رعشه کودک ۱۳ ساله

سلام جناب دکتر
پسرم قبلا تشنج داشت زیر نظر دکتر در تبریز، ۲/۵ سال تگرتول ۲۰۰ مصرف می کرد. نوارهای مغزی نشان از بهبود داشتند که طبق نظر پزشکش از تیر ماه شروع به قطع دارو کردیم که اول مهر کامل قطع شد. درس هایش فشار می آوردند حتی سر جلسه امتحان ریاضی بخاطر استرس با دستهای لرزان و گریان ورقه را داده بود آمد من کلی دلداریش دادم. ولی یک هفته بعد رعشه گرفت کل دست و پاهایش رعشه گرفته بودند و اختیار دستش نبود ولی هوشیار کامل بود. بعد از این مرحله می گفت تمامی ساختمانها و تیر برقها دارند خم می شوند به سرم یک ۱۰ دقیقه ای مشکل اختلال بینایی پیدا کرده بود. درست یک هفته بعدش تکرار شد.
بردم دکترش نوار مغزی گرفتند گفتند آن حالت تشنج نبود فقط تیک است ولی تشنجش برگشته و دوباره دارو تجویز کرده اند. حالت رعشه اش نگرانم کرده نظر حضرتعالی چیست؟ نیاز به وزیت شما دارد؟

1 پاسخ

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخ دادن به دکتر مهران آقامحمدپور لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *