازیهای اضافی را از زمین  جمع آوری کند.
  • اسباب بازی کودکان را به طور موقت مصادره کنید.اگرکودک نمیتواند با یک اسباب بازی بدون آسیب رساندن به آن را ندارد وبرای مدت مشخصی آن اسباب بازی را از کودک بگیرید.
  • از روش تصحیح بیش از حداستفاده کنید.اگر کودک اسبابازی اش را میشکند،او را مجبور کنید قطعات آن را در صورت امکان به هم بچسباند،یا قطعات اسباب بازی خرد شده را از روی زمین جمع  آوری کند ودر سطل بریزد.کودک راوادارید تا اسباب بازی هایش را تمیز و مرتب کند.به انجام تمامی مراحلی که گفته شد،نظارت کامل داشته باشید.

اسباب بازی کودکان

از یک متخصص مغز و اعصاب کودک کمک بخواهید. اگرالگوی مداوم و مصرانه ای از رفتار مخرب در کودکتان میبینید ویا اگررفتار کودک خطرناک ویا عصبی است،تاکید میکنیم که با یک متخصص مشورت کنید.

مباحث مشترک

مغز و اعصاب،فوق تخصص مغز و اعصاب،دکتر مغز و اعصاب کودکان،بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان در تهران،روانشناسی،روانپزشک،رشد و تکامل کودکان،روش های تربیتی کودکان،اسباب بازی کودکان.

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

کج خلقی کودکان

کج خلقی کودکان

بد اخلاقی کودک سه ساله

کج خلقی ها  اغلب گفته می شود که کودکان دو ساله از نظر رفتاری ((وحشتناک اند ))زیرا آن ها در این سن خیلی بد اخلاقی می کنند ولی آنچه مسلما است اینکه این مشکل از روز تولد دو سالگی شروع نمی شود و در آغاز سه سالگی از میان نمی رود . در میان کودکان یک ساله هم می توان کج خلقی هایی را دید ، همچنین بسیاری از افراد چهل و پنج یا پنجاه ساله هم وجود دارند که در را به هم می کوبند و ظروف را می شکنند و دستشان را برروی بوق ماشین نگه می دارند . بد اخلاقی های عصبی کودکان هم می تواند به صورت پا به زمین کوبیدن جیغ و داد و گریه صدا دار پرت کردن وسایل خانه ، کوبیدن تن به زمین و… باشد . بیشتر والدین باید تعدادی از این بد اخلاقی ها را تحمل کنند به ویژه بین دو تا سه سالگی که کودک می خواهد استقلالش را تثبیت کند و همه کارها را آن طور که خودش می خواهد انجام دهد نه آن طور که شما به او می گویید .

کج خلقی کودکان

این گونه بد اخلاقی ها معمولا با بزرگتر شدن کودک کمتر دیده می شود ، ولی در سنین بالاتر به شکل دیگری بروز می کنند. مطالعه لاپوس و مونک در سال ۱۹۵۸ که روی ۴۸۲ کودک بین شش تا دوازده ساله انجام شد ، نشانگر آن است که ۸۰ در صد این کودکان ، ماهی یک بار یا بیشتر ۴۸ درصد آن ها هفته ای دو بار ه یا بیشتر و۱۱ در صد هم روزی یک با یا بیشتر از کوره در می روند . به طور کلی ، مشخصات شخصیتی و وضعیت اعصاب کودکان با یکدیگر بسیار متفاوتند . حتی در میان اعضای یک خانواده نیز ممکن است یکی از فرزندان خیلی خونسرد باشد و به ندرت عصبانی شود در حالی که فرزند دیگر از همان سنین پایین شروع شروع به عصبانی شدن می کند و این حالت در او ماندگار می شود .بسیاری از کودکان هم تا وقتی به مدرسه نرفته اند عصبانیتشان بروز نمی کند ممکن است کودک شما کج خلقی را از خصوصیات رفتاری شما به ارث برده باشد ، درست به همان گونه که رنگ چشمش را به ارث برده است پس نباید به دلیل کج خلقی های او زود قضاوت کنید و خودتان را سرزنش کنید ، همان طور که نباید در صورت خوش اخلاق بودن کودک نتیجه قطعی بگیرید که تربیت شما درست بوده و خودتان را تحسین کنید .

علت کج خلقی کودکان

کج خلقی کودک هر علتی که داشته باشد ، نباید باعث شود شما دائما واهمه داشته باشیدکه در صورت عمل نگردن به یکی از تقاضاهای کودک با صحنه ای چون کوبیدن خودش به زمین و جیغ و فریاد او روبرومی شوید . شما می توانید این گونه رفتارها را با برخورد و واکنش درست در هنگام بروز و بعد از آن تغییر دهید. شما می توانید ساختار پاسخ گویی به این گونه رفتارها را طوری تغییر دهید که ضمن اینکه باعث می شوید کودک مستقل بار بیاید به او کمک کنید که نظرات و عقایدش را به شکل پذیرفته ای مطرح کند ، حتی در صورتی که با خواسته هایش مخالفت شده باشد .

علت کج خلقی کودک

کج خلقی کودک

کودک برای بد اخلاقی هایش دلیل دارد . ممکن است او یک بار بر حسب تصادف بد اخلاقی کرده باشد و به تجربهدریافته باشد که این کار می تواند خواسته هایش را بر آورده کند . یک کودک خردسال مفهوم روان شناختی خونسردی یا کج خلقی را نمی داند ، ولی می تواند دریابد که چه رفتاری اورا به اهدافش می رساند و این تجربه را به وسیله آزمودن بزرگسالان به دست می آورد کودک درمی یابد که اگر یک بار توانست نظر شما را درباره خریدن یک اسباب بازی که با خرید آن مخالف بودید ، تغییر دهد و این کار را بدین صورت انجام داد که از رفتن به رختخواب خودداری کرد و وقتی خیلی خوابش گرفت با استقبال و توجه شما روبرو شد ، بار دیگر هم می تواند با رفتار مشابهی نظر شما را درباره موارد مشابه دیگری تغییر دهد . بنابراین ، اغلب اوقات کج خلقی ها هدف دار هستند و اگر کودک بداند که با کج خلقی به آن هدف نمی رسد ، احتمال کمی دارد که به این کار مبادرت کند .

ما به شما اطمینان می دهیم که بد اخلاقی ها در ۹۹ درصدموارد ، برای جلب نظر شما است . البته کودکان گاهی فقط به این دلیل بد اخلاقی می کنند که بیش از حد خسته و یا به شدت از نظر روحی بر انگیخته شده اند ولی نمی توانند احساساتشانرا به درستی بروز دهند .گاهی هم کودک وقتی نمی تواند کاری را که بسیار دوست دارد به درستی انجام دهد ، ناراحتی و نا امیدی خود رابا عصبانیت و بد اخلاقی نشان می دهد . به هر حال ، علت بروز این گونه کج خلقی ها هرچه باشد این گونه رفتارها اصلا  پذیرفتنی نیست . کودک باید دریابد که چنین رفتارهایی درست وشایسته نیستند و با به کار گیری آن ها راه به جایی نمی برد . او باید دریابد که داد و فریاد وسر و صدا راه انداختن وخود به زمین کوبیدن نه می تواند شما را به انجام کاری وادارد ، نه خستگی اورا بر طرف می کند ، نه از او سلب مسولیت می کند و نه تصمیم شما را تغییر می دهد.

مطالب مربوطه

بهترین فوق تخصص مغز واعصاب کودکان در تهران، بهترین فوق تخصص مغز واعصاب ، فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ،  مغز و اعصاب ، بهترین دکتر مغز واعصاب کودکان ، دکتر مغز واعصاب ، دکتر متخصص مغز واعصاب ، روانپزشکی ، جراح مغز واعصاب ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، روانشناسی ، رشته روانشناسی ، روانپزشک ، رشته روانپزشکی ،دکتر مغز و اعصاب کودکان ، کج خلقی کودکان.

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

آموزش احساسات به کودک

آموزش احساسات به کودک

راه های درست نشان دادن احساسات را به کودک

بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودک

احساسات کودکان

آنچه مهم است اینکه کودک بیاموزد عصبانی شدن اشکالی ندارد ،ولی نباید عصبانیتش رابه شکل نادرست و خلاف عرف ، نشان دهد پس آموزش احساسات به کودک بسیار مهم است. کودک را تشویق کنید درباره احساساتش با شما صحبت کند . و اطمینان یابیدکه با رفتارتان به او می آموزید که چگونه احساساتش را بروز دهد . نام احساستان برای تمونه را به کودک بگویید و در حال انجام کارها با او حرف بزنید .برای نمونه (( من خیلی عصبانی هستم . ماشین لباس شویی باز هم کار نمی کند . تعمیر کار همین الان اینجا بود و کلی پول گرفت ،ولی باز هم خراب شده . دوباره به تعمیرگاه لباسشویی تلفن کنم ، ولی باید خودم را کنترول کنم ، چون منشی تقصیری نداره .پس قبل از اینکه تلفن کنم تا ۱۰ می شمرم.)) به کودک یاد بدهید احساساتش را نام گذاری کند . وقتی کودک نداند چگونه احساساتش را به صورت شفاهی بیان کند ، ممکن است مجبور شود با اعمالش احساساتش را نشان دهد . به کودک کمک کنیدنام احساساتش را را بیاموزد و بیان کند . در بخش ۹-۲ درباره مهارت های برقراری ارتباط ، پیشنهادهای زیادی برای این موضوع ارائه شده است . اگر کودک بسیار کم سن و سال است، ممکن است لازم باشد شما برای او توضیح دهید که چه احساسی دارد.

آموزش احساسات به کودک

فرض کنید کودکتان مشغول بازی ساختمان سازی (یک نوع اسباب بازی ) است و نمی تواند دو قطعه را با هم جفت کند. شروع به گریه می کند و قطعات را به وسط اتاق پر تاب می کند . در این هنگام به او بگویید : (( نه میلی ما نباید اسباب بازی ها را پر تاب کنیم . تو چون نتونستی دوتا قطعه رو با هم جورکنی اعصابت خرد شده . حالا برو اسباب بازی هات روبیار تا من بهت کمک کنم )) یا اینکه (( امیلی ،  .اگر به جای گریه و پرت کردن چیزها از من بخواهی کمکت کنم خیلی خوشحال خواهم شد .)) اگر باز هم کودک همکاری نکرد ، به او بگویید : (( خب ، مثل اینکه برای بازی با این اسباب بازی آمادگی نداری ، پس من فعلا برش می دارم )). به کودکان بزرگتر ، با اجرای نمایش چگونگی ابراز احساسات را بیاموزید ، با هم نمایشی ترتیب دهید که کودک در حین اجرای آن احساساتش را بفهمد ، بشناسد و ابراز کند ، برای مثال جسی با عصبانیت به منزل می آید ، چون دوستش جلوی بقیه دوستانش ((به او پریده است )) ، اوعصبانیتش را بر روی کامیون اسباب بازی برادرش خالی می کند وآن را می شکند . در این هنگام او  را آرام کنید و از او بخواهید برایتان سخن بگویید و این واکنش ها را به صورت نمایش برای او بازی کنید . از او بخواهید نقش دوست پرخاشگرش را بازی کند . سپس ، برای او توضیح دهید که چگونه به جای نشان عصبانیتش به آن شکل نادرست ، می توانست از اول قضیه را برای شما تعریف کند ، احساسش را بگوید و از شما راهنمایی بخواهد.کودک را برای نام گذاری احساساتش و به کار گیری رفتار مناسب در مورد آن ها ، تحسین کنید .

آموزش هیجانات به کودکان

وقتی کودکتان در حال ا نجام کاری است و در ماندگی خود رابا گفتن کلمه ((نمی توانم )) ابراز می کند ، به او پاسخ مناسب بدهید : (( خوشحالم از اینکه وقتی احساس درماندگی کردی کمک خواستی ، بذار ببینم چکار می خوای بکنی ، ممکنه بتونم بهت کمک کنم که اون رو انجام بدی. )) به یاد داشته باشید که نباید کودک را وابسته بار بیاورید . بنابراین ، کار را خودتان انجام ندهید ، فقط چند راهنمایی یا پیشنهاد می تواند کار کودک راساده تر کند. به کودک بیاموزید چگونه عصبانیتش را کنترل کند . به کودک روش های کسب آرامش را که در فصل ۲ آمده بیاموزید . وقتی کودک این روش ها را آموخت به او روش های کسب آرامش فوری را نیز بیاموزید که در واقع در ماندگی به جای عصبانی شدن آن ها را به کار گیرد. مکانی را برای (( عصبانی شدن )) معین کنید . بعضی کودکان و همچنین بعضی بزرگتر ها عصبانیتشان را به صورت فیزیکی تخلیه می کنند . مکانی را برای خالی کردن عصبانیت در نظر بگیرید . می توانید در آن مکان تعدادی با لش بگذارید که کودک آن ها را کتک بزند همچنین ، می توانید وقتی دیدی کودک عصبانی است به او بگویید نفس عمیقی بکشد ، از اتاق بیرون برود ، آب سرد به صورتش بزند و برگردد.

 

برچسب های مرتبط

بهترین فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ، بهترین فوق تخصص مغز واعصاب کودکان در تهران ، فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ،  مغز و اعصاب ، بهترین دکتر مغز واعصاب کودکان ، دکتر مغز واعصاب ، دکتر متخصص مغز واعصاب ، روانپزشکی ، جراح مغز واعصاب ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، روانشناسی ، رشته روانشناسی ، روانپزشک ، رشته روانپزشکی ،دکتر مغز و اعصاب کودکان،احساسات کودک،راه های نشان دادن احساسات کودک.

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

تکنیک های رفتار درمانی در کودکان

تکنیک های رفتار درمانی در کودکان

تکنیک های رفتار درمانی در کودکان

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

رفتار درمانی کودکان اوتیسم

تکنیک های رفتار درمانی در کودکان

روش تقویت مثبت:فرآیندی که در آن رفتار مورد نظر نیرومند میشوند.اگر ارایه چیزی را داشته باشیم که فرد خواستار آن است ،تقویت مثبت نامیده میشود.در صورتی که پیامد رفتار خلاصی یا اجتناب فرد از چیز نامطلوب باشند که از آن بیزار است به آن تقویت منفی گفته میشود.

تکنیک های رفتار درمای در کودکان را جدی بگیرید مثلا تحسین،تمجید،ستایش ، جایزه و … مثالهایی از تقویت مثبت اند اما آنجه کاربرد این روش را از کاربرد رایج آن توسط مردم عادی متمایز میکنند ، کاربرد نظام دار آن است.

فنون رفتار درمانی

عوامل موثر بر افزایش اثر بخشی روش تقویت مثبت:

الف)انتخاب رفتار مورد نظر و رفتار نهایی :مثلا اگر میخواهید رفتار دوستانه را افزایش دهید ابتدا آن را به رفتارهای کوچکتر مثل لبخند زدن دست دادن و … تجزیه کنید و سپس رفتار نهایی را دنبال کنید.

ب)انتخاب تقویت کنندههای مناسب:نوع تقویت کنندههای مثبت برای هر فرد و در شرایط مختلف ،این تقویت کنندها ۸ دسته اند:

– نخستین: برطرف کننده ی نیاز های فیزیو لوژیک مثل آب و هوا و غذا و …

– شرطی:در اصل خاصیت تقویتی ندارد ولی بر اثر مجاورت با تقویت کننده ها ی نخستین خاصیت تقویتی پیدا کرده اند.جایزه ،مدرک ، نمره ، پول و…

– تعمیم یافته:در موقعیت های متعدد خاصیت تقویت کنندگی دارد چون اثر تقویت کنندگی آنها از یک موقعیت دیگر تعمیم پیدا کرده است مثل پول که در هر شرایطی و برای هر کسی خاصیت تقویت کنندگی دارد.

– اجتماعی: در یک موقعیت اجتماعی توسط دیگران داده میشود مثل بوس کردن ، لبخند زدن ، توجه کردن و …

– پته ای: پته به یک کاغذ ، ستاره ، ژتون ، مهر فلزی یا چوبی گفته میشود که پس از رفتار مطلوب شخص به او داده میشود و او میتواند بعدا آن را با تقویت کننده دلخواه خود معاوضه کند.مثلا اگر ۱۰ ژتون جمع آوری کند ، میتواند مقداری پول دریافت کند.

– فعالیتی:منظور فعالیت هایی است که کودک دوست دارد انجام بدهد و به آن کمتر پرداخته میشود .مثلا معلم میگوید هر کس این سوال را درست جواب بدهد میتواند به حیاط برود و بازی کند.

مطالب مربوطه

بهترین فوق تخصص مغز واعصاب کودکان در تهران، بهترین فوق تخصص مغز واعصاب ، فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ،  مغز و اعصاب ، بهترین دکتر مغز واعصاب کودکان ، دکتر مغز واعصاب ، دکتر متخصص مغز واعصاب ، روانپزشکی ، جراح مغز واعصاب ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، روانشناسی ، رشته روانشناسی ، روانپزشک ، رشته روانپزشکی ،دکتر مغز و اعصاب کودکان ، تکنیک های رفتار درمانی در کودکان

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

آرام کردن کودک شلوغ

آرام کردن کودک شلوغ

کودکان پر تحرک

 

 

آرام کردن کودک پر تحرک

آرام کردن کودک شلوغ

رفتار با کودکان پر انرژی

در این مقله میخواهیم درباره ی آرام کردن کودک شلوغ اطلاعاتی به والدین عزیز بدهیم.روش های زیر را به کار گیرید تا بتوانید کودک بیش از حد خود شلوغ خود را آرام کنید . مکان های خاصی از خانه را برای تردد کودک مشخص کنید . اگر محدودی خاصی را برای کودک تعیین کنید و ورود به بعضی مکان ها را برای او محدود کنید ، راحت تر می توانید بر اعمال کودک نظارت داشته باشید و کودک هم راحت تر خواهد بود . اشیاء شکستنی و خراب شدنی را از دسترس او دور کنید .

اگر در محدوده مجاز ، چیزی وجود دارد  که کودک می تواند آن را خراب کند یا بشکند ، حتما آن را به مکان دیگری از خانه که کودک محدودیت تردد دارد ببرید و یا در یک کمد قفل دار قرار دهید تا کودک بیاموزد که نباید با آن ها بازی کند . برای محتاط بودن به کودک پاداش دهید . اگر کودک در داخل خانه به آرامی راه می رود ، او را تشویق کنید . به زمان هایی که کودک مراقب ، است توجه کنید و به او نشان دهید که رفتار او را می پسندید . یک جدول به دیوار بچسبانید و تعداد روزهایی را که کودک چیزی را نشکسته ، خراب نکرده و یا نینداخته است ، ثبت کنید . اگر کودک به خراب کردن و شکستن اشیاء ادامه می دهد ، از روش های مناسبی مانند تصحیح بیش از حداستفاده کنید. ۳-۳-۸ با کودکان همکاری کنید .

اگر کودک شما خیلی کنجکاو است و می خواهد بدان هر چیزچه طور کا می کند ، خودتان بر کار او نظارت کنید و بعد از باز کردن به او کمک کنید تا آن را ببندد و یا وسایل قدیمی تان را ( را مثل یک رادیو قدیمی ) به جای اشیاء با ارزش به او بدهید که خراب کند . پروژه ای به کودک محول کنید . بسته های آموزشی ( کیت ) متعددی در بازار وجود دارند که برای تقویت قدرت سازندگی و سیراب کردن تشنگی علمی کودکان ، طراحی شده اند . همچنین ، کتاب هایی وجود دارد که به کودک می آموزند چه طور با به کار گیری وسایل ساده ، اشیاء جالبی بسازند .

کودکتان را به فروشگا ه های وسایل آموزشی ببرید و با هم پروژه ای را انتخاب کنید( مثل ساخت هواپیمای مدل یا سر هم کردن یک ابزار الکتریکی ) و وسایل لازم را برای اجرای آن تهیه کنید . سپس با صبرو حوصله نظارت کنید تا کودک شروع به کارکند و هر جا نیاز داشت به او کمک کنید تا پروژه اش را تمام کند . خلاقیت داشته باشید . اشیاء قدیمی راجمع آوری کنید. مثل ساعت ها ، جاروبرقی خراب ، دوچرخه از کارافتاده و… که خراب کردن آنها اشکالی نداردو کار کردن با آنها هم خطر ناک نیست. این اشیاء را در یک مکان گرد آورید و به کودک بگویید می تواند با آن ها هر کاری که می خواهد ، انجام بدهد . اگر کودک به جای این اشیاء ، دوباره به سراغ وسایلی که نباید دست بزند رفت، از روشهای متناسب استفاده کنید.

مطالب مرتبط

بهترین فوق تخصص مغز واعصاب کودکان در تهران ، بهترین فوق تخصص مغز واعصاب ، فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ،  مغز و اعصاب ، بهترین دکتر مغز واعصاب کودکان ، دکتر مغز واعصاب ، دکتر متخصص مغز واعصاب ، روانپزشکی ، جراح مغز واعصاب ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، روانشناسی ، رشته روانشناسی ، روانپزشک ، رشته روانپزشکی ،دکتر مغز و اعصاب کودکان

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

بیدار شدن کودک در شب

بیدار شدن کودک در شب

دلیل گریه نیمه شب کودکان

دلایل بیدار شدن کودک در شب

بیدار شدن کودک در شب

بیدار شدن کودک در شب امری رایج در بین کودکان است و بیشتر کودکان سخت به خواب میروند و احتمال چندین بار بیدار شدن در نیمه شب زیاد است حال قبل از خواب اگر عروسکی کنارش باشد و یا مادر و پدر در هنگام خواب کودک را همراهی کنند اگر بعد از خواب کودک را ترک کنند یا عروسکش را بر دارند و کودک در نیمه شب بیدار شود و متوجه این تغییرات شود حتما حس ترس بهش دست میدهد و شروع به گریه و بی قراری میکند.

بیدار شدن مکرر کودک یک ساله در شب  بسیار اتفاق می افتد، والدین باید محیط خواب کودک را جوری آماده کنند که قبل خواب و نیمه شب برای کودک فرقی ایجاد نکنند و مادر میتواند هنگامی که کودک میخواهد به خواب برود اتاق را ترک کند تا کودک متوجه شود که مادر کنار او نخوابیده و در نیمه شب هم کنارش نخواهد بود.بیشتر کودکان در سنین ۴ تا ۸ سال دچار ترس و وحشت و اضطراب میشوند،مادر بهترین روانشناس کودک است و با صحبت روزانه با کودکش میتواند به او آرامش بسیار ببخشد.

شب بیداری کودکان

با کودک خود به صورت مرتب صحبت کنید و اجازه دهید نظر خود را راجع به ساعت خواب و جای خواب خود بگوید سپس با یکدیگر به توافق برسید اینگونه کودک احساس شجاعت و وجود میکند و راحت تر با جای خواب خود و تنها خوابیدن کنار می آید.

مباحث مرتبط

بهترین فوق تخصص مغز واعصاب کودکان در تهران ، بهترین فوق تخصص مغز واعصاب ، فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ،  مغز و اعصاب ، بهترین دکتر مغز واعصاب کودکان ، دکتر مغز واعصاب ،دکتر متخصص مغز واعصاب ، روانپزشکی ، جراح مغز واعصاب ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، روانشناسی ، رشته روانشناسی ، روانپزشک ، رشته روانپزشکی ،دکتر مغز و اعصاب کودکان ، کمردرد ، کمردرد بارداری ، بارداری.

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

درمان تشنج

درمان تشنج چیست

تشنج

تشنج : وقتی تغییر در فعالیت الکتریکی مغز ایجاد میشود. سلول های عصبی که از طریق فعالیت های الکتریکی با یکدیگر در ارتباط هستند مغز را تشکیل میدهند. تشنج در فرد وقتی بوجود می آید که تغییری در فعالیت های الکتریکی بین سلول های عصبی ها بوجود بیاید.

درمان تشنج کودک چیست

درمان تشنج

درمان تشنج

تشنج ها به صورت تشنج موضعی و تشنج گسترده و تشنج ناشی از تب است.تشنج ممکن است از چند ثانیه تا پانزده دقیقه طول بکشد.درمان تشنج:درمان های غیر دارویی باعث پیشگیری از آسیب های مغزی میشود،آسیب هایی که در زمان جنینی شروع میشود.یکی دیگر از فعالیت های کمک کننده به بیماری تشنج انجام ورزش و پیاده روی است که بسیار موثر بوده و آمار تشنج را کاهش میدهد.

برای جلوگیری از این حمله(تشنج)فرد باید خواب کافی و منظم داشته باشد و از استرس و اضطراب دور باشد و تغذیه سالم ،سر شار از پروتئین و لبنیات و سبزیجات داشته باشد.چاقی و پر خوری تحریک کننده بیماری تشنج است.کسانی که به دنبال درمان هستند و سوال درمان تشنج چیست برای آت ها اهمیت شدیدی دارد با ما همراه باشند.

درمان دارویی تشنج

اگر فرد مبتلا به این حمله در زمان مناسب و به موقع اقدام به درمان و پیشگیری نکند دچار اختلال به صورت فیزیولوژیک میشود و اگر درمان به موقع در فرد مبتلا به تشنج انجام نشود تغییر در بافت مغز میشود و عملکرد فرد را کم میکند. با این گفته ها میبینیم که درمان این بیماری به شدت مهم و الزامی است.مدت زمان درمان طولانی مدت است و تقریبا تا سه سال طول میکشد وسپس دوره درمان فرد مبتلا کامل میشود.

 

بهترین فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ، بهترین فوق تخصص مغز واعصاب ، فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ،  مغز و اعصاب ، بهترین دکتر مغز واعصاب کودکان ، دکتر مغز واعصاب ،دکتر متخصص مغز واعصاب ، روانپزشکی ، جراح مغز واعصاب ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، روانشناسی ، رشته روانشناسی ، روانپزشک ، رشته روانپزشکی ،دکتر مغز و اعصاب کودکان ، کمردرد ، کمردرد بارداری ، بارداری.

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

دادن دارو به کودک

دادن دارو به کودک

دادن دارو به کودک

روش دادن دارو به کودک

دادن دارو به کودک

نکاتی در مورد دادن دارو به کودکان

.هرگز برای ترغیب کودک به مصرف دارو،آن را به شکلات و…تشبیه نکنید.

.داروهای خود را در حضور کودکان نخورید،زیرا آنان از رفتار بزرگسالان تقلید می کنند و ممکن است دور از چشم والدین از داروها استفاده کنند و به مسمومیت دارویی دچار شوند.

.داروها را از دسترسص کودکان و در مکانی امن و محفوظ ترجیحا در قفسه قفل دار نگهداری کنید.

برای مراجعه به بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودک در تهران با ما تماس بگیرید.

.برای دادن دارو به کودک آن هم دارو های مایع مانند شربت و سوسپانسیون به کودک،حتمکا از وسایل مخصوص مدرج مانند پیمانه ی قاشق مدرج و یا سرنگ استفاده کنید تا مقدار دقیق و درست دارو به کودک داده شود.قاشق های معمولی وسایل مناسبی برای دادن دارو به کودک نیستند،زیرا مقدار دارویی که در این قاشق ها قرار می گیرد د انواع مختلف آنها بسیار متفاوت است.برای مثال حجم یک قاشق چای خوری نزدیک به دو برابر یک نوع دیگر قاشق چای خوری می تواند باشد.

.اعداد حک شده روی وسایل اندازه گیری معمولا کوچک  هستند،بنابراین در خواندن آنها دقت کنید.مقدار دارو را در حالتی که در راستای چشم شما است تنظیم کنید.

شرایط نگهداری دارو در خانه

.به شرایط نگهداری دارو توجه کنید،داروها را طبق شرایط ذکر شده روی برچسب آنها نگهداری کنید.شرایط نگهاری برخی اروها ممکن است با توجه به روش استفاده از آنها تغییر کند،حتما در این موارد طبق بروشور دارو،عمل کنید.

.از قرار دادن دارو در محیط های مرطوب و یا در معرض نور و دما خودداری کنید.

.از نگهداری دارو در یخچال بپرهیزید،مگر اینکه پزشک یا داروساز به شما گفته باشند یا روی برچسب دارو ذکر شده باشد در دمای ۲_۸ دجه سانتی گراد نگهداری شود.

.در هنگام دادن دارو به کودک به منظور جلوگیری از مصرف نادرست و اشتباهی،دارو را در ظروف اصلی خود نگهداری کنید.

.داروها را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

عارضه ناخواسته دارویی

.عارضه ناخواسته دارویی عبارت است از هر نوع واکنش زیان آور و ناخواسته که به دنبال مصرف دارو یا واکسن رخ می دهد.

.برخی عوارض ارویی مانند تنگی نفس،درد در قفسه سینه،بیهوشی یا احساس بیهوش شدن،تورم صورت،لب،زبان یا گلو و تشنج بسیار جدی هستند و نیاز به مراجعه اورژانسی به پزشک دارند.

 

مباحت مرتبط

بهترین فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ، بهترین فوق تخصص مغز واعصاب ، فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ،  مغز و اعصاب ، بهترین دکتر مغز واعصاب کودکان ، دکتر مغز واعصاب ، دکتر متخصص مغز واعصاب ، روانپزشکی ، جراح مغز واعصاب ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، روانشناسی ، رشته روانشناسی ، روانپزشک ، رشته روانپزشکی ،دکتر مغز و اعصاب کودکان  ، عوراض دارویی ، واکسن ، قرص ، شربت .

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

کلام ناواضح کودک

کلام ناواضح کودک

اگر کلام کودک ناواضح باشد چه میتوان انجام داد؟

کلام ناواضح کودک

کلام ناواضح کودک

 

کودکان در سن ۲تا ۶ سالگی شروع به اضافه کردن تعداد زیادی از صداهای گفتاری در سیستم گفتاری میکنند.ممکن است کلان ناواضح کودک شما را گیج کند و کودک ۳ساله آنقدر نا واضح صحبت می کند که حتی والدینش نمی توانند منظور او را بفهمند ممکن است آسیب گفتاری از نوع تلفظ داشته باشد.

اختلال در تلفظ،ممکن است توانایی کودک در گفتن صداهای منفرد یا بیان صداها در کلمات و جملات را تحت تاثیر قرار دهد.بعضی کودکان ممکن است در تمایز گذاشتن صداهای مختلف زبان (مثلا تفاوت بین “ت”و “ک”) و بخش کردن کلمات به هجاها و صداهای مشکل داشته باشند و برایشان دشوار باشد.

کمتر اتفاق می افتد ولی ممکن است کودکی باشد که شل یا کند حرف بزند که به آن دیزآرتری میگویند.این مشکل ممکن است به دلیل فلج مغزی ،مشکلات عصبی یا ضربه مغزی همراه باشد.

گاهی اوقات تصور میشود که کوتاه بودن بند زیر زبان منجر به خطاهای گفتاری کودک میباشد.در این گونه موارد باید قبل از جراحی حتما یک معاینه کامل گفتاری صورت گیرد چون ممکن است مشکل با گفتار درمانی حل شود.

نقش والدین

کارهای زیر را انجام داده و به بهترین متخصص مغز واعصاب کودک مراجعه کنید:

– وقتی کودک صحبت میکند ،مرتبا حرف او را قطع نکنید تا تلفظ صحیح را به او نشان دهید.اجازه دهید صحبتش تمام شود و به کودک خود استرس وارد نکنید و بعد:

– در صحبت خودتان ،صداهای کلمات را واضح تلفظ کنید ولی روی آنها بیش از حد هم تاکید نکنید بلکه توجه کودک را به طور غیر مستقیم به تلفظ صحیح آن صدایی که اشتباه می گوید،جلب کنید.

فواید ارجاع به گفتار درمانی یا آسیب شناس گفتار و زبان:

طراحی یک بر نامه ارتباطی اختصاصی برای کودک که میتوند شامل استفاده از ابزارهای جایگزین ومکمل برقراری ارتباط باشد.

حمایت از خانواده و متخصصان جهت نیازهای ارتباطی کودک و بهبود بخشیدن آنها.

گفتار درمانی

گفتاردرمانی گفتار و زبان رشته‌ای از علوم توانبخشی است که به بررسی ماهیت تمامی اختلالات گفتار و زبان و نیز روشهای تشخیص و درمان این اختلالات می‌پردازد. عده‌ای ارزیابی و تشخیص اختلال در بلع را نیز در حیطه تخصص متخصصان گفتار درمانی می‌دانند.زبان از دو بخش درکی و بیانی تشکیل شده و گفتار دارای چهار قسمت می‌باشد که عبارتند از:تولید articulation، روانی fluancy، صوت voic و تشدید resonance.

برای برطرف شدن سئوالات خود با متخصص مغز و اعصاب کودک در ارتباط باشید.

برچسب ها : بهترین فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ، بهترین فوق تخصص مغز واعصاب ، فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ،  مغز و اعصاب ، بهترین دکتر مغز واعصاب کودکان ، دکتر مغز واعصاب ، دکتر متخصص مغز واعصاب ، روانپزشکی ، جراح مغز واعصاب ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، روانشناسی ، رشته روانشناسی ، روانپزشک ، رشته روانپزشکی ،دکتر مغز و اعصاب کودکان ، کلام ، گفتار.

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

روش دارو دادن به کودک

راه حل مقاومت کودک در برابر مصرف دارو

با بهترین فوق تخصص کودکان تهران همراه باشید

در برابر کودکی که برای مصرف دارو مقاومت می کند چه باید کرد؟

در میان کودکان ، همیشه هستند کودکان و حتی نوزادانی که برای خوردن دارو بسیار اذیت می کنند و چاره ای برای دادن دارو به کودک هم نیست ، مصرف دارو همیشه یک تجربه مطبوع نیست، اما ضروری است.

برخی از والدین پس از دیدن رفتار دفاعی و حتی پرخاشگرانه کودکان در برابر خوردن دارو ( مانند پرت کردن قرص ها ، بستن دهان ،جیغ کشیدن ، گریه ی زیاد و …) غمگین و هراسان می شوند. تا جایی که گاهی بین والیدین برای ندادن دارو هم در آن زمان بحث می شود. ناراحتی آنها طبیعی است. تحمل این رفتارها برای یک انسان آگاه بسیار مشکل است. برای اجتناب از جنگ و دعوا و ایجاد یک تصور صحیح از درمان دارویی ،به توصیه های ما عمل کنید تا کودک هم کمتر اذیت شود و شما هم راحت باشید.

راه صحیح دارو دادن به کودک

دیدی مثبت داشته باشید برای دارو دادن

در ابتدا اصلا برای دارو دادن به فرزند کوچک و خوردسالتان از او عذر خواهی نکنید و نگذارید فکر کند که به نظرشما دارو بدمزه است. درست مانند آنکه یکی از اعمال عادی و روزانه را انجام می دهید، مثبت باشید و اصلا غیر عادی رفتار نکنید.

رفتاری جدی داشته باشید، به طوری که عدم همکاری کودک به هیچ وجه به ذهنتان خطورنکند و در کار شما تاثیر نداشته باشد . وقتی ناچارید برای درمان به کودک دارو بدهید، طوری رفتار کنید که احساس کند حق انتخاب دارد و مشکل مهمی پیش نیامده است. اما شما با روند و سرعتی مناسب کار دادن دارو های کودک را انجام دهید.

خود را سرزنش نکنید. به کودک نگویید که به خاطر دادن دارویی بد مزه به اومتاسف هستید و همچنین، در صورت مقاومت در برابر مصرف دارو کودک را تهدید نکنید که این موضوع را به اطلاع پزشکش می رسانید. از یک روش جمعی استفاده کنید، به او بگویید که شما و پزشک خواهان درمان و بهبودی او هستید و به همین علت، او مجبور است که دارو مصرف کند.

برای مطالعه بیشتر در باره داروهای ضد صرع اینجا مقاله ای کامل دارید.

مشکل دارو نخوردن و را تا حد امکان آسان بگیرید

روش های دیگر: راههای زیادی برای آسان تر کردن مصرف دارو بدون از بین رفتن اثر آن وجود دارد.

داروها به شکلهای گوناگون:قرص،شربت یا قرص های جویدنی موجودندوشما می توانید نوعی را انتخاب کنید که مصرف آن برای کودکتان آسانترباشدتوصیه اکید ما این است که همیشه هنگام تجویز داروها باپزشک صحبت کنید واراو بخواهید،بهترین راه را برای استفاده از آن داروی خاص به شما توصیه کند.

درصورت موافقت پزشک یا داروسازان،داروراباچیزی که کودک دوست دارد،مخلوط کنید.مثلا می توانید یک داروی مایع را باقدری شیر یا آبمیوه مخلوط کنید .داروراداخل یک فنجان یا شیشه نریزید،زیرااگرکودک همه آن را نخورد،مقدارصحیح دارورادریافت نخواهد کرد.می توانید،یک قرص را خورد کنید وبایک قاشق فالوده سیب،مربا یا آب پرتقال مخلوط کنید.هیچگاه،دارورا به عنوان آب نبات به کودک ندهید.

اگرکودک شما دربلعیدن قرص مشکل دارد،بخش۴-۹رابرای غلبه براین مشکل مطالعه کنید.کودک باید بیاموزد که بدون چون وچرا دارورا مصرف کند .

اگر کودک شما تشنج دارد برای داروهای ضد تشنج و یا دارو های ضد صرع به اینجا مراجعه کنین.

روش های گوناگون را بیازمایید.درمورد قاشق های مخصوصی که می تواند به شما دردادن داروبه کودک کمک کنند،با پزشک مشورت کنید. بکوشید با یک قطره چکان یا سرنگ بدون سوزن داروی مایع را دردهان طفل بریزید.

ازروش های ویژه استفاده کنید.قطره های چشمی وگوشی درمیان سایرداروها احتیاج به روش های خاصی دارند.ازروش زیرکه یک چشم پزشک به ما آموخته است،استفاده کنید:کودک را بخوابانیدوچشمانش را ببندید.چند قطره از دارورادرگوشه داخلی چشمی که بسته است،بچکانید.هنگامی که کودک چشمانش راباز می کند،قطرات دارو به قرنیه می رسند.یک کودک شش یا هفت ساله می تواند خودش از این روش استفاده کند.

درصورت نیازبه استفاده از قطره گوشی،درحال چکاندن دارو توجه کودک رابه تماشای تلوزیون یا داستانی که برایش تعریف می کنید،جلب کنید.

اگر متوجه بیماری میگرن در کودک شدید برای داروی میگرن کودکان به اینجا مراجعه شود.

درمورد دارو دادن و کاری که می کنید توضیح دهید

حتی یک کودک خردسال نیز بیماری را احساس می کند.درمورد میکروب ها و داروها که جنگجویان کوچک وشجاعی برای مبارزه با آنها هستند،با کودک صحبت کنید. به او بفهمانید که مصرف داروهمین حالاضروری است. اوراازطول زمان درمان نیز آگاه کنید.

پایدارباشید عمل خودراتوضیح دهید وسپس بدون عذرخواهی یا همدردی بیش از حد،دارورابه او بخورانید.درصورت امکان،بهتراست همراه با دارو یک لیوان آب میوه نیز به کودک بدهید.

برای مصرف دارویک دوره زمانی تعیین کنید.بااستفاده از یک تقویم،شمارش معکوس را آغاز کنید.تعدادروزهایی را که کودک باید دارو مصرف کند،علامت بزنید. هربارکه دارو می خورد،یک ستاره می گیرد وبه پایان آن دوره زمانی نزدیک تر میشود.

ازیک علامت دهنده استفاده کنید.به عنوان مثال،یک تایمر یا یک ساعت راطوری تنظیم کنید که زمان مصرف دارورا با زنگ زدن اعلام کند.بااین روش تقصیرها برسرساعت می افتدنه شما

همکاری را تشویق کنید.

کودک را در آغاز به خاطر مصرف دارو وسپس به خاطر خوش اخلاقی دردریافت آن،تشویق کنید.کودک بزرگتری که خودش دارورامصرف می کند،بایدرفته رفته احساس خوبی نسبت به این عمل پیدا کند.

مشکل درخوردن قرص

سرانجام،همه کودکان باید بلعیدن قرص را بیاموزند،زیرابیشترداروهای بزرگسالان به این شکل هستند.کودکان خردسال،داروهایشان را به صورت مایع ویاقرص های جویدنی مصرف می کنند،امادراغلب موارد،ازکودکان بزرگترانتظار میرودتابه آسانی قرص را ببلعند.اگرچه برخی کودکان به راحتی این کارراانجام میدهند،اماهیچ کس با دانستن روش آن به دنیا نمی آید.بسیاری ازاوقات،اولین دفعه مصرف قرص،همراه با یک بیماری است.اگراین تجربه برایش ترسناک باشد،برای مدت طولانی برای او مشکل ایجاد خواهد کرد.

دراینجا چندمرحله برای آماده کردن کودکان،مطرح شده اند.

متخصص مغز و اعصاب کودکان

چگونگی انجام آنرابه کودک بیاموزید.

یک توالی منطقی از وقایعی راکه به پایین رفتن قرص از گلو می انجامد،برای کودک توضیح دهید.سپس مواردزیررابه کاربندید:

الگوی کودک باشید.اول،توضیح دهیدکه قرص،آب نبات نیست وخوردن بدون اجازه آن ممنوع است.سپس به کودک اجازه دهید تاقرص خوردن شماراتماشا کند.

من قرص رو وسط زبونم میگذارم.میبینی کجاست؟)(حالابرای پایین دادن اون،میخوام کمی آب بخورم اوخ نشد.خوب یک لیوان آب دیگه.حالادرست شد)کودک را مجبوربه تقلیدازخودکنید.ازاوبخواهیدخوردن قرص را تصورکرده،سپس تظاهربه انجام آن کند.مجبورش کنید،جایی را که قرص ازروی زبان حرکت می کند،نشان دهدوسپس بانوشیدن یک جرعه آب،وانمودکندکه قرص مانندپینوکیوبه داخل شکم نهنگ وارد شده است.

تمرین کردن.حالابگزاریدبلعیدن تکه ای کوچک ازهویج پخته،لوبیای پخته،یا قطعه کوچکی از آب نبات را تمرین کند.این قطعه باید ازقرص واقعی کوچکترباشد.کم کم،اندازه قطعه را افزایش دهید ودرهرمرحله اوراتشویق کنید.برخی کودکان درمقایسه با سایرین به جلسات تمرین بیشتری نیاز دارند.

درصورت لزوم،ازیک وسیله کمکی برای قرص خوردن استفاده کنید.باپزشک خوددراین مورد مشورت کنیدودرصورت نیاز،این وسیله را که معمولا درداروخانه ها موجوداست،برای کمک به کودک تهیه کنید.به خاطرداشته باشید،قطعات غذایی که برای تمرین استفاده می کنید،بزرگترازیک قرص حقیقی نباشند.

برای تکمیل دانش خود و مشاهده لیست داروهای ضد تشنج به اینجا مراجعه کنید.

با یک قرص جویدنی ویتامین به سادگی تمرین کنید. قرص را به قطعاتی کوچک تقسیم نموده و از کودک خود بخواهید که هر قطعه را جداگانه ببلعد. سپس اگر دچارسردرد شد و نیاز به دارو داشت ،داروی مسکن جویدنی بچه را ( آسپرین بچه یا استامینوفن) خرد کنید و بگذارید هرقطعه را جداگانه ببلعد. شما از تاثیر این روش عالی، شگفت زده خواهید شد.

موارد مفید دیگر : بهترین فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ، بهترین فوق تخصص مغز واعصاب ،  مغز و اعصاب ، بهترین دکتر مغز واعصاب کودکان ، دکتر مغز واعصاب ، دکتر متخصص مغز واعصاب ، روانپزشکی ، جراح مغز واعصاب ، بهترین دکتر مغز و اعصاب ، روانشناسی ، رشته روانشناسی ، روانپزشک ، رشته روانپزشکی ،دکتر مغز و اعصاب کودکان ، مصرف دارو.

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان