نوشته‌ها

کودکان باهوشتری را تربیت کرد و اتیسم و درمان اتیسم را از بهترین دکتر مغز واعصاب بخواهید

تمرین افزایش هوش کودکان

چگونه میتوان کودکان باهوشتری تربیت کرد ؟( قسمت اول )

کودکان باهوشتری تربیت کرد

مشاوره با دکتر مغز واعصاب

اتیسم و درمان اتیسم

 

کودکان باهوشتری تربیت کرد

هرکودک درمسیرزندگی خودازموقع به دنیا آمدن تابزرگسالی هم ازنظر ابعاد بدنی ونیز ازنظرتوانایی های ذهنی حرکتی تغییر می کند

که ایننوع  تغییرات سبب می شود که یک نوزاد یا کودک به یک فرد بزرگسال با توانایی های بیشتری تبدیل شود.

دراین بین گروهی ازکودکان به خاطر دلایل مختلف ازجمله مشکلات ژنتیکی،بیماری های عفونی ،اختلالات ساختمانی مغزی

یا انواع مختلف بیماری های عضلانی عصبی،سیرتکامل حرکتی و ذهنی خودرابه صورت مناسب و مطلوب  طی نمیکنند.

 

مداخلات توانبخشی

 

ازجنبه ای دیگر مشاهده شده است که مداخلات توانبخشی می تواند

خصوصا درکودکان زیر ۵سال سبب  بهبود عملکردذهنی وحرکتی این کودکان هم درکودکی وهم درآینده بشود

به نحوی ای که تعدادخیلی زیادی قادرند درصورتی که درمعرض توانبخشی خوب و  مناسبی قرار بگیرند

فرد توانمندی درجامعه شوند ولی درصورتی که این اقدامات نادیده گرفته شود،

احتمالا  همیشه فردی وابسته وناتوان درجامعه شوند.کودکانی که درطیف های مختلف اختلالات تکاملی مانند

اوتیسم،فلج مغزی،بیش فعالی،نقص توجه،اختلالات یادگیری،اختلال هماهنگی رشدی،تاخیرحرکتی وغیره هستند

علایم متفاوتی دارندکه ممکن است این علایم دربسیاری از اختلالات به طورهمزمان وجوداشته باشد

همچون  مشکلات توجهی وهوشیاری پایین درمحیط ، مشکلات حسی ،ضعف درطرحواره بدنی وآگاهی بدنی

مشکلات هماهنگی بین اندام های بدن،سرعت عمل پایین،ظرفیت پایین درحافظه،کندی دریادگیری

مشکل درحرکت های درشت وظریف،تعادل کم و خیلی  موارددیگر.

پاسخ سوالات خود را از  دکتر مغز واعصاب بخواهید

کاردرمانی

 

کاردرمانی یکی ازدرمان های خیلی رایج و عمومی توانبخشی این مشکلات می باشد وبه همراه آن ارایه  دادن تمرینات وبازی هایی که والدین قادرباشند  درهرموقعیتو شرایطی درمنزل،با انجام آن به بهبود این مشکلات کمک کننداهمیت زیادی دارد.به همین منظوردراین مقاله فعالیت هایی طراحی شده است که خانواده ها باوسایل موجوددرمنزل بتوانند انجام دهندودرراستای رفع این مشکلات به کودکان خودکمک کنند.بازی های این مجموعه به ترتیب رده های سنی وسطح آسان به سخت طبقه بندی شده است.که بازی های ابتدایی آن مناسب برای شدت مشکلات زیاد وسن های پایین تراست وبه تدریج رده سنی وسطح پیچیدگی بازی ها افزایش می یابد.

 

وسایل بازی مناسب کودکان زیر۱ سال :

تا ۶ ماهگی کودک:

جغجغه های صدا دار  دستی،فرفره،عروسک های بسیار کوچک قابل آویختن به گهواره(به خصوص  اگردارای حرکت وصداباشند)حلقه های قابل شستشوکه بشود دردست بگیردودردهان بگذارد.

۶ماهگی کودک  به بعد:

اسباب بازی های جغجغه ای  پایه دار،حیوانات عروسکی توپر،عروسک های پلاستیکی نرم که بافشاردادن،پرتاب کردن وکوبیدن روی آن صدا می دهند،اسباب بازی های کوکی که صدا میدهندوحرکت می کنند)فوایداین بازی تحریک شنیداری،حس عمقی،لامسه،تقویت عضلات چشم ودنبال کردن اشیاوادراک بینایی می باشد.

۲-چندبازی مناسب برای کودکان زیر ۱ سال

یک توپ بسیار  کوچک نرم انتخاب کنید،آن رادریک ظرف درپوش داربگذارید.

ازبچه سوال شود توپ کجارفت؟اوراتشویق کنیدکه درظرف رابازکندوتوپ بیرون بیفتدمثل جعبه هایی که دلقلکی بیرون میپرد،بیرون افتادن توپ هم برای او جالب خواهدبود.این بازی راهی است که به کودک می آموزدکه چیزهایی که او نمیبیند ممکن است وجودداشته باشد.این بازی،آموزش ثبات هدف و شی است وبرای توجه وهشیاری مناسب است.

ظرف های پلاستیکی یاظروف ماست ویا کاسه های نشکن برای این بازی مناسب می باشد.

ازاین ظروف برای ایجاد یک برج استفاده کنید،به کودکتان کمک کنید که برج رابریزد

این فعالیت به اویاد خواهد داد که نشانه گیری یک هدف رابیاموزد و باعث بهترشدن هماهنگی چشم ودست می شود

درحالی که ریختن وچیدن راهم یادخواهدگرفت.

راه دیگری جهت تقویت مفهوم ثبات هدف به شرح زیر می باشد

(ثبات مفهوم به این معنی می باشد که اگروسیله ای ازجلو دید و چشم کودک دور یا  خارج می شودکودک بفهمدکه هنوزآن شی وجوددارد)به وسیله مخفی کردن یک اسباب بازی صدادارزیرپتوویاحوله است.ابتدا اسباب بازی رابه طورجزئی باپتو بپوشانیدسپس صدای اسباب بازی رادربیاوریدواوراتشویق کنید که اسباب بازی را پیدا کند،دوباره اسباب بازی راپنهان کنید،البته این بار به صورت کامل،بازی راتکرارکنید،درصورت پیداکردن اسباب بازی ،کودکتان راخیلی خوب تشویق کنید.

 

پیوند : کودکان باهوشتری ، اتیسم ، درمان اتیسم ، دکتر مغز واعصاب ، مغز واعصاب

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

تربیت کودکان باهوش تر

چگونه میتوان کودکان باهوش تری تربیت کرد ؟( قسمت اول )

چگونه میتوان کودکان باهوش تری تربیت کرد ؟( قسمت اول )

تربیت کودکان باهوش تر

دکتر متخصص مغز واعصاب

هر کودک در مسیر زندگی خود از موقع به دنیا آمدن تا بزرگسالی هم از نظر ابعاد بدنی و نیز ازنظر توانایی های ذهنی حرکتی تغییر می کند

که این تغییرات باعث می شود که یک نوزاد به یک فرد بزرگسال با توانایی های بیشتری تبدیل شود.

در این بین گروهی از کودکان به دلایل مختلف از جمله مشکلات ژنتیکی،  بیماری های عفونی ،اختلالات ساختمانی مغزی و یا

انواع مختلف بیماری های عضلانی عصبی ،سیرتکامل حرکتی و ذهنی خود رابه صورت مناسب طی نمیکنند.

از طرفی دیده شده است که مداخلات توانبخشی می تواند مخصوصا در کودکان زیر ۵سال باعث بهبود عملکردذهنی و
حرکتی این کودکان هم درکودکی وهم درآینده شود به گونه ای که تعدادزیادی می توانند

درصورتی که در معرض توانبخشی مناسبی قرار بگیرند،فرد توانمندی درجامعه شوند ولی درصورتی که این اقدامات نادیده گرفته شود،

چگونه میتوان کودکان باهوش تری تربیت کرد ؟( قسمت اول )

شاید همیشه فردی وابسته وناتوان در جامعه شوند.کودکانی که درطیف های مختلف اختلالات تکاملی مانند اوتیسم،فلج مغزی،بیش فعالی،

نقص توجه،اختلالات یادگیری،اختلال هماهنگی رشدی،تاخیرحرکتی وغیره
هستند علایم متفاوتی دارند که ممکن است این علایم دربسیاری از اختلالات به طورهمزمان وجوداشته باشد

مانند مشکلات توجهی وهوشیاری پایین درمحیط ، مشکلات حسی ،ضعف درطرحواره بدنی وآگاهی بدنی،مشکلات هماهنگی بین اندام های

بدن،سرعت عمل پایین،ظرفیت پایین درحافظه،کندی دریادگیری،مشکل درحرکت های درشت وظریف،تعادل کم وبسیاری موارددیگر.

کاردرمانی یکی ازدرمان های رایج توانبخشی این مشکلات است وبه همراه آن ارایه تمرینات وبازی هایی که والدین بتوانند در هرموقعیتی درمنزل،با انجام آن به بهبود این مشکلات کمک کنند اهمیت زیادی دارد.

به همین منظوردراین مقاله فعالیت هایی طراحی شده است که خانواده ها با وسایل موجود در منزل بتوانند انجام دهند و در راستای رفع این مشکلات به کودکان خودکمک کنند.

بازی های این مجموعه به ترتیب رده های سنی وسطح آسان به سخت طبقه بندی شده است.

که بازی های ابتدایی آن مناسب برای شدت مشکلات زیاد وسن های پایین تراست وبه تدریج رده سنی وسطح پیچیدگی بازی ها افزایش می یابد.

تربیت کودکان باهوش تر

 

وسایل بازی مناسب کودکان زیر۱ سال :

تا ۶ ماهگی کودک:

جغجغه های دستی،فرفره،عروسک های کوچک قابل آویختن به گهواره (به ویژه اگردارای حرکت وصداباشند)حلقه های قابل شستشوکه بتواند دردست بگیردودردهان بگذارد.

  ۶ ماهگی به بعد:

جغجغه های پایه دار،حیوانات عروسکی توپر،عروسک های پلاستیکی نرم که بافشاردادن،پرتاب کردن وکوبیدن روی آن صدا می دهند،

اسباب بازی های کوکی که صدا میدهند وحرکت می کنند)فوایداین بازی تحریک شنیداری،حس عمقی،لامسه،تقویت عضلات چشم ودنبال کردن اشیا و ادراک بینایی می باشد.

۲-چندبازی مناسب برای کودکان زیر ۱ سال
یک توپ کوچک نرم انتخاب کنید،آن رادریک ظرف درپوش داربگذارید.ازبچه بپرسیدتوپ کجارفت؟ اوراتشویق کنید که درظرف رابازکند و توپ بیرون بیفتد

مثل جعبه هایی که دلقلکی بیرون میپرد، بیرون افتادن توپ هم برای او جالب خواهدبود.

این بازی راهی است که به کودک می آموزدکه چیزهایی که او نمیبیند ممکن است وجودداشته باشد.
این بازی،آموزش ثبات هدف و شی است و برای توجه وهشیاری مناسب است.

ظرف های پلاستیکی یا ظروف ماست ویا کاسه های نشکن برای این بازی مناسب می باشد.
ازاین ظروف برای ایجاد یک برج استفاده کنید،به کودکتان کمک کنید که برج رابریزد،این فعالیت به او یاد خواهد داد که نشانه گیری
یک هدف رابیاموزد و باعث بهترشدن هماهنگی چشم و دست می شود،درحالی که ریختن وچیدن را هم یاد خواهد گرفت.

راه دیگربرای تقویت مفهوم ثبات هدف (ثبات مفهوم به این معنی است که اگروسیله ای ازجلو چشم کودک خارج می شودکودک بفهمد
که هنوز آن شی وجوددارد)به وسیله مخفی کردن یک اسباب بازی صدادارزیر پتو و یاحوله است.
ابتدا اسباب بازی رابه طور جزئی باپتو بپوشانید سپس صدای اسباب بازی رادربیاورید و اوراتشویق کنید که اسباب بازی را پیدا کند،

دوباره اسباب بازی راپنهان کنید،البته این بار به صورت کامل،بازی راتکرارکنید،درصورت پیداکردن اسباب بازی ،کودکتان راتشویق کنید.

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

اتیسم (درمان اتیسم)چیست ؟ آموزش کودک اتیسم را با مشاوره با دکتر مغز و اعصاب کودکان با ما همراه باشید

اتیسم چیست ؟

اتیسم چیست ؟

اتیسم و روش های درمان اتیسم

مشاوره با بهترین دکتر مغز و اعصاب کودکان

 

 

اتیسم

اتیسم یک اختلال عصبی است که منجر به نارسایی های مغزی می شود و در مسیر تحول کودک به وقوع می پیوندد. وجه مشخصه این نارسایی تاخیر یا انحراف در رشد مهارت ها ی اجتماعی  ، شناختی ، ارتباط کلامی و غیر کلامی و رفتارها و علایق خاص و تکراری است .

 

علائم مهم برای ارجاع کودک به متخصص

۱.عدم وجود غان و غون و تبادلات هیجانی یا اجتماعی تا ۱۲ ماهگی

۲.عدم وجود تک کلمه در ۱۸ ماهگی

۳.فقدان عبارت دو کلمه ای برای ایجاد ارتباط در ۲۴ماهگی

۴.هر نوع پسرفت در زبان یا مهارت اجتماعی در هر سنی

۵.کمبود یا فقدان تماس چشمی

۶.تمایل به تنهایی

۷.آواها ،کلمات یا حرکات کلیشه ای و تکراری

 

” آموزش کودک اتیسم را از بهترین دکتر مغز و اعصاب کودکان آموزش ببینید”

 

 

نشانه های اتیسم به دو بخش تقسیم می شوند :

 

۱)کمبود های رفتاری :مانند ضعف در ارتباط کلامی و غیر کلامی و مهارت های اجتماعی ،کلامی و غیر کلامی و مهارت های اجتماعی ،شناختی ،خود یاری و …

۲)رفتارهای اضافه : مانند رفتارهای تکراری و کلیشه ای ، مشکلات حسی و علایق خاص و محدود (توانایی های خاص ،توجه زیاد به جزئیات ،علاقه شدید به وسایل دیجیتالی و …)

 

آموزش کودک اتیسم و توانبخشی :

شامل کاهش رفتارهای اضافه (که معمولا باید توسط خانواده و به صورتی اجرا شود که کودک در تمام طول روز با یک بزرگسال در ارتباط و بازی باشد ) و افزایش کمبود های رفتاری و بهبود ضعف های آموزشی است (که معمولا توسط درمانگران انجام می شود ).

مولفه های اثر بخشی این روش درمان اتیسم چیست ؟

از مهم ترین عوامل در کسب بهترین نتیجه درمان می توان به شدت علائم بین خفیف تا متوسط ، سن شروع درمان بین ۲ تا ۳ سالگی ، میزان هوش بهر ، میزان رشد مهارت های ارتباطی و زبان ،عدم وجود اختلالات پزشکی و  میزان همکاری خانواده با تیم درمان ،اشاره کرد . همچنین اثر بخشی این رویکرد درمانی زمانی که مداخلات در خانه و با افزایش مشارکت خانواده صورت می گیرد افزایش می یابد .

چگونه از تاثیر این روش درمانی اطمینان داشته باشیم ؟

این روش بعنوان موثرترین روش آموزشی و توانبخشی در کودکان دارای اوتیسم شناخته شده است .در کشوری مانند ایران با توجه به ضرورت حضور کودک در مدرسه ،عدم حمایت مالی و معنوی و همچنین وجود حمایت خانواده گسترده ،اثربخشی این روش بیش از پیش آشکار شده است .

موثرترین روش آموزش و توانبخشی در این کودکان چیست ؟

روش تحلیل رفتار کاربردی شناخته ترین روش درمانی توسط والدین کودکان دارای اوتیسم است .

این رویکرد که با روش لوواس آغاز شد مبتنی بر فنون تغییر رفتار است .

این مداخله شامل بیش از ۴۰ ساعت درمان همه جانبه و جامع دربرگیرنده تمامی نیازهای کودک مانند

کلامی : ارتباطی : شناختی: حرکتی و خودیاری} در هفته است .

در طی روز برنامه ای بین  شش تا هشت ساعت به طور انفرادی میان درمانگر و فرد دارای اختلال انجام میشوداین برنامه بین پنج تا هفت روز در هفته اجرا میشود و اغلب دوسال یا بیشتر طول میکشد . نتایج مطالعات نشان داده اند که این مداخلات نه تنها منجر به بهبود رفتاری در کودک میشود:بلکه منجر به تغییرات مثبت در ارتباطهای نورونی در مغز میگردد.

 

پیوند : اتیسم ، درمان اتیسم ، آموزش کودک اتیسم ، کودک اتیسم ، مغز و اعصاب کودکان

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

اوتیسم را بشناسید تا راحت تر با بیماران اتیسم برخورد کنید

اوتیسم و جهانی مملو از اضطراب

اوتیسم و جهانی مملو از اضطراب

اوتیسم

“تشخیص اوتیسم و درمان اتیسم  را  با بهترین دکتر مغز واعصاب در میان بگذارید

اتیسم

اوتیسم یادرخودماندگی به یک اختلال یا ناتوانی دررشد عصبی اتلاق می شود که در قالب عدم توانایی در برقراری تعاملات و ارتباطات اجتماعی و رفتارهای محدود و تکراری بروز می کند.

اوتیسم در کودکان شایع تر بوده وپیش از ۳سالگی علایم آن در کودک ظاهر می شود .برای افراد مبتلا به اوتیسم جهان مملواز افراد مکان ها وحوادثی است که باعث اضطراب آنها می شود.

در این افراد تفکر و برقراری ارتباط با دیگران شرکت در محافل عمومی و اجتماعی دشوار است.

معمولا از هر ۱۰۰۰کودک یک تا ۲نفر به اوتیسم مبتلا می شود و در سال های اخیر این آمار در حال افزایش بوده است که البته بالا رفتن این آمار می تواند به دلیل تشخیص موارد بیشتر و آگاهی دقیق از عوامل ایجاد کننده آن باشد.

علایم بیماری اوتیسم معمولا حدود ۲ سالگی کودک توسط والدین شناسایی می شود.این علایم رفته رفته گسترش می یابد هرچند برخی کودکان ابتدا رشد طبیعی دارند و ناگهان دچار این علایم می شوند.

 

اتیسم و ارتباط سلول های عصبی

اوتیسم با تغییر چگونگی ارتباط سلول های عصبی و سیناپس ها روی پردازش اطلاعات در مغز تاثیر می گذارد.

کودکان مبتلا به اوتیسم نسبت به سایر کودکان دنیای متفاوتی راتجربه می کنند .

صحبت کردن با دیگران و ابراز احساسات برای چنین کودکی بسیار دشوار است .

این گونه کودکان در خود فرو رفته و بدون حمایت های اجتماعی قادر به برقراری ارتباط نیستند .

این افراد نسبت به اتفاقاتی که اطرافشان می افتد به گونه ای غیرعادی عکس العمل نشان میدهند .

به عنوان مثال صداهای عادی ممکن است چنان برای چنین فردی آزاردهنده باشد که گوش هایش را با دستش بگیرد .

دست زدن به آنها حتی به آرامی ممکن است باعث ناراحتی آنها شود.

از سوی دیگر کودکان مبتلا به اوتیسم در ارتباط واژه ها و معانی آنها دچار مشکل هستند.

به عبارتی تصور کنید بفهمید مادرتان چه می گوید ولی معنای دقیق لغاتی را که بیان می کند بدرستی نمی دانید .

این حالت با مشکل عدم توانایی ابراز خود در این گونه کودکان دشوارتر و خسته کننده تر می شود.

 

اتیسم و رفتار های کودکان

کودکان مبتلا به اوتیسم تمایلی به تغییر کارهای روز مره خود ندارند و ممکن است دست های خود را بارها به هم زده و کلماتی را تکرار کنند یا شلوغی راه بیندازند یا ساعت ها در تنهایی خود با یک اسباب بازی خاص بازی کنند.

به عبارتی آنها دوست دارند طبق یک برنامه همیشگی رفتار کنند و از تغییردادن وسایل آنها ازجای ثابت خود ناراحت می شوند.

” درمان اتیسم ” 

انجام رفتارهایی چون جنبش یا چرخیدن یا حرکات پرخاشگرانه ای چون گاز گرفتن از دسته رفتارهایی است که ممکن است از یک کودک مبتلا به اوتیسم سر بزند.این افراد نسبت به صدا زدن نام شان عکس العملی ازخود نشان نمی دهند و معمولا با سایر افراد ارتباط چشمی برقرار نمی کنند.

آنها در تعبیر و تفسیر افکار واحساسات دیگران دچار مشکل هستند چرا که با علایم و نشانه های اجتماعی مانند علایم ظاهری صورت و آهنگ صداها بیگانه اند و چون رابطه چشمی باافراد ندارند نمی توانند رفتار مناسبی را باتوجه به علایم چهره ای از خود نشان دهند.این کودکان نسبت به کودکان همسن و سال خود دیرتر شروع به صحبت می کنند.

 

کودکان اتیسم

کودکان مبتلا به اوتیسم بیشتراز سایر کودکان در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری هایی چون سندروم عقب ماندگی ذهنی ، رشد تومورهای مغزی ، حملات صرعی ، ناتوانی های یادگیری و اختلال کاهش تمرکز قرار دارند .حدود ۲۰تا۳۰درصد کودکان مبتلا به اوتیسم در زمان بزرگسالی مبتلا به صرع می شوند.

” با بهترین دکتر مغز و اعصاب درباره نوع رفتار کودکان اتیسم و درمان اتیسم مشاوره کنید” 

در نقطه مقابل آنها افراد مبتلا به شیزوفرنی نیز رفتارهایی مانندافراد مبتلا به اوتیسم از خود بروز می دهند .بااین تفاوت که علایم بیماری تااواخردوران نوجوانی یااوایل بزرگسالی خود را نشان نمی دهند .در اوتیسم فرد مبتلا هذیان و توهم ندارد ولی در شیزوفرنی بسیار دیده می شود.

در واقع افراد مبتلا به اوتیسم در ۳ زمینه دشواری در برقراری روابط ،  تعاملات و تصویرسازی اجتماعی دچار مشکل هستند.به طور کلی ویژگی های اوتیسم در هر فرد متفاوت است ولی این ۳اختلال از شایع ترین زمینه های مشکل ساز این بیماری به شمار می روند که حدود سه چهارم افراد مبتلا به اوتیسم با آن دست به گریبانند.

 

اتیسم و چگونگی ارتباط سلول های عصبی و سیناپس ها

اوتیسم با تغییر چگونگی ارتباط سلول های عصبی و سیناپس ها روی پردازش اطلاعات در مغز تاثیر می گذارد .

تحقیقات گسترده ای در زمینه شناسایی علت اصلی اوتیسم صورت گرفته است .

برخی تحقیقات بی نظمی هایی را در مناطقی از مغز این افراد یافته اند.

برخی حاکی از وجود مقدار غیرعادی سروتونین و سایر انتقال دهنده های عصبی در مغز است .

” بهترین دکتر مغز و اعصاب  و هر آنچه که باید در مورد درمان اتیسم  بدانید

این ناهنجاری ها به این موضوع اشاره دارند که اوتیسم می تواند براثر اختلال دررشد عادی مغز در اوایل دوران رشد جنینی ایجاد شده باشد که ناشی از نقایص ژن هایی است که رشد مغزی را کنترل کرده و ارتباط سلول های مغزی را با دیگر سلول ها تنظیم می کند ولی در این میان همیشه نقش ژنتیک پررنگ تر بوده است.

 

دشواری در برقراری روابط اجتماعی :

افراد مبتلا به اوتیسم با زبان بدن بیگانه اند.این افراد بازبان کلامی و غیرکلامی مشکل دارند .

بسیاری از آنها فهم زبان تحت الفظی را ندارند و تصور می کنند منظور مردم از چیزی که می گویند

 

” دشواری در برقراری روابط اجتماعی را در بیماران اتیسم با بهترین دکتر مغز و اعصاب در میان بگذارید”

 

دقیقا همان چیزی است که به زبان می آورند و به دلیل عدم آگاهی از جنبه های دیگر انتقال مفاهیم قادر به فهم کامل حرف های دیگران نیستند.کودکان مبتلا به اوتیسم دراستفاده وفهم علایم ظاهری و آهنگ صدا جوک ها و طعنه ها و عبارات و جملات معمول که معنای دیگری را می رسانند دچار مشکل هستند.

افراد مبتلا به اوتیسم یااصلا حرف نمی زنند یا عبارات محدودی را بیان می کنند .

افراد معمولی مهارت های زبانی خوبی دارند ولی این افراد رد و بدل شدن مکالمات بین فردی را دشوار می دانند و به همین دلیل مدام حرف های گوینده را تکرار می کنند یا مدام درباره علایق خود حرف می زنند.

 

دشواری در تعاملات اجتماعی:

اجتماعی شدن به طور طبیعی ایجاد نمی شودبلکه نیاز به یادگیری دارد.

افراد مبتلا به اوتیسم در خصوص تعاملات اجتماعی در تشخیص و فهم احساسات و عواطف افراد و ابراز عواطف خود دچار مشکل هستند که این کاراز لحاظ اجتماعی برای آنها دشوارتر است.آنها قادر به درک قوانین اجتماعی نوشته نشده ای که ما حتی بدون فکر کردن به آنها انجام می دهیم نیستند.

به طور مثال ممکن است خیلی نزدیک به فردی بایستند یا گفتگو با فردی را در خصوص موضوعی نامناسب آغاز کنند.آنها ممکن است به خاطر عدم شناسایی عواطف دیگران افرادی بی عاطفه تلقی شوند.

بیشتر ترجیح می دهند تنها باشند و از فعالیت های گروهی و جمع های دوستانه دوری می کنند  و معمولا رفتارهای عجیب و نامناسبی از آنها سر می زند و بیان احساسات عواطف و نیازها برایشان دشوار است.

مشکلاتی که در تعاملات اجتماعی در سر راه افراد مبتلا به اوتیسم وجود دارد باعث می شود روابط دوستانه خوبی نداشته باشند یا در صورت تمایل در برقراری رابطه باافراد دیگر راه آن را نمی دانند.

دشواری در تصویرسازی اجتماعی:

ما معمولا در فهمیدن آنچه دیگران می دانند مشکل داریم یا حدس زدن آنچه دیگران به آن فکر می کنند برای ما دشوار است

ولی تصویرسازی های اجتماعی به ما کمک می کند که رفتارهای افراد را حدس زده و پیش بینی کنیم و به ماامکان می دهد موقعیت های خارج از عملکردهای روزانه خود را تصور کنیم .

افراد مبتلا به اوتیسم که دراین زمینه دچار اختلال هستند در فهم و تعبیر افکار ، احساسات و اعمال سایر افراد در پیش بینی اتفاقات درک مفهوم خطر در مشارکت در فعالیت ها و بازی های تخیلی در آمادگی برای تغییر و برنامه ریزی برای آینده و در کنار آمدن با موقعیت های جدید و ناآشنا دچار مشکل هستند البته دشواری در تصویرسازی اجتماعی را نباید با عدم توانایی تصویرسازی اشتباه گرفت به طوری که حتی بسیاری از افراد مبتلا به اوتیسم بسیار خلاق هستند و بسیاری از نویسندگان موسیقی دانان و هنرمندان جهان جزو افراد مبتلا به این بیماری بوده اند.

 

پیوند : اوتیسم ، اتیسم ، درمان اتیسم ، بهترین دکتر مغز و اعصاب

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

اختلال اتیسم (اوتیسم) در کودکان و مواردی که باید بدانید و رعایت کنید تا تشخیص اوتیسم و درمان اتیسم راحت تر شود

مراقب اختلال اتیسم در کودکان اطراف خود باشید

اختلال اتیسم در کودکان و نکاتی که شما باید بدانید

اتیسم (اوتیسم)

 

” دکتر متخصص مغز واعصاب و هر آنچه که باید در مورد تشخیص اوتیسم بدانید

 

اختلال طیف اتیسم چیست ؟

اختلال طیف اتیسم به گروهی از اختلالات اطلاق می گردد که وجه مشخصه آنها تاخیر یا انحراف در رشد مهارت ها ی اجتماعی ،ارتباطی و رفتارهای تکراری می باشد .کودکان مبتلا به این نوع اختلال اغلب علاقه شدید و خاصی نسبت به تعداد محدودی از فعالیت ها دارند ،در مقابل تغییرات مقاومند و حساسیت و پاسخ دهی مناسبی نسبت به محرک های حسی از خود نشان نمی دهند .

سن شروع اتیسم

علائم این بیماری از تولد تا ۳۶ماهگی ظاهر می شود.اما ممکن است با توجه به میزان آگاهی والدین و شدت بیماری ،این اختلال تا مدتها بعد تشخیص داده نشود.

میزان شیوع اتیسم

در سال های اخیر تعداد کودکانی که تشخیص اتیسم می گیرند به شدت رو به افزایش نهاده است.این موضوع می تواند به دلایل گوناگونی از جمله دقیق تر شدن روشهای تشخیص ویا افزایش عوامل بیماری زا باشد . به هر حال میزان شیوع این اختلال در پسرها ۳-۵ برابر دخترهاست .

 

علت شناسی اختلال اتیسم

علت این اختلال هنوز مشخص نیست . امادر فهرست علل این بیماری اختلالات دوران جنینی مانند ابتلای مادر به سرخجه ، مسمومیت ، با فلزات سنگین و عوامل ژنتیک اختلالات متابولیکی ، عفونت های پس از زایمان ، واکسیناسیون، و آلودگیهای محیط زیست ، آمده است .

 

“تشخیص اوتیسم و درمان اتیسم  را  با دکتر متخصص مغز واعصاب در میان بگذارید

به این نشانه ها توجه کنید :

_از تماس چشمی خودداری می کند .

_از اشاره برای رساندن منظورش استفاده نمی کند .

_ممکن است از آغوش یا بوسه بزرگسالان گریزان باشد .

_به بازی های تعاملی مثل (قایم باشک)علاقه ای نشان نمی دهد .

_اسباب بازی ها یا اشیاء دیگر را به صورت خطی می چیند .

_دائم چراغ را روشن و خاموش می کند .

_کودک فقط برخی غذاهای خاص را می خورد و یا وسواس بیش از حد در انتخاب غذا نشان می دهد.

_روی پنجه راه می رود .

_برخی اشیاء(مانند چرخ ماشین )را نزدیک صورتش می چرخاند.

_دور خودش می چرخد .

_دست هایش را به حالت بال زدن تکان می دهد.

_این کودکان ممکن است به درد اصلا پاسخی نشان ندهند یا برعکس پاسخ شدید از خود نشان دهند.

_ممکن است تجربیات جدید مانند شمع تولد یا بادکنک را دوست نداشته باشد .

_در حرکت های ظریف مشکل دارد .

_انگشتانش را جلوی چشمانش می گیرد و به هم می زند .

_هماهنگی بدنی ضعیفی دارد.

_ارتفاع یا فاصله درست را تشخیص نمی دهد.

_یا تعادل فوق العاده دارد .

_یا اصلا تعادل ندارد .

_نمی تواند موقعیت های خطرناک یا آسیب رسان را تشخیص دهد.

 

پیوند : اتیسم  ، اوتیسم ، تشخیص اوتیسم ، دکتر متخصص مغز واعصاب

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

اتسیم و عوامل به وجود آمدن آن و درمان اتیسم

علل اصلی بروز اتیسم

عوامل به وجود آمدن اتیسم

اتیسم

” دکتر مغز و اعصاب و هر آنچه که باید در مورد درمان اتیسم بدانید

علت اصلی اوتیسم

تحقیقات گسترده ای در زمینه شناسایی علت اصلی اوتیسم صورت گرفته است.

برخی تحقیقات بی نظمی هایی را در مناطقی از مغز این افراد یافته اند.

برخی حاکی از وجود مقدارغیرعادی سروتونین و سایر انتقال دهنده های عصبی در مغز است .

این ناهنجاری ها به این موضوع اشاره دارند که اوتیسم می تواند براثر اختلال دررشد عادی مغز در اوایل دوران رشد جنینی ایجاد شده باشد که ناشی از نقایص ژن هایی است که رشدمغزی را کنترل کرده و ارتباط سلول های مغزی را با دیگر سلول ها تنظیم می کند ولی دراین میان همیشه نقش ژنتیک پررنگ تر بوده است.

 

” مغز و اعصاب و راه کارهایی درمان اتیسم “

پیش ازاین تحقیقات نشان داده بودند که در دوقلوهایی که یکی از آنها دچار اوتیسم است احتمال ابتلای قل دیگر حدود۹۰درصد است.

در برخی موارد هم مشاهده شده که والدین و برخی از اقوام فرد مبتلا به اوتیسم دارای اختلالات خفیفی در مهارت های اجتماعی و ارتباطی بوده اند .

در واقع تحقیقات اخیری که صورت گرفته است جهش های ۴ ژن را در افراد مبتلا به اوتیسم نشان داده که می تواند از علل اصلی بروز این بیماری باشد.

همچنین محققان براین باورند که عوامل محیطی چون آلودگی هوا ، عفونت های ویروسی و سایر موارد نیز ممکن است در بروز اوتیسم نقش داشته باشند سن بالای والدین بخصوص پدر ، خونریزی ، استفاده از داروهای روان درمانی در دوران بارداری نیز می تواند از علل پر خطر باشد.

 

“چالش های درمان اتیسم  را  با دکتر متخصص مغز واعصاب در میان بگذارید

 

ویژگی های اصلی در مبتلایان به اوتیسم

انجام اعمال تکراری

جهان از منظر این افراد بسیار پیچیده و غیرقابل پیش بینی است و ترجیح می دهند

اعمال ثابتی راانجام دهند تا بتوانند رخداد آن را پیش بینی کنند.

این کارهای تکراری و روزمره می تواند شامل رفتن یک مسیر ثابت از خانه به مدرسه یا محل کار یا خوردن غذای یکسانی در وعده غذایی ، تکان دادن مداوم بدن ، چرخش سر ، قراردادن اشیا روی یک خط ، عدم علاقه به تغییر دکوراسیون محیط اطراف ، بازی کردن با یک اسباب بازی ، بازی خاص یا تماشای یک برنامه تلویزیونی خاص و آسیب رساندن به خود از طریق فروکردن چیزی در چشم ، گاز گرفتن دست و آویزان کردن سرباشد .  آنها دوست دارند برای انجام کاری همان روشی را انجام دهند که قبلا نتیجه خوبی داده است و تمایلی به تغییر در زندگی و عقاید خود ندارند .

 

حساسیت حسی

افراد مبتلا به اوتیسم معمولا نوعی حساسیت حسی را تجربه می کنند

این حالت ممکن است در یک یا ۵ حس بینایی شنوایی بویایی لامسه و چشایی مشاهده شود .

حال این حساسیت ممکن است بیش از حد یا کمتر از حد معمول باشد به عنوان مثال ممکن است صداهای پس زمینه ای این افراد را آزار دهد که دیگران حتی متوجه آنها هم نمی شوند این حساسیت باعث اضطراب و حتی بروز دردهای جسمانی در آنها می شود آنانی که حساسیت شان کم است امکان دارد درد یا دماهای بالا را حس نکنند برخی تکان خورده و دست های خود را برای ایجاد حس به هم می زنند تا به برقراری تعادل و کنار آمدن بااسترس ایجاد شده در خود کمک کنند.

علایق خاص

بسیاری از افراد مبتلا به اوتیسم از علایق خاصی برخوردارند که از سنین نسبتا پایین در آنها به وجود می آید

این علایق در طول زمان تغییر پذیر بوده و میتواند شامل کارهای هنری موسیقی و کارهای کامپیوتری باشد

برخی ازاین علاقه ها نیز ممکن است عجیب باشد مثلا علاقه به جمع کردن زباله.

ناتوانی در یادگیری

این بخش از اختلال در افراد مبتلا به اوتیسم در جنبه های زندگی فرد تاثیر می گذارد ولی درجه این ناتوانی در افراد متفاوت است

برخی حتی می توانند به طور مستقل به زندگی خود ادامه دهند ولی برخی افراد وابسته ای هستند.

 

پیوند : دکتر متخصص مغز واعصاب ، مغز واعصاب ، اتیسم

منبع : http://draghamohammadpour.com

 

 

دکتر مهران آقامحمدپور بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان