نوشته‌ها

رشد شخصیت کودک

رشد شخصیت کودک

در رشد شخصیت کودک ، عوامل زیادی مؤثر هستند که میزان تأثیر آنها  به میزان توانایی کودک به درک اهمیت این عوامل در ارتباط آنها با خودش بستگی دارد. حال در این مقاله به بررسی این عوامل و تاثیر آنها در رشد شخصیت کودک می پردازیم.

  • مزاج یا سرشت :

مزاج یا سرشت عبارت است از خصوصیات روانی و فیزیولوژیک که فرد با آن به دنیا می آید  مزاج افراد، حتی دو خواهر با هم متفاوت است .مزاج در تمام عمر روی رفتار فرد تاثیر می گذارد و از آنجا که بخش عمده آن زیستی – جسمی است ،در سراسر عمر تغییر زیادی نمی کند .یکی از نکاتی که پدر و مادر باید در فرزند پروری همیشه به آن توجه داشته باشند ،همین فطرت و سرشت کودک است .

مزاج یا سرشت در تعامل با محیط و پرورش است ، بعضی از کارشناسان علوم تربیتی اهمیت مزاج یا سرشت را بیشتر می دانند و برخی نیز برعکس .اهمیت محیط و پرورش خواه بیشتر باشد یا نه ،موضوع مهم آن است که تربیت و پرورش قابل تغییر و دستکاری هستند و ما با بکار بردن مهارت های پرورشی و فرزند پروری است که می توانیم تاثیر بیشتری روی فرزند خود داشته باشیم .

  • کودکان از نظر مزاج سه دسته هستند :

  1. کودکان سخت یا دشوار : شامل ده درصد کودکان هستند که ساختمان جسمی و روانی آن ها حساس ،سخت و تحریک پذیر است مثلا بد خوابند ،نا آرامند ،الگوی غذاخوردن آن ها بی نظم یا حساس هستند .پرورش بچه های این گروه و مدارا کردن با آنان ،برای هر پدر و مادری مشکل خواهد بود .
  2. کودکان آسان : چهل درصد کودکان را شامل می شوند ،کودکانی منظم هستند و آرام کردن و تربیت آنها آسان است .
  3. ترکیبی از صفات کودکان دشوار و آسان : پنجاه درصد کودکان تشکیل می دهند،که بعضی از خصوصیات کودکان دشوار و بعضی برای ارزیابی مزاج کودک از ویژگی های ۹ گانه زیر استفاده می شود:

۱- سطح فعالیت :

باید ببنیم که میزان فعالیت آن ها به چه اندازه است آیا فعالیت معمولی دارند، فعالیتشان بیش از حد است ،یا برعکس کمتر معمولی فعالیت می کنند.

۲- موزونی :

قابل انتظار بودن رفتار و اعمالی نظیر خواب،خوراک و دفع ،برای ارزیابی باید ببینید که آیا کیفیت فعالیت هایی مانند خودردن خوابیدن و دفع ،در آنان موزون و قابل پیش بینی ،یا ناموزون و غیرقابل پیش بینی است.

۳- نزدیکی یا کناره جویی و به طور کلی نحوه واکنش کودک به محرک های تازه مثل افراد حیوانات و وسایل:

این عامل بیشتر سطح اضطراب پایه کودک را نشان می دهد. برای ارزیابی باید بینید که آیا به راحتی، به آسانی و با علاقه مندی به محرک های تازه و نو نزدیک می شوند یا کناره جو و اجتناب کننده هستند.

۴- میزان سازگاری اجتماعی سرعت و آسانی تغییر رفتار فعلی کودک در واکنش به سر نخ و تغییرات محیطی:

برای ارزیابی ببینید که آیا به راحتی و به آسانی با شرایط،اتفاقات و تغییرات سازگار می شود یا بر عکس سازگاری و تطابق آنها ضعیف است.مدارا با کودکانی که میزان سازگاری آنها کم است،برای هر پدر و مادری سخت است و باید  از ابتدا به آن توجه داشته،برای آن برنامه ریزی کنند.در صورت انطباق خوب والدین و فرزند پروری رضایت بخش،می توانند سازگاری و تطابق کودک را بهبود بخشند.

۵-شدت نشان دادن واکنش (میزان بروز انرژی و شدت در نشان دادن واکنش به تغییرات محیطی و ناکامی ها):

بعضی از  کودکان نسبت به شرایط ، اتفاقات ،تغییرات و ناکامی ها به شدت واکنش نشان می دهند و بعضی نیز شدت واکنش کنترل شده و حساب شده تری دارند.آموزش گیری از والدین چه از طریق همانند سازی با والدین و چه از طریق یادگیری اجتماعی،الگوسازی نقش و آموزش مهارت ها می تواند شدت واکنش را متعادل کند .

رشد شخصیت کودک

۶- حساسیت یا  آستانه واکنش (شدت تحریک مورد نیاز یرای برانگیختن یک واکنش خاص از کودک):

این عامل به خصوص در تربیت کودک اهمیت دارد .بعضی از کودکان آستانه واکنش پایین تری دارند ،حساس هستند و راحت تر می توان واکنش مورد انتظار،مانند آموختن رفتار جدید را از آنان استخراج کرد.

پس سخت تر می توان واکنش مورد انتظار ،مانند آموختن یک رفتار جدید را از آنها استخراج کرد.

۷- کیفیت خلق (خلق ذاتی و سرشتی کودک را نشان می دهد):

برای ارزیابی ببینید که خلق آنها پر نشاط و بشاش است یا افسرده، غمگین و اهل گریه و زاری هستند؟ آیا مضطرب و ترسو هستند؟ خشمگین،عصبانی و تحریک پذیرند یا آرام و صبور؟در اینجا نیز انطباق خوب والدین و فرزند پروری رضایت بخش آنها می تواند موثر باشد .این اثر نیز از طریق ایجاد اعتماد و اطمینان به محیط خارجی و همین طور از طریق همانند سازی با والدین و الگوگیری و یادگیری از اطرافیان است.

۸- میزان توجه و تمرکز کودک (میزان نگهداری و حفظ توجه علی رغم محرک های درونی و بیرونی غیر مرتبط):

برای ارزیابی ببینید که آیا محرک های محیطی به آسانی و به سرعت حواس کودک را پرت می کند؟ در صورتی که فرزند شما جهت حواس پرتی آمادگی دارد،با کنترل محرک های درونی و بیرونی و همینطور تمرین های مناسب از میزان حواس پرتی او بکاهید.

۹- میزان پافشاری (پافشاری در انجام یک عمل و ادامه فعالیت هنگام مواجهه با موانع):

بعضی کودکان در انجام یک عمل و فعالیت پافشاری داشته،بعضی دیگر در برخورد با موانع و ناکامی ها زود دلسرد،نا امید و سرخورده می شوند.

 

*بخوانید : اختلالات عاطفی !

 

موارد فوق اجزا سنتی تشکیل دهنده مزاج هستند . اما عوامل دیگری نیز وجود دارند که می توانند به عنوان بخشی از سرشت در نظر گرفته شوند، زیرا از بدو تولد همراه کودک هستند.این عوامل شامل بهره هوشی،میزان خلاقیت و کنجکاوی ،انواع و مقدار استعدادها یعنی نقاط ضعف و قوت کودک می شود . هر یک از این عوامل نیز می توانند شاخصه های دیگری را تعیین کنند .به طور مثال هوش نیز روی انعطاف و تطابق پذیری، طریقه برقراری ارتباط و گفت و گو ،حل مسئله و… فرد تاثیر گذار خواهد بود .

با درک واقعی مفاهیم فوق ،عمق دید ما به عنوان پدر و مادر از کودک و همینطور درستی انجام وظایف پدر و مادری بیشتر می شود .که برای رشد شخصیت کودک حائز اهمیت هست ،به طور مثال زمانی که مزاج کودک سخت و مشکل است ،والدین باید برای انجام درست وظیفه فرزند پروری ،آموزش لازم را بینند و همینطور آستانه تحمل خود را برای شرایط سخت بالا ببرند یا زمانی که فرزند از نظر مزاجی پرتحرک بوده ،محدوده توجه و تمرکز او ضعیف است که والدین باید با شروع اقدامات اصلاحی این مشکلات را کاهش دهند و گرنه ممکن است فرزند علائمی شبیه به اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه پیدا کند.در این صورت از یک طرف نیازمند اقدام درمانی طولانی و پرهزینه منفی دارد. یا زمانی که کودک به طور سرشتی اضطراب آلود و افسرده است والدین نباید به گونه ای برخورد کنند که اضطراب یا افسردگی کودک را شدت بخشند،برعکس باید اقدام و مهارت های آنها معطوف به کاهش اضطراب یا افسردگی فرزندشان باشد.

  • عوامل موثر بر رشد شخصیت کودک :

همه ما علاقه مندیم که کودکانی شکوفا و بالنده داشته باشیم ،پس باید عوامل موثر بر رشد کودک را بشناسیم و با توجه به آن برنامه ریزی و اقدام کنیم . این عوامل عبارست از:

۱- سلامتی و تندرستی :

یکی از مهم ترین عوامل برای رسیدن به خود شکوفایی کودک ،سلامتی و تندرستی اوست ، که کودک را در رسیدن به اهداف و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات کمک می کند. بیماری فقط در پی ارضای نیازهای اولیه خود باشد،نیازهای عالی تر برای او دست نیافتنی می گردد . هنگام ابتلا به بیماری ،کودک احساس می کند بر روی بدن خود کنترلی ندارد و در پی آن تجسم نفس ،اعتماد و اتکا به نفس در وی کاهش می یابد.

۲-شادی و نشاط :

کودکان شاد راحت تر بر موانع و ناکامی ها غلبه پیدا می کنند ،راحت تر به افراد و اتفاقات جدید نزدیک شده ،آن را تجربه می کنند .

رشد شخصیت کودک

 

۳- مهارت و تجربه والدین :

میزان اطلاعات و تجربه والدین تاثیر زیادی بر رشد شخصیت کودک دارد. والدین با تجربه مشکلات و نیازهای هر دوره را پیش بینی کرده،با برنامه ریزی درست،کودک خود را هدف گذاری و رسیدن به آن کمک می کنند.با تغییر شرایط  زندگی یعنی همراه با صنعتی و نو شدن و در پی آن افزایش ارتباطات و کاهش فاصله ها،ممکن است مدل های سنتی فرزند پروری و سبک زندگی گذشته، در تطابق با شرایط  جدید مشکل داشته باشند. یکی از راه های بر طرف کردن این مشکلات و تطابق مدل های سنتی با مدل های نوین،فراگیری مهارت های فرزند پروری است. البته به جز تجربه،نگرش و طرز برخورد والدین نیز  مهم است.در واقع نگرش هر فرد نیز به میزان آگاهی،خلق قالب و رضایتمندی او بستگی دارد .

۴- مزاج شخصیت کودک :

چنانچه قبلا گفته شد کودکان مزاج های متفاوتی دارند ،بر همین اساس اطلاع والدین از این وضعیت ها برای رشد شخصیت کودک  و کسب مهارت های لازم در حسن تناسب و تطابق آن ها با کودک تاثیر گذار خواهد بود.

۵- جنسیت کودک:

نوع نگرش اطرافیان نسبت به کودک ،به ویژه در جوامع سنتی ،تحت تاثیر جنسیت او است . کودک از بدو تولد تحت فشارهای اجتماعی نیرومندی است تا بتواند با الگوهای خاص پذیرفته شده فرهنگی مربوط به جنسیت خود هماهنگ شود. جنسیت حتی بر نوع و سرعت کسب مهارت کودکان تاثیر مستقیم دارد. از طرف دیگر مراحل مختلف رشد پسر و دختر و مسائل پیش آمده با هم متفاوت است .

۶- تربیت تولد و تعداد فرزندان :

تجربه والدین در مورد فرزند اول کمتر است لذا تمایلشان به مداخله، محدود کردن ، اجبار و نشان دادن شدت عمل در مورد فرزند اول ، نسبت به بچه های بعدی بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر فرزند اول در محیطی کودک محور رشد می کند، لذا بهتر از فرزندان بعدی توسط بزرگترها پذیرفته می شود و به همین خاطر انتظار این می رود که مسئولیت پذیرتر بوده پذیرش بیشتری برای نقش های مهم و برجسته مانند رهبری داشته باشد . تعداد کودکان یک خانواده نیز بر رشد کودک تاثیر گذار است . والدینی که چند کودک دارند ، مجبورند توجه خود را بین آنان قسمت کنند ،که این موضوع ممکن است زمینه ساز بروز رقابت و دعوا در میان کودکان گردد.کودکان بیمار یا ضعیف نیز توجه و تلاش بیشتر والدین را به خود معطوف و در نتیجه الگوی شخصیتی تابع و وابسته پیدا می کنند از طرف دیگر مشکلات رفتاری گسلنده ،مانند پرخاشگری و فرار از منزل در فرزندان دیگر افزایش می یابد.

۷- میزان درآمد خانواده و دسترسی به امکانات مادی :

وقتی که پول به مقدار کافی در سیستم خانواده وجود داشته باشد ،والدین دچار مشکل زیادی نبوده ،منابع بیشتری برای مقابله با فشارها و موانع در اختیار خواهند داشت .به همین دلیل راحت ترمی توانند برای رشد و آموزش تمام فرزندان خود پول خرج کنند. نقش مهم امکانات مادی دیگر مانند مسکن تعداد اتاق ها ،دسترسی به امکانات سرگرمی و تفریحی و…را نیز نباید از نظر دور داشت .

۸- دسترسی خانواده به سیستم های حمایتی :

سیستم های حمایتی ،آگاهی و اطلاعات خانواده را افزایش و منابع جانشین به آنان عرضه می دارد و از طرف دیگر تعامل اجتماعی و معاشرت را بالا می برند .همچنین از میزان استرس تحمیل شده بر خانواده کم می کنند.

  • وظایف پدر و مادر در رشد شخصیت کودک :

یکی از سوالات مهم در محبث مهارت های فرزند پروی این است که واقعا وظایف پدر و مادر چیست ؟

در مقایسه با دیگر موجودات کره زمین ،فرزندانشان طولانی ترین زمان را برای اتمام رشد و نمو ایجاد استقلال و خودکفایی نیاز دارد، و در تمام این دوران به پدر و مادر خود وابسته است . در ابتدای زندگی کودک به تازگی مراحل رشد و نمو خود را شروع کرده ،حواس او فاقد پختگی لازم ،و تجارب او از زندگی کم و پراکنده است ،این مادر یا جانشین اوست که با انجام وظیفه درست ،محیط مناسب را برای تکامل کودک فراهم می آورد. اهم و عمده وظایف پدر و مادر عبارت است از ارضا نیازهای فرزند یک میحط سالم خانوادگی ،نه تنها به فرزندان بلکه به همه اعضای خانواده این امکان را می دهد تا نیازهای واقعی و مقبول خود را برآورده سازند.

نیازهای اعضای خانواده عبارت است از:

  1. نیازهای اولیه یا جسمانی غذا لباس ،مسکن و امنیت
  2. نیاز به برقراری روابط عاطفی و خوب
  3. نیاز به نقطه اتکا

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

تربیت کودکان باهوش تر

چگونه میتوان کودکان باهوش تری تربیت کرد ؟( قسمت اول )

چگونه میتوان کودکان باهوش تری تربیت کرد ؟( قسمت اول )

تربیت کودکان باهوش تر

دکتر متخصص مغز واعصاب

هر کودک در مسیر زندگی خود از موقع به دنیا آمدن تا بزرگسالی هم از نظر ابعاد بدنی و نیز ازنظر توانایی های ذهنی حرکتی تغییر می کند

که این تغییرات باعث می شود که یک نوزاد به یک فرد بزرگسال با توانایی های بیشتری تبدیل شود.

در این بین گروهی از کودکان به دلایل مختلف از جمله مشکلات ژنتیکی،  بیماری های عفونی ،اختلالات ساختمانی مغزی و یا

انواع مختلف بیماری های عضلانی عصبی ،سیرتکامل حرکتی و ذهنی خود رابه صورت مناسب طی نمیکنند.

از طرفی دیده شده است که مداخلات توانبخشی می تواند مخصوصا در کودکان زیر ۵سال باعث بهبود عملکردذهنی و
حرکتی این کودکان هم درکودکی وهم درآینده شود به گونه ای که تعدادزیادی می توانند

درصورتی که در معرض توانبخشی مناسبی قرار بگیرند،فرد توانمندی درجامعه شوند ولی درصورتی که این اقدامات نادیده گرفته شود،

چگونه میتوان کودکان باهوش تری تربیت کرد ؟( قسمت اول )

شاید همیشه فردی وابسته وناتوان در جامعه شوند.کودکانی که درطیف های مختلف اختلالات تکاملی مانند اوتیسم،فلج مغزی،بیش فعالی،

نقص توجه،اختلالات یادگیری،اختلال هماهنگی رشدی،تاخیرحرکتی وغیره
هستند علایم متفاوتی دارند که ممکن است این علایم دربسیاری از اختلالات به طورهمزمان وجوداشته باشد

مانند مشکلات توجهی وهوشیاری پایین درمحیط ، مشکلات حسی ،ضعف درطرحواره بدنی وآگاهی بدنی،مشکلات هماهنگی بین اندام های

بدن،سرعت عمل پایین،ظرفیت پایین درحافظه،کندی دریادگیری،مشکل درحرکت های درشت وظریف،تعادل کم وبسیاری موارددیگر.

کاردرمانی یکی ازدرمان های رایج توانبخشی این مشکلات است وبه همراه آن ارایه تمرینات وبازی هایی که والدین بتوانند در هرموقعیتی درمنزل،با انجام آن به بهبود این مشکلات کمک کنند اهمیت زیادی دارد.

به همین منظوردراین مقاله فعالیت هایی طراحی شده است که خانواده ها با وسایل موجود در منزل بتوانند انجام دهند و در راستای رفع این مشکلات به کودکان خودکمک کنند.

بازی های این مجموعه به ترتیب رده های سنی وسطح آسان به سخت طبقه بندی شده است.

که بازی های ابتدایی آن مناسب برای شدت مشکلات زیاد وسن های پایین تراست وبه تدریج رده سنی وسطح پیچیدگی بازی ها افزایش می یابد.

تربیت کودکان باهوش تر

 

وسایل بازی مناسب کودکان زیر۱ سال :

تا ۶ ماهگی کودک:

جغجغه های دستی،فرفره،عروسک های کوچک قابل آویختن به گهواره (به ویژه اگردارای حرکت وصداباشند)حلقه های قابل شستشوکه بتواند دردست بگیردودردهان بگذارد.

  ۶ ماهگی به بعد:

جغجغه های پایه دار،حیوانات عروسکی توپر،عروسک های پلاستیکی نرم که بافشاردادن،پرتاب کردن وکوبیدن روی آن صدا می دهند،

اسباب بازی های کوکی که صدا میدهند وحرکت می کنند)فوایداین بازی تحریک شنیداری،حس عمقی،لامسه،تقویت عضلات چشم ودنبال کردن اشیا و ادراک بینایی می باشد.

۲-چندبازی مناسب برای کودکان زیر ۱ سال
یک توپ کوچک نرم انتخاب کنید،آن رادریک ظرف درپوش داربگذارید.ازبچه بپرسیدتوپ کجارفت؟ اوراتشویق کنید که درظرف رابازکند و توپ بیرون بیفتد

مثل جعبه هایی که دلقلکی بیرون میپرد، بیرون افتادن توپ هم برای او جالب خواهدبود.

این بازی راهی است که به کودک می آموزدکه چیزهایی که او نمیبیند ممکن است وجودداشته باشد.
این بازی،آموزش ثبات هدف و شی است و برای توجه وهشیاری مناسب است.

ظرف های پلاستیکی یا ظروف ماست ویا کاسه های نشکن برای این بازی مناسب می باشد.
ازاین ظروف برای ایجاد یک برج استفاده کنید،به کودکتان کمک کنید که برج رابریزد،این فعالیت به او یاد خواهد داد که نشانه گیری
یک هدف رابیاموزد و باعث بهترشدن هماهنگی چشم و دست می شود،درحالی که ریختن وچیدن را هم یاد خواهد گرفت.

راه دیگربرای تقویت مفهوم ثبات هدف (ثبات مفهوم به این معنی است که اگروسیله ای ازجلو چشم کودک خارج می شودکودک بفهمد
که هنوز آن شی وجوددارد)به وسیله مخفی کردن یک اسباب بازی صدادارزیر پتو و یاحوله است.
ابتدا اسباب بازی رابه طور جزئی باپتو بپوشانید سپس صدای اسباب بازی رادربیاورید و اوراتشویق کنید که اسباب بازی را پیدا کند،

دوباره اسباب بازی راپنهان کنید،البته این بار به صورت کامل،بازی راتکرارکنید،درصورت پیداکردن اسباب بازی ،کودکتان راتشویق کنید.

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

کودک تربیت کودکان مغز و اعصاب کودکان

۷ اشتباه در تربیت کودکان

۷ اشتباه در تربیت کودکان

غرزدن فریاد ونصیحت های شما هیچ کدام باعث افزایش توانایی فرزند و موفقیت اودر انجام کارها نخواهد شد

تربیت کودکان

” دکتر مغز و اعصاب و هر آنچه که باید در مورد تربیت کودکان  بدانید

 

انتظارات غیر واقعی داشتن

شما نه فقط باید درمورد سرعت تغییردر فرزندتان انتظار منطقی داشته باشید بلکه باید به آنچه کودک قادر به دستیابی است هم واقع بینانه بنگرید شما باید کودک را همان گونه که هست ببینید نه آنچه قبلا بود یا انچه باید باشد . اگر فرزند شما در زمینه رشد اختلال دارد ،غیر منطقی است که از او انتظار داشته باشی ،بدون هیچ آموزشی ، مانندهمسالانش رفتار کند .

غرزدن فریاد ونصیحت های شما هیچ کدام باعث افزایش توانایی فرزند و موفقیت اودر انجام کارها نخواهد شد . فقط استرس زیادی به کودک می دهیدو فشار خون خودتان را بالا می برید.

فقط به تنبیه متکی بودن :

کودکانی که اعصاب والدین را بیشتر تحریک می کنند ،بیشتر هم تنبیه می شوند  ، اگر چه این عکس العمل طبیعی والدین است اما مطمئنا باعث تغییر رفتاری موثر نخواهد شد چون رفتاردرست را به کودکان یاد نمی دهند .

بر خلاف این که تنبه اکثرا موثر نیست والدین برای بهبود رفتار کودک از تنبیه استفاده می کنند . والدین کودک را مرتب تنبیه می کنند در اخرهیچ امتیازی باقی نمی ماند تا  آن رابه عنوان تنبیه از کودک بگیرند این کودکان به دلیل نداشتن راهکار درست رفتاری در چرخه معیوب رفتارهای نادرست باقی خواهند ماند برای شکستن این چرخه ، شما باید تشخیص به موقع رفتارهای درست وتشویق کودک به او کمک کنید

” تربیت کودکان با مشاوره با دکتر مغز و اعصاب کودکان  جناب آقای مهران آقا محمد پور  “

نصیحت کردن واز کاه کوه ساختن  :

اگرکودک بتواند رابطه ای بین تنبیه و رفتار نادرست خود پیدا کند شاید تنبیه باعث وقفه در انجام رفتار نادرست شود . اما اگر کودگ تنبیه را نوعی طغیان رفتاری والدین بداندهرگز دست از عمل نابهنجارخود برنخواهد داشت . وقتی کودک عمل اشتباهی انجام می دهد هر قدرکه شما بیشتر درباره آن صحبت کنید او کمتر منظور شما را خواهد کرد تا زمانی که موقعیت مناسبی پیش نیامده تا کودک واقعا علاقمند به صحبت های شما باشد چرا صحبت کنید؟به گفته ویل دورانت :اگر صحبت نکنید انگار بهترین حرف را زده اید.

بدون اخطار تنبیه کردن :

اگر بدون اینکه بطور واضح پیامدهای رفتار نادرست را برای کودک توضیح دهید اورا تنبیه کنید ،همه چیز به هم میریزد ،اگر به طور کلی کودک ماهیت تنبیه را بداند قادر به ایجاد رابطه بین رفتار نادرست وتنبیه است در غیر این صورت عمل شما را بی عدالتی خواهد دانست .

” تربیت کودکان و مشاوره با دکتر مغز و اعصاب “

تنبیه طولانی مدت

گرفتن اسباب بازی مورد علاقه کودک به مدت طولانی فقط به او یاد میدهد بدون وسیله بازی موردعلاقه اش بازی کند.

این مساله بد نیست ولی آنچه شما به عنوان نتیجه تنبیه انتظار دارید هم نیست .

علاوه بر این ،هر قدر که این تنبیه طولانی تر شود خشم کودک نسبت به شما بیشتر خواهد شد

بدون اینکه متوجه اشتباه خود شود در مجازات های طولانی مدت معمولا والدین ودیگر اعضای خانواده بیشتر از خود کودک تنبیه می شوند

علاوه بر این ،علاوه بر این طولانی بودن مدت بازی نکردن با وسیله بازی مورد علاقه یا گرفتن حق برخورداری از هر وسیله دیگری هیچ تغییری در او ایجاد نخواهد کرد . برای مثال هیچ رابطه منطقی بین قرار ندادن دوچرخه در جای خود و اجازه بازی کردن با دوچرخه را ندادن،وجود ندارد چون مجازات به کودک یاد نمی دهد دوچرخه را سر جایش بگذارد اغلب تنبیه های کوتاه مدت موثرتر خواهند بود اگر فرزند شما دوچرخه اش را در جای خود نگذاشت : به مدت ۲۴ ساعت اجازه دوچرخه سواری ندارد و نمی تواند دوباره سواره دوچرخه شود مگر اینکه که دوچرخه را ۱۰ بار از جایی که رها کرده به محل اصلی خود ببرد و آنجا پارک کند .

“ضعف در ارایه دستور العمل صحیح  را  بادکتر  مغز و اعصاب کودکان  در میان بگذارید

ضعف در ارایه دستور العمل صحیح 

هنگامی که کودک را مجبور به انجام کاری می کنید راه درست را به او نشان دهید

فقط زمانی که می خواهید کودک حقیقتا کاری را همان موقع انجام دهد از کلمه اکنون استفاده کنید

درغیر این صورت از بکار بردن این کلمه بپرهیزید .

شما به طور غیر ارادی به کودک یاد می دهید که دستورها را نا دیده بگیرد وقتی که خودتان آنها را با تاخیر پیگیری می کنید یا اصلا پیگیری نمی کنید

برای مثال وقتی به کودک می گویید الان تلویزیون را خاموش کن ،اولین کاری که مغز کودک دستور می دهد این است که تجربه کرده ، تجربه می گوید هیچ کس حداقل تا ۱۰ دقیقه کنترل نمی کند آیا او تلویزیون را خاموش کرده یا نه ؟اگر به فرزندتان می گویید قبل از بیرون رفتن از خانه برای بازی باید اتاقش را تمیز کند اگر کار او را کنترل نکنید این فکر را به او منتقل کرده اید که می تواند از دستور شما سر پیچی کند وقتی دستوری می دهید آن را واضح عنوان کنید هرگز آن عبارت را به حالت پیشنهادی یا سوالی بیان نکنید  جواب فرزند شما به دستورالعمل اشتباه : ایا اماده رفتن به تخت خواب هستی ؟ این است : نه من دارم تلویزیون تما شا می کنم اما ممنون که از من سوال کردی اما اگر بگویید الان وقتشه که بری بخوابی ، دیگر هیچ جای شک یا بحثی برای او باقی نخواهید گذاشت .

البته می توانید چند مورد قابل قبول راهم به کودک پیشنهاد کنید :

خودت می توانی تصمیم بگیری که اول بری حمام ،بعد کتاب داستان بخوانی یا اول داستان بعد حمام . تقدم کارها ، اختیاری است

اما حمام رفتن اختیاری نیست . اگر پاسخ منفی کودک برایتان مهم نیست می توانید انجام کاری را به کودک پیشنهاد کنید :

می خوای امشب بری حمام؟با این سوال به کودک می فهمانید که حمام رفتن اجباری نیست .

مراقب باشید دستورهای مستقیم را در لفاف یک پیشنهاد عنوان نکنید چون در این صورت با امتنا ع کودک از انجام آن پیشنهاد روبه رو می شوید و ممکن است عصبانی شوید .

” سوالات خود رادرباره تربیت کودکان از دکتر مغز و اعصاب کودکان بپرسید “

این عبارت : خیلی خوب میشه اگه تو امشب بری حمام .

پیام نادرستی را به کودک می رساند.

شما می خواهید کودک قادر به درک مفهوم کلی حرف های شما باشد و فرق بین پیشنهاد و دستوررا دریابید

اگر نوشتن برایتان سخت است حداقل مطمئن شوید هنگام گفتن دستورالعمل توجه کامل کودک به شماست .اگر کودک در حال بازی با کامپیوتر باشد صحبت های شما ، صدایی در پیش زمینه ذهن اوست شانس کمی وجوددارد

که او متوجه حرف های شما شود وشانس کمتری وجوددارد او به حرف های شما ترتیب اثر دهد برای جلوگیری از فریاد زدن بر سر فرزندتان ،ابتدا توجه کامل او را جلب کنید

بعد انچه را که می خواهید به او بگویید واگر ممکن است برای انجام کار مورد نظر از او پاسخ مثبت بگیرید . به دنبال نشانه ای مبنی بر درک کامل فرزندتان از آنجه شما گفته اید ،بگردید و مطمئن شوید درحال انجام آن کار است.

وضع قوانین بی شمار:

قوانین بی شمار همه را خسته می کند  هیچ شانسی وجود ندارد که فرزندتان همه قوانین را به خاطر داشته باشد

وضع قوانین بی شمارتوسط والدین عملکردهمه افراد خانواده را مختل می کند

خط مشی های بی شمارباعث بوجود آمدن تربیت اختیاری می شود که خشم زیاد کودک رادر برخواهد داشت

پس هنگامی که کودک قادر به بر آوردن خواسته های والدین خودنباشد ،

والدین شروع به شمردن اشتباهاتشان خواهند کرد وقتی او طور مداوم قادر به جلب رضایت شما نباشد احساس سرخوردگی خواهد کرد.

مغز و اعصاب کودکان مغز و اعصاب کودکان

مغز و اعصاب کودکان مغز و اعصاب کودکان

پیوند : مغر و اعصاب  مغز ، مغز و اعصاب کودکان

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان